Jouw toekomst

Nederland staat te springen om experts op het gebied van Klimaat en Management. Ook internationaal ben je een aantrekkelijke professional. Ontdek jouw mogelijkheden!

Beroepen voor experts Klimaat en Management 

Met Klimaat en Management maak je het verschil in de grootste uitdaging van morgen: aanpassen aan ons klimaat. De klimaatverandering is in volle gang en de effecten worden de komende jaren nog beter zichtbaar. Of het nu gaat over duurzame energie of om het veiliger maken van Nederland: jij draagt je steentje bij aan het klimaatbestendig maken van Nederland.

Na de studieroute Klimaat en Management kun bijvoorbeeld je aan de slag als:

De waterschappen in Nederland spelen, vaak samen met provincies en Rijkswaterstaat, een belangrijke rol in het bieden van ruimte aan het water. Ze hebben daarbij te maken met steeds hevigere regenval en de steeds hogere waterstanden in de rivieren. Als expert Klimaat en Management snap je deze vraagstukken en stuur je als projectleider concrete projecten aan.

Gemeenten en provincies zijn meer en meer bezig met grote trajecten om klimaatneutraal of energieneutraal te worden. Dit vraagt vaak om veranderingen op veel gebieden, bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling, economie of recht. Bestuurders adviseren hoe je hier het slimst mee omgaat, is dan belangrijk! Jouw kennis is waardevol voor het bedenken van goede oplossingen.

De overgang naar duurzame energie kan soms grote impact hebben. Denk maar eens aan het plaatsen van windmolens of het aanleggen van zonneparken. Het is belangrijk dat je dan goed kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Als voorlichter leg jij omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen helder en eerlijk uit wat je gaat doen.

Steeds meer energiemaatschappijen stappen over naar energiebronnen die je kunt hergebruiken. Dat willen ze niet alleen zelf, maar het wordt ze ook opgelegd door bijvoorbeeld internationale afspraken tussen landen. Als ontwikkelaar adviseer jij over de mogelijkheden die je hebt om nieuwe energiebronnen aan te boren en aan te bieden.

De overgang naar duurzame energie komt de laatste jaren pas echt op gang. Ook voor de overheid is het klimaatneutraal maken van ons land een vrij nieuw gebied. Daarom schakelen ze vaak adviesbureaus met specifieke kennis over het klimaat en energie in. Jij kunt als adviseur bij een van deze bureaus volop aan de slag.

Een oud-student aan het woord

Bij welke bedrijven en organisaties kun je gaan werken?

Na het afronden van de studieroute ga je bijvoorbeeld aan de slag bij overheidsinstellingen, zoals een gemeente of het waterschap. Je kunt ook werken bij bedrijven als energiemaatschappijen en adviesbureaus.

Micro gardening.jpg

Baankans

In Nederland, maar ook internationaal, is er veel vraag naar experts op het gebied van klimaat en management. De kans dat jij een baan kunt vinden met deze studie is dan ook groot.

Doorstuderen

Wil je doorstuderen na de hbo-studieroute Klimaat en Management? Dat kan! Je kunt kiezen uit verschillende wo-vervolgopleidingen.

Top Talent Programma

Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt dan de kans om jouw talent verder te ontwikkelen, zodat je makkelijker overstapt van hbo naar wo. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Changing cities.