Leernetwerk Verward Gedrag
Organisatie

Leernetwerk Verward Gedrag: Verpleegkunde, Social Work en Bestuurskunde / Overheidsmanagement slaan handen ineen

Praktijk- en onderwijspartners uit de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid komen samen in een nieuw leernetwerk rondom verward gedrag. Doel van dit leernetwerk is het vergroten van de kennis rondom verward gedrag en het geven van handvatten aan (startende) professionals. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Uitbreiding op WijkLink

Het Leernetwerk Verward Gedrag is een uitbreiding op een bestaand succesvol netwerk, namelijk WijkLink. In WijkLink leren praktijkprofessionals in de thuiszorg, docenten en studenten van elkaar en van ervaringsdeskundigen. Daan de Waal, docent Verpleegkunde en projectleider van het nieuwe leernetwerk: “Verward gedrag is een belangrijk en actueel thema waar veel aandacht voor is. ZonMw heeft sinds een aantal jaren een actieprogramma waarbinnen we subsidie hebben gekregen om dit leernetwerk te starten.”

Interdisciplinair werken

Aanleiding voor het subsidiëren van dergelijke leernetwerken door ZonMw is dat er in de praktijk nog steeds verbeteringen nodig zijn in de zorg en opvang van personen met verward gedrag. De Waal: “Door verschillende organisaties met elkaar samen te laten leren, zorgen we voor meer verbinding onderling en kunnen we ieders competenties vergroten. Daarnaast zorgt het netwerk ervoor dat mensen steeds meer dezelfde taal gaan spreken, elkaar weten te vinden en weten hoe anderen naar deze problematiek kijken. Interdisciplinair werken wordt hiermee versterkt en dit is nodig om effectief te kunnen zijn.”

Inbedding in het onderwijs

Via het Leernetwerk Verward Gedrag kan bijvoorbeeld gedeeld worden hoe je contact kunt leggen met verwarde personen, welke interventies mogelijk zijn en met wie je kunt samenwerken. Hiermee kan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor mensen met verward gedrag worden verhoogd. De Waal: “Het is de bedoeling dat het Leernetwerk Verward Gedrag onderdeel wordt van de curricula van de opleidingen. Hier moeten onderwijsvormen voor bedacht worden. Het Leernetwerk wordt op een concrete manier ingezet in het onderwijs zodat studenten van verschillende partijen kunnen leren.”

Partners en betrokkenen

Het Leernetwerk is gepositioneerd in de regio’s Salland, Achterhoek, IJssel en Vecht en Twente. Participerende partners zijn vertegenwoordigers van Dimence GGZ, Bijzondere Zorgteam Deventer, GGD IJsselland, Wijkteams Enschede en (familie-) ervaringsdeskundigen. Deelnemende opleidingsdomeinen zijn de bacheloropleidingen Social Work, Verpleegkunde en Bestuurskunde / Overheidsmanagement (Saxion), mbo-opleidingen Verzorgende I.G. en Verpleegkundige (ROC van Twente) en de mbo-opleiding Politie (Politieacademie Apeldoorn). Praktijkprofessionals werken en leren samen met (familie-) ervaringsdeskundigen en betrokken opleidingen. Kortom: iedereen leert van iedereen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. 

Gerelateerde artikelen

Blue Monday.jpg Studentenleven

Blue Monday: vier Saxion-artikelen over je mentale gezondheid

18 januari 2021
Social Work Onderzoek

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk is er: Saxion was één van de kartrekkers

11 januari 2021
Deventer Loket van Mogelijkheden.jpg Onderwijs

Een fijnere woonomgeving: Saxion-studenten helpen inwoners van Deventer met Loket van Mogelijkheden