david_plas_75647.jpg
Deeltijd

Global Citizenship

Wereldburgerschap is gebaseerd op de gedachte en praktijk van kosmopolitisme. Hoe vorm je je tot een verantwoordelijk en gastvrije wereldburger? Hoe kun je de verhouding tussen medewerkers, de organisatie en de veranderende omgeving analyseren? Wat is een code of conduct, hoe waarborg je gedrag binnen een code of conduct en hoe stel je een code of conduct op voor je organisatie? Deze module geeft je de antwoorden. Je reflecteert op jouw eigen wereldburgerschap en je formuleert concrete acties voor verbetering.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze module is momenteel niet mogelijk.

 • Type

  Module

 • Start

  November

 • Vakgebied

  Management & Organisatie, Economie, Veiligheid & Leefomgeving, Hospitality & Facility Management

 • Duur

  10 weken

 • Prijs

  € 575,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Deventer (dinsdag 15:45 - 21:15)

Subsidieregeling STAP

Dit is een vergoeding van maximaal €1.000,-. Dit kun je één keer per kalenderjaar aanvragen bij het UWV.
Wil je weten of deze cursus in aanmerking komt voor de subsidieregeling STAP? Kijk dan op de website van het UWV of de opleiding in het scholingsaanbod staat Meer over het STAP-budget

Je hebt hier wel een STAP-aanmeldingsbewijs voor nodig. Deze ontvang je van ons na aanmelding voor deze opleiding. Let op: je ontvangt geen aanmeldingsbewijs als je werkgever de opleiding betaalt.

Wat is modulair onderwijs bij Saxion?

Deze module is een onderdeel van het deeltijdonderwijs. In 10 of 20 weken rond je een module af waarna je als student studiepunten en als cursist een certificaat ontvangt. Die certificaten zijn inwisselbaar voor studiepunten bij inschrijving voor een deeltijd bachelor- of Associate degree-opleiding bij Saxion Parttime School.

Meer over module onderwijs

Wat kun je straks?

 • Je onderbouwt als Global Citizen de ethische verantwoordelijkheden van een organisatie/afdeling aan de hand van relevante theorie, ten behoeve van het kunnen opstellen van de code of conduct.
 • Je onderbouwt als Global Citizen de (inter)culturele verhoudingen van de omgeving van een organisatie/ afdeling aan de hand van relevante theorie, ten behoeve van het kunnen opstellen van de code of conduct.
 • Je adviseert jouw organisatie op welke wijze ze haar ethische Global Citizenship in de praktijk kan brengen door middel van een code of conduct. Je baseert je advies op relevante literatuur.
 • Je adviseert jouw organisatie op welke wijze ze haar culturele Global Citizenship in de praktijk kan brengen door middel van een code of conduct. Je baseert je advies op relevante literatuur.
 • Je reflecteert op jouw wereldburgerschap en op de implicaties van de code of conduct, met als doel zelfbewust te worden van je positie en verantwoordelijkheden als wereldburger.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional is zich bewust van hoe hij zich verhoudt tot de wereld om hem heen, in relatie tot zijn ethische verantwoordelijkheden en culturele empathie, en hoe hij als reflectieve professional in deze wereld participeert.”

Inhoud

In acht bijeenkomsten besteden we aandacht aan gebieden als ethische verantwoordelijkheid, global citizenship, interculturele ethiek, gastvrijheid en integriteit. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en relevante kennisclips en deel je in de online leeromgeving jouw voorbereidingen, die tijdens de bijeenkomsten door jouw peergroep en de docent worden besproken in een door jou verzorgde workshop. De docent geeft verdieping op de theorie, beantwoordt vragen en biedt individuele consultmomenten aan. Zo leer je door zelf vragen te stellen en door over vragen van anderen na te denken.
5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op:

 1. Een analyse van het ethische Global Citizenship van je organisatie op basis van literatuur (Global Citizenship as self-awareness);
 2. Een analyse van het culturele Global Citizenship van je organisatie op basis van literatuur (Global Citizenship as cultural empathy);
 3. Een advies over Global Citizenship: een tailor-made code of conduct voor de organisatie over hoe je het ethische en culturele Global Citizenship van de organisatie/afdeling kunt vormgeven, op basis van literatuur (Global citizenship as participation in one’s community);
 4. Een reflectie op persoonlijk wereldburgerschap: op je eigen ethische, culturele Global Citizenship in relatie tot de code of conduct, op basis van literatuur (Global Citizenship as self-awareness & cultural empathy);
 5. Een overzicht van de literatuur die je gebruikt hebt, via een bibliografie.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.  

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Deze module is onderdeel van deze opleidingen