Corporate

Online escaperoom leert omgaan met verward gedrag

Femke van Stratum
Femke van Stratum Leestijd Minuten

Het Leernetwerk Verward Gedrag, waaraan onder andere verschillende Saxion-opleidingen deelnamen, heeft een escaperoom ontwikkeld. Deze online escaperoom maakt de dilemma’s inzichtelijk waar professionals en familie van mensen die verward gedrag vertonen tegenaan lopen. Petra Smeenk, projectleider van het leernetwerk: ‘’De escaperoom biedt een inkijkje in de manier waarop betrokken partijen rondom mensen met verward gedrag samenwerken en geeft antwoord op vragen over het onderwerp.’’ Op 28 juni is de escaperoom feestelijk gelanceerd.

Binnen het Leernetwerk Verward Gedrag is twee jaar lang gewerkt om alle betrokken partijen die zich inzetten voor personen met verward gedrag samen te brengen. Doel van het leernetwerk was om de kwaliteit van zorg en onderwijs te bevorderen rond personen met verward gedrag. Dit is bijvoorbeeld gedaan door middel van het versterken van samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en praktijk- en onderwijsinstellingen in de domeinen zorg, welzijn en veiligheid. Het Leernetwerk wilde daarnaast de verbinding leggen tussen de praktijk en het onderwijs. Op die manier kan er interprofessioneel worden samengewerkt en worden opgeleid. Als eindproduct is nu de online escaperoom ontwikkeld en gelanceerd, die inzicht geeft in de dilemma’s waarmee professionals en familie van mensen die verward gedrag vertonen te maken krijgen.

Laagdrempelig en gratis

Petra Smeenk vertelt: ‘’Het is heel mooi dat deze escaperoom is ontwikkeld. Het is een product dat is ontstaan vanuit de mensen die het betreft. Daarnaast is de escaperoom laagdrempelig en gratis te gebruiken. Het kan een eerste kennismaking bieden met het onderwerp. De escaperoom is daarnaast geschikt voor het onderwijs, voor professionals en ook voor mensen die zelf verward zijn. Het maakt de dilemma’s inzichtelijk waar professionals van bijvoorbeeld de politie, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) én familie van mensen die verward gedrag vertonen tegenaan lopen. Je wilt iemand helpen maar hoe doe je dat? Hoe is dit voor iemand die zelf verward is? En waarom neem de GGZ iemand niet op of handelt de politie op een bepaalde manier? Deze vraagstukken en dilemma’s hebben we in de escaperoom geprobeerd duidelijk te maken, zodat het vragen rondom dit thema beantwoordt.’

Het Leernetwerk Verward Gedrag signaleert een toenemend aantal mensen dat verward gedrag vertoont.

Vraagstuk uit de praktijk

Het idee voor een escaperoom ontstond tijdens een hackathon voor studenten van hogeschool Saxion, die was georganiseerd vanuit het leernetwerk. Het vraagstuk voor deze hackathon kwam van professionals en hulpverleners uit het werkveld, zoals de politie, social workers, de gemeente, ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen uit de GGZ. De vraag ‘met welk product kunnen we zorgen dat de verschillende disciplines die te maken hebben met dit thema elkaar en elkaars perspectief beter leren kennen?’ stond centraal. De winnaar van de hackathon wilde als antwoord op deze vraag een spel maken. Vanuit dat idee is de escaperoom ontwikkeld. Saxion-studente Chanda van den Brink maakte voor haar afstudeerproject een video voor de escaperoom. Begeleider Kirsten olde Heuvel, onderwijskundig media-adviseur en docente bij de video-unit van Saxion, zorgde voor de doorontwikkeling van de video, in samenwerking met de partners.

De escaperoom biedt een inkijkje in hoe professionals en familie rondom mensen met verward gedrag betrokken zijn.

