Studie-inhoud

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving en het anticiperen op disruptieve technologie. Deze complexe strategische vraagstukken vragen om experts die huisvesting in een breder perspectief plaatsen, over de grenzen van het eigen vakgebied. In de opleiding verbinden we asset-, vastgoed- en facility management. Dit interdisciplinaire perspectief leert je om tot betere oplossingen te komen.

Wij zien gebouwen als strategisch bezit en onderdeel van de waardeketen van het geïntegreerde facility management. Met dit als uitgangspunt biedt Saxion in samenwerking met de University of Greenwich een uniek tweejarig masterprogramma aan. De Engelstalige MSc Master in Facility and Real Estate Management stelt je in staat om complexe projecten te begeleiden op academisch niveau. Het programma is afgestemd met het werkveld en geactualiseerd op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving (transitie naar circulaire economie) en het anticiperen op disruptieve technologie (zoals blockchain en IoT). Dit soort ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de markt waarin organisaties opereren steeds dynamischer en minder voorspelbaar wordt. Omdat vastgoed van nature statisch is zorgt dit voor een spanningsveld. Nieuwe businessmodellen ontstaan om te voorzien in de behoefte aan flexibiliteit, zoals vastgoed-as-a-service en pay-per-use in facility management. 

Daarom combineren we vakgebieden als asset management, vastgoedmanagement en facility management.

Deze complexe strategische vraagstukken vragen om een interdisciplinaire benadering. Er is behoefte aan experts die in staat zijn om huisvestingsvraagstukken in breder perspectief te plaatsen, over de grenzen van het eigen vakgebied. Dit is de reden dat we in deze opleiding de vakgebieden asset management, vastgoedmanagement en facility management combineren. Je krijgt hierdoor inzicht in en kennis van de strategische vraagstukken die horen bij deze vakgebieden, en bent in staat om thema’s vanuit verschillende perspectieven te bekijken om zo tot betere oplossingen te komen.

Modules

De opleiding wordt aangeboden in Deventer. De opleiding begint met een introductie begin september waarin een academische houding wordt ontwikkeld. Vervolgens worden de modules gegeven op donderdagen en vrijdagen. Gedurende de laatste periode van de opleiding werk je individueel aan je masterthesis. De voertaal is Engels en er wordt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur.

 • Strategic Business Management
  De belangrijkste managementtheorieën en- strategieën komen aan bod. Je bespreekt de impact op de primaire en ondersteunende processen binnen organisaties en je leert hoe deze processen kunnen bijdragen aan de doelen van een organisatie en de strategische doelstellingen.
 • Strategic Building Management
  Je behandelt de complete levenscyclus van een gebouw. Je bestudeert vastgoedstrategieën van de organisatie en je verbetert en evalueert de gebouwprestaties vanuit het oogpunt van gebruikers.
 • Strategic Asset Management
  Hoe kan je het portfolio verbeteren vanuit een financieel perspectief? De analyse baseer je op de kapitaalmarkt, het investeringsklimaat, financiële rapportages en portfolioperformance.
 • Strategic Facility Management
  Het alignment van de organisatiestrategie en de facilitaire strategie staan centraal. Vanuit de organisatiestrategie en stakeholderbelangen wordt bepaald welke waarde het facilitaire bedrijf kan toevoegen, om vervolgens op basis van die waardepropositie make-or-buy beslissingen te kunnen nemen en een passende structuur te kunnen ontwerpen.
 • Academic skills
  In deze module ontwikkel je academische vaardigheden op het gebied van kritisch denken en het doen van onderzoek. Ook werk je onder begeleiding aan je research proposal voor de masterthesis.
 • De Masterthesis
  Met de Masterthesis rond je de opleiding af. De thesis bied je de mogelijkheid om je te specialiseren op een onderwerp of vraagstuk naar keuze. Je werkt niet in opdracht, maar hebt zelf de regie over het afstudeerproject.

Tijdens de opleiding kun je een academic English writing course volgen. Tijdens de bijeenkomsten wordt je getraind in je Engelse schrijfvaardigheid op een manier die aansluit op de diverse schriftelijke toetsen (paper, essay, report) en daarbij krijg je tips om je schrijfstijl te verbeteren op een academisch niveau.

Daarnaast biedt de opleiding een jaarlijkse studiereis aan waarbij het inhoudelijke programma is afgestemd op het onderwijs in die periode. Tijdens de studiereis wordt onder meer een bezoek gebracht aan University of Greenwich.

De kosten voor de cursus en de studiereis zijn aanvullend op de jaarlijkse kosten die bij deze opleiding horen.

 • Academic English writing course: €150,-
 • Studiereis naar University of Greenwich in London: reis- en verblijfskosten voor eigen rekening.

Twee masterdiploma's

Na succesvolle afronding van het programma ontvang je twee masterdiploma's (double degree):

 • het professionele Master diploma Facility and Real Estate Management van Saxion (MSc)
 • het Britse Master of Science diploma Facility and Real Estate Management van the University of Greenwich (MSc).

Voor de professional die zich wil ontwikkelen en verdiepen op het gebied van facility en real estate bieden we ook losse modules aan.

opbouw: modules

De opleiding duurt 24 maanden, bestaat uit vijf modules en wordt afgesloten met een masterthesis:

Wil je niet het hele Masterprogramma volgen, maar ben je wel geïnteresseerd in een van de strategische modules uit het programma? Dan is het ook mogelijk om de modules Strategic Business Management, Strategic Building Management, Strategic Asset Management en Strategic Facility Management als losse modules te volgen.

Bekijk al onze deeltijdopleidingen

Bekijk het aanbod

Diploma: Master of Science (Double degree)

This Saxion NVAO-accredited programme is validated by the University of Greenwich in London (UK) + RICS geaccrediteerd.