Verschillende industriële designs, boog, skelet, gebouw, meetinstrument

Industrial Design

Het lectoraat Industrial Design van Saxion biedt bedrijven kennis en praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. Hierbij worden op creatieve wijze technologische mogelijkheden geïntegreerd met behoeftes van mensen.

De wereld verandert en dat levert nieuwe maatschappelijke en menselijke vragen op. Tegelijkertijd komen volop nieuwe technologieën beschikbaar. Hoe ontwerp je daar zinvolle en maatschappelijk relevante producten mee?

Met ons team van onderzoekers, ontwerpers en docenten werken we samen met bedrijven en studenten van verschillende disciplines aan praktijkgericht onderzoek. Zo creëren we toepasbare kennis, duurzame oplossingen en slimme ontwerpen.

Baanbrekende mensgerichte oplossingen door anders denken en nieuwe technologie.

Mens en ontwerp

Hoe ontwerp je producten (en diensten) zodanig dat het aansluit bij de werkelijke behoefte en belevingswereld van gebruikers? Binnen de onderzoekslijn ‘Mens en ontwerp’ wordt hiernaar onderzoek verricht. Daarbij worden in een vroeg stadium (eind)gebruikers en andere stakeholders betrokken in het ontwerpproces. Doelgroepen waar ervaring mee opgedaan is zijn heel uiteenlopend:  ouderen, professionele zorgverleners en mantelzorgers, schilders, leerlingen PO, etc.

Bekijk alle projecten
Mens en ontwerp_IMG_0931_kleiner.jpg

Materialen en technologie in ontwerp

In een hoog tempo komen nieuwe materialen en technologieën beschikbaar. Maar hoe ontwikkel je daar nu vernieuwende producten mee? De onderzoekslijn ‘Materialen en technologie in ontwerp’ richt zich op kennis op het gebied van vernieuwende materialen en technologieën, het toegankelijk maken van die kennis en het vertalen ervan in toepassingen, productontwikkeling en innovatieve concepten. Speerpunten zijn digitale technologieën zoals 3D printen (kunststof, maar ook metaal en beton) en smart technologies, functionele oppervlaktes en joining processen.

Bekijk alle projecten

Duurzaam in ontwerp

Hoe draag je met productontwikkeling en innovatie bij aan een duurzame samenleving? Het lectoraat Industrial Design focust daarbij op drie treden van de Ladder van Lansink: minimisation (kleinere ecologische voetafdruk door langere levensduur en minder grondstofverbruik), re-use en recycling. Ook reductie van energieverbruik is speelt een rol: energiezuinige producten of door beïnvloeding van gedrag.

Bekijk alle projecten
Duurzaam in ontwerp.jpg

Faciliteiten 

Lectoraat Industrial Design heeft voor het onderzoek diverse labs tot de beschikking.

Labs

Nieuws van dit lectoraat

Gerelateerde opleidingen

EVENTS VAN DIT LECTORAAT

Het team