Petra Smeenk, projectleider Leernetwerk Verward Gedrag

Dilemma’s inzichtelijk maken

Verward gedrag is een toenemend probleem, vertelt Petra Smeenk. ‘’Er zijn minder bedden en er is minder hulp beschikbaar. Daardoor komen mensen eerder in de knel. We zien daardoor meer mensen die verward gedrag vertonen om ons heen. De escaperoom biedt een inkijkje in hoe professionals en familie rondom mensen met verward gedrag betrokken zijn.’’ In de escaperoom wordt één casus uitgelicht. De speler heeft de rol van de zus van een persoon die verward is. Na het zien van een filmpje volgen er vragen die moeten worden beantwoord en puzzels die moeten worden opgelost. De escaperoom geeft feedback op de keuzes die de speler maakt. En in de toelichtende video’s geven professionals uitleg. Petra Smeenk: ‘’Op een speelse manier en in een didactische vorm proberen we hiermee mensen aan te spreken, met name studenten. De escaperoom verleidt hen zich te verdiepen in het thema, om zo beter toegerust in de praktijk te komen. Wat betekent verward gedrag, hoe ga je hiermee om en welke partijen zijn er betrokken? Dankzij de escaperoom leren studenten met wie ze kunnen samenwerken als ze verward gedrag tegenkomen.’’

Vooroordelen wegnemen

Petra Smeekt noemt de escaperoom een goed begin om vooroordelen ten opzichte van mensen met verward gedrag en professionals werkzaam met dit onderwerp weg te nemen. ‘’Daarvoor is het een geschikt middel. Met de ontwikkeling en lancering van de escaperoom komen we aan veel doelen van het Leernetwerp Verward Gedrag tegemoet. We hebben al positieve reacties uit het werkveld ontvangen.’’

GGZ Ecademy, een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de GGZ, zorgt voor het onderhoud van de escaperoom en voor updates en actualisering. Op deze manier wordt het product geborgd voor een langdurig gebruik.

Gratis gebruik maken van de escaperoom

Bekijk de productcatalogus van GGZ Ecademy voor meer informatie over de escaperoom. Wie nog geen toegang heeft tot GGZ Ecademy, kan zich hier aanmelden.

Zoek vervolgens op ‘Escaperoom Verward Gedrag’ en open de escaperoom door te klikken op de afbeelding die verschijnt.

Samenwerkingspartners

Binnen het Leernetwerk Verward Gedrag werkten verschillende onderwijs- en praktijkpartners samen. Het ZonMw-project werkte samen met de praktijkpartners Dimence, Bijzondere Zorgteam Deventer, GGD IJsselland, Wijkteams Enschede, met de opleidingen Social Work (Saxion), Verpleegkunde (Saxion), Bestuurskunde (Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Saxion), Verzorgende en Verpleegkundige (ROC Twente) en de Politieacademie Apeldoorn, met professionals vanuit de GGZ en de politie, met familie en ervaringsdeskundigen, en met WijkLink. Het lectoraat Smart Health van Saxion is initiatiefnemer van het Leernetwerk.

Het Leernetwerk Verward Gedrag is mogelijk gemaakt door ZonMw. De financiële middelen voor het ontwikkelen van de escaperoom zijn mede beschikbaar gesteld door dr. Nienke van der Voort, dankzij de winst van de Anna Reynvaan-wetenschapsprijs in 2016.

Lees voor meer informatie over het Leernetwerk de volgende artikelen:

Femke van Stratum

Femke van Stratum

Femke van Stratum werkt als communicatieadviseur en tekstschrijver voor het lectoraat Smart Health van hogeschool Saxion. Hier schrijft ze artikelen, nieuwsberichten en achtergrondverhalen over het onderzoek en de projecten van Smart Health.

Gerelateerde artikelen

Onderzoek

Living lab in de wijk belangrijke leeromgeving voor studenten

27 juni 2024
Onderwijs

Kaartspel maakt lastige kwesties bespreekbaar voor jongeren

17 juni 2024
Event

Talentenoogst