Studie-inhoud

Klimaat en Management is een studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Je begint breed en specialiseert je tijdens je studie. In vier jaar tijd ontwikkel je je tot een young professional met een flinke dosis praktijkervaring. Jij bent de klimaatexpert van de toekomst.

Het eerste jaar

Brede propedeuse​

Je start samen met studenten van Bestuurskunde / Overheidsmanagement, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Ruimtelijke Ordening en Planologie. Samen werk je aan projecten van adviesbureaus, gemeenten en andere bedrijven. Je volgt vakken over duurzaamheid, nieuwe technologie, ontwerp en bestuur en politiek. Schriftelijke en mondelinge communicatie is belangrijk voor Klimaat en Management, net zoals social media.

Samenwerken

De vraagstukken over het klimaat, duurzaamheid en nieuwe energie los je nooit alleen op. De klimaatexpert werkt dan ook altijd samen. Het eerste jaar is daarom een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Klimaat en Management, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Na het eerste jaar maak je pas definitief je keuze.

Studiebelasting

 • 55% Theorie
 • 40% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 5% Studieloopbaanbegeleiding

Tijdens de studieroute Klimaat en Management staan de volgende thema’s centraal:

 • ​Klimaat en energie
  Hoe maken we Nederland klaar voor 2050, met de veranderingen in het klimaat en de overgang naar duurzame energie in het achterhoofd? Het zijn grote uitdagingen voor beleidmakers en stedenbouwkundigen.
 • Smart cities 
  Zonnepanelen die steeds slimmer zonlicht verwerken en nieuwe vormen van energie-opwekking, het zijn technieken die invloed hebben op de stad. Bij Smart cities gaat het over de impact van technologie. 
 • Omgevingsstrategie en management
  Hoe maak je een bestaand gebied geschikt voor duurzame energie? En hoe laat je partijen die dat eigenlijk niet gewend zijn, samenwerken aan duurzame oplossingen? Jij leert veranderingen te managen.
 • Inclusieve stad
  Iedereen hoort erbij en moet ook van alle basisvoorzieningen gebruik kunnen maken. Oók van duurzame energie. Jij leert hoe je ervoor zorgt dat de stad van iedereen ​is én blijft.

Projecten

 • Toekomstbestendige stad 2050
 • Leefbaarheid in de wijk
 • Ruimte voor initiatief
 • Klimaatbestendige stad

Kennisvakken

 • Bestuur, beleid en politiek
 • Visies op de stad
 • Dynamiek van Besturen
 • Duurzame samenleving
 • Inleiding recht
 • Ontwerpen
 • Economie
 • Denken en werken aan klimaatoplossingen

Technologie

 • Open data in de netwerksamenleving
 • Activeer het netwerk
 • Datavisualisatie
 • Technologie, stad en samenleving

Vaardigheden

 • Communicatie en beleid 
 • Probleemanalyse
 • Studieloopbaanontwikkeling

Het tweede jaar

Specialisatie, praktijk en internationale blik​

In het tweede jaar heb je definitief gekozen voor Klimaat en Management. Je werkt veel in het StadsLAB aan opdrachten uit de praktijk. Je volgt vakken als omgevingsrecht, energietransitie, geopolitiek en ethiek. Een half jaar lang leren we je over grenzen heen te kijken en volg je vakken in het Engels. Zo leer je oplossingen te bedenken die wereldwijd van belang zijn.

Projecten in het StadsLAB

Kennisvakken

 • Gebiedsontwikkeling
 • Energietransitie
 • Omgevingsrecht
 • Klimaatadaptatie
 • European policy and politics
 • Circulaire economie and business models
 • Geopolitics and Ethics
 • Integraal Gebiedsplan

Vaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Intercultural awareness
 • Effectieve communicatie

Het derde jaar

Stage en minor naar keuze

In het derde en vierde studiejaar loop je stage en volg je een minor. Door de keuze die je maakt voor het type stage en minor, ontwikkel je je op je eigen manier. Je ervaringen uit het StadsLAB neem je in je bagage mee. Je kunt ervoor kiezen om je stage of minor in het buitenland te doen, zodat je een internationale blik ontwikkelt.

tim-easley-326498-unsplash.jpg

Ruimtelijke ontwikkeling spreekt mij heel erg aan omdat het betrekking heeft op aardrijkskunde en maatschappijleer

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaar

Je ‘Meesterproef’

​In het vierde jaar laat je zien dat je klaar bent voor een toekomst als expert Klimaat en Management. Binnen een of twee van de thema’s werk je aan een dossier met praktijkopdrachten. Jouw persoonlijke ontwikkeling tot professional staat hierbij centraal, waarbij je op je eigen kwaliteiten als klimaat- en managementexpert wordt aangesproken. Je zoekt weer volop de samenwerking met anderen op.

Diploma: Bachelor of Built Environment

Je ontvangt het diploma Ruimtelijke Ontwikkeling met de specialisatie Klimaat en Management. Hiermee kun je direct in de praktijk aan de slag om de spin in het web te worden bij organisaties die een bijdrage leveren aan klimaat- en energie-oplossingen.