Studie-inhoud

Het eerste jaar

​Kennismaking met diverse rechtsgebieden

Tijdens het eerste jaar van de studie rechten maak je kennis met diverse rechtsgebieden waaronder het strafrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, Europees recht, personen- en familierecht en verbintenissenrecht. Je gaat juridische vraagstukken van verschillende rechtsgebieden oplossen door onder andere het analyseren van jurisprudentie en je levert de daarbij behorende beroepsproducten op.

Studiebelasting

 • 45% Theorie
 • 50% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 5% Studieloopbaanbegeleiding

De drie pijlers van HBO-Rechten

De opleiding HBO-Rechten bij Saxion kent drie pijlers. Deze drie pijlers komen gedurende de hele opleiding terug:

 • Recht en overheid
  ​Om goed te begrijpen wat de overheid allemaal mag en kan – en wat je hier zelf tegen kan doen als je het er niet mee eens bent –, is het belangrijk dat je ook weet hoe de overheid is ingericht.
 • ​Recht en burger
  ​Als burgers onderling ruzie krijgen en het geschil zelf niet kunnen oplossen, dan komen ze tegenover elkaar te staan in de rechtszaal. Het privaatrecht beschrijft wat hun rechten en plichten zijn.
 • ​Recht en onderneming
  Juridisch medewerkers zijn voor juristen - maar ook voor bedrijven - steeds belangrijker. Ze nemen veel werk uit handen en zorgen dat de ​juridische afdeling goed georganiseerd is.

Daarnaast staan je nog een aantal andere belangrijke onderdelen te wachten: 

 • Stage
  Tijdens de stage maak je nader kennis met het beroepenveld en leer je je professionele beroepshouding te ontwikkelen. De mogelijkheden waar je stage kan gaan lopen zijn divers: van een stageplek binnen de advocatuur, het notariaat, de gemeente of andere (semi-)overheidsinstelling, op een juridische afdeling binnen het bedrijfsleven tot aan de rechtbank of zelfs het gerechtshof. De keuze voor een passende juridische stageplek is aan jou!
 • Minor: specialiseren in het recht of iets totaal anders
  Het staat je vrij een minor te kiezen die bij jou past. Dat kan een minor bij Saxion zijn, maar dat mag ook een minor bij een andere hogeschool zijn, een pre-master aan de universiteit of een minor in het buitenland. De minor is een onderdeel waarin je zelf richting geeft aan je opleiding. Je kunt een aanvullende minor kiezen, een verbredende minor of een verdiepende minor.
 • Praktijkgericht juridisch onderzoek
  Het laatste half jaar van je bachelor HBO-Rechten ga je afstuderen. Je onderzoekt een juridisch vraagstuk waarop je antwoord probeert te vinden. Je stelt een afstudeerscriptie en eventueel een beroepsproduct op en licht deze mondeling toe.

Kennismaken met het recht:

 • Project: Oriëntatie op de opleiding en het juridische beroepenveld
 • De juridische gereedschapskist
 • Inleiding privaatrecht
 • Inleiding publiekrecht

Recht en overheid:

 • Project: Werken als hbo-jurist bij de overheid
 • Algemeen bestuursrecht
 • Nederland binnen Europa en de wereld
 • Strafrecht

Recht en burger:

 • Project: Het proces in de civiele praktijk
 • Personen- en familierecht
 • Inleiding verbintenissenrecht
 • Koop- en consumentenkoop

Recht en bedrijf:

 • Project: Bedrijf in oprichting
 • Inleiding recht voor de ondernemer
 • Arbeidsrecht voor de ondernemer

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaar Verdieping in verschillende stromingen binnen het recht

In het tweede studiejaar van de opleiding HBO-rechten ga je dieper in op de verschillende thema's. De eerste twee kwartielen staan in het teken van Recht en burger, waarbij je projecten krijgt als ‘Erfrecht’ en ‘Burger en schulden’. In het derde en vierde kwartiel staan Recht en overheid centraal waarbij je op excursie naar Brussel/Leuven gaat en een bezoek gaat brengen aan onder andere het Europees Parlement.

 • Erfrecht
 • Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht voor de werknemer
 • Burgerlijk procesrecht
 • Goederenrecht
 • Huurrecht
 • Inbreuk op eigendom
 • Studentenrechtbank
 • Bijzonder bestuursrecht op decentraal niveau
 • Bijzonder bestuursrecht binnen het sociale domein
 • Ethisch handelen in de juridische beroepspraktijk
 • Handhavings- en sanctierecht
 • Netwerken en organiseren

Het derde jaar​Stage, colleges en excursie

Bij de opleiding HBO-Rechten heb je ruimte voor jouw persoonlijke keuze. In het derde jaar kies je voor een stage die aansluit bij je eigen interesses. Je kunt je stage in het buitenland lopen. Je kunt zelf kiezen of je je vóór of na je stage verder gaat verdiepen in het thema Recht en bedrijf. Wat komt er qua wet- en regelgeving allemaal kijken bij het opstarten en drijven van een onderneming en hoe moet je contracten opstellen?

In de loop van het derde studiejaar maak je een keuze voor een minor en ga je op excursie naar Berlijn.

Student HBO-Rechten Merel Pauwels

Ik mag graag iets voor anderen betekenen, vind het interessant om casuïstiek uit te pluizen en op deze manier tot een oplossing te komen.

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaar​Minor naar keuze en afstudeeropdracht

​In het laatste jaar van je opleiding rechten volg je een minor en ga je vervolgens aan de slag met een  afstudeeropdracht bij een bedrijf of organisatie. Een half jaar lang voer je zelfstandig een onderzoek uit. Het resultaat leg je vast in je afstudeerscriptie en eventueel een beroepsproduct voor de organisatie. Je sluit je afstudeeronderzoek af met een mondelinge toelichting.

Diploma: Bachelor of Laws

Met je diploma HBO-Rechten kun je aan de slag bij verschillende organisaties en bedrijven. Denk hierbij aan gemeenten, bedrijven, advocaten- en notariskantoren, rechtsbijstandsverzekeraars, juridische adviesbureaus, de rechtbank, het UWV en grote (internationale) organisaties. Je bent een waardevolle werknemer met brede kennis van het recht. Je mag de titel Bachelor of Laws voeren.

👩‍🎓 Zo ziet jouw onderwijs eruit!