Vorming

We willen de toekomstige generatie inleiden in onze cultuur, voorbereiden op een snel veranderende samenleving en ondersteunen in de ontwikkeling van de autonomie en het vermogen om zelf persoonlijke levenskeuzes te maken. Wat dit betekent voor het onderwijs? Dat onderzoeken wij vanuit historisch en wijsgerig perspectief en met het oog op effectiviteit.

Met ons onderzoek naar vorming van de toekomstige generatie bieden we inzicht in vorming in het traditioneel vernieuwingsonderwijs en daarbuiten. Ook werken we samen met de praktijk aan de ontwikkeling van visie op bijvoorbeeld het gebied van burgerschapsvorming. Daarbij ontwikkelen en onderzoeken we onderwijsaanpakken die bijdragen aan vorming.

Belangrijkste onderzoeksthema's

Onze onderzoeksthema’s op het gebied van vorming zijn ingestoken vanuit hun belang vroeger, nu en later. Burgerschapsonderwijs, student voice en zelfsturend leren zijn actuele thema’s, ook met het oog op vorming van de toekomstige generatie. Tegelijkertijd zijn dit centrale thema’s in de geschiedenis van traditioneel vernieuwingsonderwijs. 

Ons onderzoek naar burgerschapsonderwijs ondersteunt scholen bij het vormen van hun visie op burgerschapsonderwijs en bij het kiezen, ontwikkelen en geven van onderwijs passend bij die visie. Hierbij kijken we vanuit verschillende perspectieven naar burgerschapsonderwijs. Wat willen we de toekomstige generatie meegeven? Welke pedagogische overwegingen geven richting aan burgerschapsonderwijs? Wat vraagt de huidige en toekomstige maatschappij van burgers en van het onderwijs? En wat past bij de identiteit van de school?

In ons onderzoek naar ‘Student Voice’ staat de stem van de leerling centraal en hoe het luisteren naar leerlingen bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leerling. Ook onderzoeken we hoe de stem van de leerling vorm kan krijgen in de onderwijspraktijk. Binnen het thema kijken we naar vragen als: Welke rol hebben leerlingen in leerlingenraden? Wat zijn de meningen van leerlingen over de onderwijsvernieuwingen die zij op school en in de klas ervaren? Welke tools hebben leerkrachten nodig om naar de stem van de leerling in hun klas te luisteren? 

Een overkoepelend thema van het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de nadruk op de zelfwerkzaamheid van het kind. De traditionele vernieuwers bevorderen op allerlei manieren de zelfwerkzaamheid van het kind, door na te denken over: de omgeving waarin het kind werkt, de activiteiten die het kind onderneemt, de begeleiding en instructie die geboden wordt, de attitude van de leraar, of de vrijheid in tijd en ruimte die het kind nodig heeft in de school. In de huidige onderwijswetenschap en praktijk is zelfwerkzaamheid nog altijd een actueel thema, hoewel er andere woorden aan gegeven worden, zoals: ‘autonomie’, ‘eigenaarschap’ en ‘zelfsturing’. Het lectoraat Vernieuwend onderwijs doet onderzoek naar manieren om de zelfsturing van leerlingen te bevorderen door met leraren ontwerpgericht aan de slag te gaan.

Onze projecten

Hoe kunnen we samenwerken?

Wil je samen met ons een onderzoeksproject starten? Laten we dan onze doelen, onderzoeksideeën en financieringsmogelijkheden verkennen.

Ligt de focus van jouw school op één van onze onderzoeksthema’s? En wil je deelnemen aan onderzoek dat bijdraagt aan het onderwijs op jouw school? Neem even contact op, zodat we je weten te vinden wanneer we deelnemers zoeken.

Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de onderwijspraktijk. Loop je als school ergens tegen aan en kan onderzoek helpen? Laat het ons weten als je input hebt voor de richting van een onderzoek binnen onze thema’s: vorming, inrichting van het onderwijs en professionalisering, en onderwijstechnologie.

Het future learning lab biedt mogelijkheden om nieuwe onderwijstechnologie te verkennen en toetsen. Wil je samenwerken met ons future lab, neem gerust contact op.

Zie je kansen en mogelijkheden om samen met het lectoraat bij te dragen aan vernieuwend onderwijs, neem dan contact met ons op. “Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Die kunnen we het beste samen aangaan.” (Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs).