Jouw toekomst

Als TP'er help je werknemers of organisaties hun talenten te ontwikkelen, gedrag te veranderen of weerbaarheid te vergroten. Je ontwerpt en onderzoekt technologische producten die hierbij helpen.

Beroepen voor TP'ers

Als afgestudeerd TP'er kun je op meerdere plaatsen aan de slag om mensen, organisaties en teams te begeleiden of om hun gedrag te helpen veranderen.
 

Een psychodiagnostisch medewerker neemt testen af bij patiënten of cliënten. Dat kan bijvoorbeeld via interviews of het invullen van vragenlijsten. Naast het afnemen van testen, horen ook observeren en gesprekken voeren bij dit beroep. Tijdens het observeren van een cliënt houd je een rapport bij van het gedrag, de houding, verbale en non-verbale communicatie en de eventuele resultaten van de testen.

Je adviseert organisaties over verbeteringen op de werkvloer. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als beleidsmedewerker zorg waarin je advies geeft over hoe en welke zorg gegeven moet worden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn gezondheid, stress, prestaties van werknemers en leiderschap.

Een psychologisch onderzoeksmedewerker of adviseur werkt mee aan wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Denk hierbij aan een onderzoek over de ontwikkeling van een app voor mensen met angststoornissen. Of aan een onderzoek waar jouw kennis over het gedrag van mensen en de invloed van technologische ontwikkelingen hard nodig is. Of je werkt mee aan een marktonderzoek of advies over usability.

Als trainer of begeleider leer je mensen individeel en groepsgewijs (nieuw) gedrag en vaardigheden aan. Dit kan over veel onderwerpen gaan, bijvoorbeeld over verslaving en eetstoornissen. Maar ook begeleider bij reïntegratie van een werknemer. Hierbij worden ook digitale technieken ingezet.

  • Loopbaancoach
  • Re-integratieconsulent
  • Preventiemedewerker
  • E-coach
  • Cognitief trainer revalidatie ziekenhuis

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je werkt bijvoorbeeld in een algemeen ziekenhuis of een psychiatrische instelling, bij een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG) of in een gezondheidscentrum. Verder kun je terecht in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg, bij een schooladviesdienst, gevangenis of wetenschappelijk instituut.
Daarnaast zijn psychologen werkzaam in onderwijsinstellingen, bij politie en justitie, op universiteiten en in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij loopbaan- en organisatieadviesbureaus

Studenten Toegepaste Psychologie Saxion in overleg met docent

Baankans

De werkgelegenheid voor toegepaste psychologen groeit.

Toegepaste Psychologie 74%
Social Work 65%
Human Resource Management 89%

Baankans binnen 1,5 jaar na afstuderen

Proefstuderen

Doorstuderen

Je kunt direct na je bachelor doorstromen naar de master Health Care & Social Work. Met de Universiteit Twente (UT) zijn er speciale afspraken gemaakt voor de instroom in de masterprogramma's. De Deventer TP-studenten met de hoofdstroom/minor GZP hebben, buiten de eigen psychologiestudenten van de UT, als enige toegang tot de master Positieve psychologie & technologie.