Industrial Design

Het lectoraat Industrial Design van Saxion biedt bedrijven kennis en praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. Hierbij worden op creatieve wijze technologische mogelijkheden geïntegreerd met behoeftes van mensen.

De wereld verandert en dat levert nieuwe maatschappelijke en menselijke vragen op. Tegelijkertijd komen volop nieuwe technologieën beschikbaar. Hoe ontwerp je daar zinvolle en maatschappelijk relevante producten mee?

Met ons team van onderzoekers, ontwerpers en docenten werken we samen met bedrijven en studenten van verschillende disciplines aan praktijkgericht onderzoek. Zo creëren we toepasbare kennis, duurzame oplossingen en slimme ontwerpen.

Baanbrekende mensgerichte oplossingen door anders denken en nieuwe technologie.

Mens en ontwerp

Hoe ontwerp je producten (en diensten) zodanig dat het aansluit bij de werkelijke behoefte en belevingswereld van gebruikers? Binnen de onderzoekslijn ‘Mens en ontwerp’ wordt hiernaar onderzoek verricht. Daarbij worden in een vroeg stadium (eind)gebruikers en andere stakeholders betrokken in het ontwerpproces. Doelgroepen waar ervaring mee opgedaan is zijn heel uiteenlopend:  ouderen, professionele zorgverleners en mantelzorgers, schilders, leerlingen PO, etc.

Mens en ontwerp_IMG_0931_kleiner.jpg

Materialen en technologie in ontwerp

In een hoog tempo komen nieuwe materialen en technologieën beschikbaar. Maar hoe ontwikkel je daar nu vernieuwende producten mee? De onderzoekslijn ‘Materialen en technologie in ontwerp’ richt zich op kennis op het gebied van vernieuwende materialen en technologieën, het toegankelijk maken van die kennis en het vertalen ervan in toepassingen, productontwikkeling en innovatieve concepten. Speerpunten zijn digitale technologieën zoals 3D printen (kunststof, maar ook metaal en beton) en smart technologies, functionele oppervlaktes en joining processen.

Duurzaam in ontwerp

Hoe draag je met productontwikkeling en innovatie bij aan een duurzame samenleving? Het lectoraat Industrial Design focust daarbij op drie treden van de Ladder van Lansink: minimisation (kleinere ecologische voetafdruk door langere levensduur en minder grondstofverbruik), re-use en recycling. Ook reductie van energieverbruik is speelt een rol: energiezuinige producten of door beïnvloeding van gedrag.

Duurzaam in ontwerp.jpg

Faciliteiten 

Lectoraat Industrial Design heeft voor het onderzoek diverse labs tot de beschikking.

Saxion beschikt als eerste hogeschool over een 3D metaalprinter als verbindende technologie tussen onderzoek en onderwijs.

Binnen het project 3DMP BIZ1hebben vijf bedrijven samen met het lectoraat Industrial Design een ware ontdekkingstocht meegemaakt wat betreft de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van 3D metaalprinten. Doel van het project was het vergroten van de kennis op het gebied van 3D metaalprinten in de regio Oost. Hiertoe werden toegepaste bedrijfscases uitgevoerd met deelnemende bedrijven, zoals 3Dealise, Aebi Schmidt, Herwi, PM Bearings, Protyp BV en Thales Nederland BV. Resultaat: ontwerp- en productierichtlijnen, redesigns, businesscases, selectietool.

In het lopende vervolgproject 3DMP BIZ2 wordt getracht een slag te slaan naar meer complexe bedrijfscases die door de deelnemende partners ingebracht worden: Aeronamic, AWL, PM Aerotec, Thales Nederland BV en Z-tech Solutions BV.

Metaalprint 2_Manchetknopen_MG_0036.JPG

Binnen dit lab ontwikkelt lectoraat Industrial Design samen met regionale partners een 3D betonprinter en diverse vernieuwende toepassingen.

Een 3D-geprint huis. Toekomstmuziek? Als het aan bouwend Nederland ligt niet. Maar dan moet er wel geprint kunnen worden met beton en zo ver is het nog niet.

In het 3D betonprint-lab ontwikkelt lectoraat Industrial Design samen met een groep ondernemende bedrijven uit de bouwketen een 3D betonprinter. Dit wordt gedaan in het kader van het RAAK-mkb project Konkreet. Er wordt onderzoek gedaan naar de receptuur, aansturing/controle, ontwerp van de printvorm, opschaling, wapening en ondersnijding. Tegelijk zijn, vanuit de mogelijkheden van het materiaal, toepassingen en oplossingen verkend. Tijdens dit proces hebben we geleerd dat het mogelijk is unieke elementen zonder extra kosten en tijdsbesteding te maken: dit geeft de ontwerpers een nieuw soort vrijheid en mogelijkheden. Het is nu eenvoudig om constructies aan te passen naar wens en functie en structurele en functionele optimalisatie te implementeren. Daarvoor is een andere manier van denken en werken vereist en verkennen we nu een andere, dynamische manier van modelleren (o.a. Generative Design).

Betonprinten_20180426_115111.jpg

In het Oppervlaktelab kun je zelf aan de slag met diverse technieken om een eigen product of prototype van een functionele oppervlakte te voorzien.

In het kader van RAAKproject Funcy is een prototyping lab rondom oppervlaktetechnologie en smart materialen gerealiseerd. In dit Oppervlaktelab kan men zelf aan de slag met diverse technieken om een eigen product of prototype van een functionele oppervlakte te voorzien.

 

Producten worden steeds kleiner en complexer. Binnen een product is er behoefte aan verschillende functionaliteiten. En die wil je alleen hebben daar waar nodig. Binnen het RAAKproject Funcy werd door lectoraat Industrial Design en verscheidende partners onderzoek gedaan naar functionele oppervlaktes op een kunststof ondergrond. Voorbeelden van functies zijn zelfreinigend, esthetisch, elektrisch geleidend, antibacterieel en röntgenstraling absorberend. Door eigenschappen enkel aan te brengen daar waar ze nodig zijn, worden materiaal, volume en vaak kosten bespaard. Denk aan een antibacterieel oppervlak daar waar een product wordt aangeraakt, in plaats van een dure antibacteriële kunststof die ook aan de binnenzijde zit.

Het Oppervlaktelab maakt onderdeel uit van Saxion FabLab Enschede.

Funcy_Foto 09-06-17 11 48 25.jpg

In de observatiestudio van lectoraat Industrial Design zijn faciliteiten beschikbaar voor het uitvoeren van gebruiksonderzoek. Er zijn diverse camera’s, opnameapparatuur en een one way mirror. Dit spiegelraam maakt het mogelijk om vanuit de observatieruimte in de ruimte met testpersonen te kijken. Er is ook een mobiele versie t.b.v. gebruikstesten op locatie.

Gerelateerde opleidingen

Nieuws van dit lectoraat

EVENTS VAN DIT LECTORAAT