Studie-inhoud

De focus van de opleiding Civiele Techniek is ‘Bouwen aan morgen’. We richten ons op het opleiden van jonge professionals die een bijdrage leveren aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken binnen de grond,- weg- en waterbouw. Onze profilering en nadruk ligt op de techniek, waarmee wij onderscheidend zijn met gerelateerde opleidingen als ruimtelijke ordening, verkeerskunde/mobiliteit en stedenbouwkundig ontwerp. Wij sluiten aan bij het toekomstgericht opleiden, waar ruimte is voor leren in de praktijk, keuzevrijheid, interdisciplinariteit en integraliteit. Studiecoaching vormt daarbij een belangrijk onderdeel om de student te stimuleren om bewuste keuzes te maken binnen en buiten de opleiding.

Het eerste jaarKennismaking met het vak Civiele Techniek

Hbo Civiele Techniek gaat uit van vier thema’s: Watermanagement, Waterbouw, Constructief en Wegen. Deze thema’s worden vaak in combinatie aangeboden, omdat ook in het werkveld de verschillende aandachtsgebieden met elkaar verweven zijn. De focus ligt  op civieltechnische objecten. Ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, verkeerskunde en mobiliteit wordt alleen aangeboden ter ondersteuning van de techniek. In het eerste jaar is naast een civiel inhoudelijk lijn, ook een projectenlijn waar kennismaking met het werkveld en de maatschappelijke opgaven centraal staan. Deze projecten worden ondersteund met hbo-vaardigheden als communiceren, onderzoek doen en projectmatig werken en studiecoaching. Het eerste jaar kent ook een technieklijn waarin de basiskennis van wiskunde, mechanica en geotechniek eigen wordt gemaakt.

De studie Civiele Techniek bestaat uit vijf bouwstenen

 • Techniek
  De Technieklijn is het technisch fundament voor een ingenieur van de opleiding Bouwkunde en Civiele Techniek. Deze modules worden waar mogelijk gezamenlijk aangeboden. Leer hoe constructies in elkaar steken en hoe je deze berekent, maar ook skills om abstract en analytisch te denken.
 • Vakspecifiek
  In de vakspecifieke lijn leer je alles over het technisch fundament voor civiele inginieurs. Je doet kennis, inzicht en vaardigheden op over civiele kunstwerken van nu, het verleden en de toekomst. Leer technisch te tekenen en ontwerpen – van nieuwbouw en verbouw tot beheer en onderhoud van civiele kunstwerken.
 • Projecten
  Alle opgedane kennis pas je toe in praktijkprojecten, waarbij je alles leert over eisen en het processen van een project. Je gaat in groepen aan de slag met energietransitie, klimaatadaptie, circulair bouwen en de civiele opgave in de grond-, weg- en waterbouw.Leer van elkaar en bouw aan morgen door te onderzoeken en te ontwerpen!
 • Keuze- en specialisatie
  Je stelt jouw eigen persoonlijke leerroute samen, die het beste bij jouw voorkeuren en talenten aansluit. Maak na kwartiel 1 in jaar 1 de keuze tussen Bouwkunde of Civiele Techniek. Geef jouw opleiding in jaar 2 een persoonlijk accent door het kiezen van verschillende keuze- en specialisatiemodules. Kies een passende stage en minor en rond je studie af met het afstudeerproject.
 • Studiecoaching
  Ontdek de opleiding en wordt begeleid door jouw studiecoach. We coachen jou tijdens de gehele studie en het groeien naar een civiel professional. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat voorop!

Studiebelasting

 • 40% Theorie
 • 45% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 15% Studieloopbaanbegeleiding

Civiele Techniek Lab

In het Civiele Techniek Lab experimenteer je met praktijkvoorbeelden en krijg je inzicht in civieltechnische maatschappelijke vraagstukken. Het laboratorium bevat een breed scala aan apparatuur dat beschikbaar is voor het werken aan projecten en het doen van onderzoek. Als student ben je van harte welkom om het lab te bezoeken. 

Het Werkveld (projectenlijn)

 • Kennismaking met de bouwsector
 • Bouwen aan morgen
 • Ontwerp nieuwbouw
 • Uitvoering civiel ontwerp

Het Vak (vakspecifieke lijn)

 • Woning en leefomgeving
 • Wijkontwerp
 • Stroomgebied
 • Kadeconstructie

De techniek (technieklijn)

 • Krachten in constructies
 • Evenwicht in constructies
 • Ontwerp van constructies
 • Materialen in constructies

Studiecoaching

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaarDe basiskennis is op orde

In het eerste jaar leer je hoe een project moet worden aangepakt. In het tweede jaar ga je hiermee verder en werk je aan authentieke opdrachten uit het werkveld en/of lectoraten. In het eerste semester is daarbij extra aandacht voor onderzoek en internationalisering. Het tweede semester staat een ontwerpvraagstuk uit de praktijk centraal. Ook de vakspecifieke lijn krijgt een vervolg in leerjaar twee. Binnen watermanagement en waterbouw is er een regionale focus op inlands water (stedelijk water, water vasthouden in de regio en water- en bodemsturend). Bij uitvoering, beheer & onderhoud ligt de focus vooral op de techniek. Daarnaast biedt leerjaar twee ruimte voor persoonlijke keuzes in verbreding en verdieping van onderwerpen; het zogenaamd keuze- en specialisatiesemester.

Het Werkveld (projectenlijn)

 • Praktijkproject Onderzoek
 • Praktijkproject Internationaal
 • Praktijkproject Ontwerp

Het Vak (vakspecifieke lijn)

 • Viaductontwerp
 • Rivieren en kanalen
 • Verkeersknooppunt
 • Waterkerende constructies

Persoonlijke verdieping

 • Keuzesemester
 • Specialisatiesemester

Studiecoaching

Het derde jaar​Stage en minor: kies bewust

Het derde jaar van de opleiding Civiele Techniek is opgedeeld in twee semesters van elk een half jaar: stage en minor. Je mag zelf beslissen in welke volgorde je deze twee semesters indeelt.

Stage
Een half jaar loop je stage bij een civieltechnisch bedrijf en pas je de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen twee jaren toe in de praktijk. Bepaal zelf waar je stage gaat lopen. Je kunt er zelfs voor kiezen om dit in het buitenland te doen!

Minor
Met de minor kun jij je specialiseren of verbreden. Populaire minoren voor toekomstige civiele techneuten zijn: BIM-engineering (ontwerpen in 3D), Integraal Watermanagement en Sustainable International Water Solutions. Ook kun je kiezen voor een buitenlandse minor of een doorstroomminor naar de universiteit.

Het vierde jaarInterdisciplinair project en afstuderen

Een half jaar lang werk je met studenten interdisciplinair aan vraagstukken uit het werkveld. Tegelijkertijd bereid je je voor op het afstuderen. Alle opgedane kennis komt tot uiting bij de afstudeeropdracht in het tweede semester. De opleiding kent vier specialisaties bij het afstuderen waaruit gekozen kan worden: waterbouw, watermanagement, Verkeer en wegen en Constructie.

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

Met je diploma Civiele Techniek op zak kun je aan de slag in de grond-, weg- en waterbouw. De kans op het vinden van een baan is op dit moment heel positief. Je mag de titel Bachelor of Science voeren.

Construct.jpg

Studievereniging Construct

Kennis delen en gezelligheid komen hier samen! Een actieve en enthousiaste studievereniging, die bijdragen aan tal van leuke, gezellige en leerzame activiteiten als gastcolleges, excursies, introductie en feesten. Samen met de opleiding zorgen zij voor een warm welkom en dragen bij aan het ‘thuisgevoel’ op de opleiding.
Studievereniging Construct

👩‍🎓 Zo ziet jouw onderwijs eruit!