Student zwaait lachend

Online open dag: Creative Business - Media, Informatie en Communicatie

Wil jij alles weten over de Saxion-opleiding Creative Business - Media, Informatie en Communicatie? Kijk dan gerust rond en laat je inspireren! Check de video’s waarin studenten en docenten je volledig bijpraten over de ins en outs van deze opleiding. Of kijk de opname terug die tijdens de online open dagen zijn gemaakt waarin onze studenten en docenten live vragen van beantwoordden!

Livestream terugkijken?

Bekijk de opname van de antwoorden die tijdens de online open dagen door docenten en studenten werden gegeven!

Video's: studeren bij Saxion

Veelgestelde vragen over Creative Business - Media, Informatie en Communicatie

Bij Creative Business: Media Informatie en Communicatie is de verhouding tussen theorie en praktijk ongeveer gelijk. Grofweg kun je zeggen dat het 40% theorie is en 40% praktijk (met 20% toepassingsvakken en projecten). In het eerste jaar heb je elk kwartiel vijf vakken, waarvan meestal twee theorievakken en twee praktijkvakken. Daarnaast loopt er altijd een project, waarbij het vooral gaat om de toepassing van de aangeleerde stof en vaardigheden. Een voorbeeld van zo’n periode is bijvoorbeeld 1.2 (tweede periode eerste jaar). Je krijgt dan de theorievakken mediapsychologie en communicatie, de praktijkvakken professionale communicatievaardigheden en journalistiek en het project Media en Influencers waar je alles gaat toepassen.

Ja, de opleiding is te volgen wanneer je een functiebeperking hebt. Studenten met een functiebeperking kunnen voorzieningen aanvragen die ondersteunend kunnen zijn bij het maken van toetsen. Denk hierbij aan extra toetstijd, een voorleesprogramma bij het maken van toetsen of een prikkelarme toetsruimte. Houd er wel rekening mee dat er geen andere normen gelden voor studeren met een functiebeperking. Je mag als student met dyslexie dus niet meer taalfouten maken dan studenten zonder dyslexie. Daarnaast krijgt elke student een slb’er (studieloopbaanbegeleider) die samen met de student kijkt naar de (on)mogelijkheden voor de student als het gaat om het succesvol studeren. Ook hierbij geldt dat elke student hierin evenveel begeleiding krijgt. Wanneer een student vanwege een functiebeperking extra begeleiding nodig heeft, kan een student een beroep doen op het StudieSuccesCentrum.

De aansluiting wordt door studenten verschillend ervaren. Sommige mbo-studenten geven aan dat het ‘goed te doen is’ anderen geven aan het ‘heel erg pittig’ te vinden. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de grootste barrières voor mbo-studenten de hoeveelheid theorie, het niveau hiervan en het tempo zijn. Daar komt bij dat er op het hbo een grote mate van zelfstandigheid verwacht wordt, welke het mbo minder kent. Een voorbeeld: bij bijna alle theorievakken krijg je wekelijks een hoorcollege. Daarbij wordt opgegeven wat de stof is voor het tentamen. Vervolgens ben je zelf verantwoordelijk om deze theorie te gaan bestuderen en te zorgen dat je voldoende voorbereid bent op een tentamen over deze theorie. Er wordt dus bij hoorcolleges niet gecontroleerd of je aanwezig bent en ook niet of je je huiswerk hebt gemaakt. Er wordt van een student verwacht dat hij dit zelfstandig doet.

Je krijgt tijdens Creative Business enkele businessvakken en de opleiding valt onder het economische domein, maar het is zeker geen hardcore economieopleiding. Qua toelating heb je geen economie in je pakket nodig, maar enig inzicht in rekenen is wel wenselijk. Bij Creative Business: Media Informatie en Communicatie krijgen studenten echt alleen de basisbedrijfskunde en -marketing onderwezen. Commerciele Economie is meer een bedrijfskundige opleiding, waar je ook bedrijfseconomie krijgt. Bij Creative Business: MIC krijg je meer onderwijs over marketingcommunicatie. Kort gezegd leer je bij Commerciële Economie 'wat' er gemaakt moet worden en leer je bij Creative Business 'hoe' het gemaakt moet worden. Daarnaast krijg je bij Creative Business vakken zoals schrijven, journalistiek, creatief denken en vormgeving met onder meer Photoshop, Indesign en Illustrator, zodat je datgene ook echt kan maken.

We proberen de roosters zo constant mogelijk te houden. Per kwartiel heb je elke week ongeveer hetzelfde rooster qua tijd en uren en heb je elke week één onderwijsvrije dag. Deze dag kun je gebruiken om te studeren, te werken aan een project, maar kan ook ingevuld worden door een bijbaan (als je dat kan combineren met je studie). Per week heb je ongeveer 18 tot 20 contacturen. Dat zijn ingeroosterde uren waarin je les hebt, projectbegeleiding krijgt of gesprekken voert. De rest van de tijd kun je gebruiken voor zelfstudie.

Student loopt de trap op

Het bevalt me heel goed dat je binnen MIC je eigen studieroute kunt uitstippelen.

Lees de ervaring Alle ervaringen

Contact opnemen?

We proberen je vragen direct te beantwoorden. Of we brengen je in contact met iemand binnen Saxion die jou verder kan helpen.