Lotte 1.jpg
Business

Alumnus Lotte helpt medewerkers ontwikkelen bij de Politie

Blog: Politiek en cultuur in Washington DC
Daphne Striekwold Leestijd Minuten

Elk jaar studeren tal van studenten af bij Saxion, maar waar komen deze studenten uiteindelijk terecht? Lotte Leukenhaus, afgestudeerd aan de opleiding Human Resource Management, werkt als HR-ontwikkelspecialist bij de Nationale Politie. Een veelzijdige functie waarbij ze zich bezighoudt met de ontwikkeling en evaluatie van medewerkers, zodat de doelstellingen van de politie behaald kunnen worden.

Wat is je functie en welke taken horen hierbij?

“Ik werk aan een voorgelegd vraagstuk dat via een HR-adviseur of leidinggevende bij mij terecht komt. Door middel van onderzoek en analyse definieer en formuleer ik een leer- of ontwikkelvraag. Vervolgens adviseer ik over het leer/ontwikkelarrangement. Dit kan een standaard product of dienst zijn, maar ook maatwerk dat speciaal ontwikkeld moet worden. Indien van toepassing monitor en evalueer ik het leerarrangement. Dit doe ik op individueel-, team-, en eenheidsniveau. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor HR-advies en de lijn op de expertise Ontwikkeling en Opleiden en participeer ik in de ontwikkeling van landelijke producten/ diensten vanuit Opleiden en Ontwikkeling. Één van de landelijke projecten waar ik momenteel mee bezig ben, is een werkgroep gericht op het faciliteren van het gebruik van de Resultaat- en Ontwikkelcyclus door medewerkers bij de politie. Hierbij kijk ik met mijn groepsgenoten hoe we op onze collega’s kunnen leren om de Resultaat- en ontwikkelcyclus te gebruiken op een manier die bij hen past en hen helpt, en ontwikkelen we items die hen kunnen ondersteunen in het gebruik ervan.”

Hoe ben je bij dit bedrijf terecht gekomen?

“Ik heb zowel mijn tweede meewerkstage als mijn afstuderen bij de politie gedaan op dezelfde afdeling als waar ik nu werkzaam ben: HRO (Human Resource Ontwikkelen en Opleiden). Nadat ik afgestudeerd was, en dus ook al weg was bij de politie, kwam er een vacature online voor een HRO-specialist bij een andere eenheid. Ik hoefde niet te twijfelen en heb natuurlijk direct gesolliciteerd. Een briefselectie, sollicitatiegesprek en een klikgesprek verder werd ik aangenomen.”

Wat vind je het leukste aan je baan?

“Het feit dat ik continue een bijdrage mag leveren aan het ontwikkelen en evalueren van kennis, inzicht, vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers, individueel en in teamverband, zodat de doelstellingen van de Nationale Politie bereikt worden. Hoe mooi is dat?”

Kies je stage zorgvuldig, dit telt echt mee als werkervaring! Ga gesprekken aan met professionals in het vakgebied, lees erover, informeer of organiseer een meedraaidag zodat je een goed beeld hebt van het vakgebied.

Lotte met een tip voor studenten

Wat is voor jou de grootste uitdaging?

“Enerzijds wil ik helpen, ondersteunen en faciliteren, en anderzijds ben ik adviseur en is het advies soms niet wat men hoopt dat het is. De uitdaging is om deze adviezen wel gewoon te kunnen geven, met goede argumenten te komen en dit niet van invloed te laten zijn op de relatie. Daarnaast ben ik ‘slechts’ adviseur, waardoor mijn advies niet altijd overgenomen wordt.”

Had je tijdens je studie al het doel om deze richting op te gaan?

“Ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad dat ik ‘iets’ wilde met de ontwikkeling van mensen in relatie tot ‘iets’. Dat is natuurlijk best wel vaag. Eerst was ik vooral georiënteerd richting het werken met specifieke doelgroepen, en dan vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heb ik bijvoorbeeld een stage gelopen in het gevangeniswezen, waarbij ik werkte met gedetineerden. Hoewel de stage erg interessant en leerzaam was, merkte ik door deze ervaring en door gesprekken te voeren met professionals in andere sectoren waarin ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ centraal stonden, dat voor de lange termijn specifieke doelgroepen in mindere mate bij mij zouden passen. Gaandeweg kwam ik erachter dat je mij echt blij maakt met het ontwikkelen van mensen in een organisatie.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“In mijn huidige functie ben ik grotendeels bezig met de ‘fit’ tussen individu en het werk – dan wel niet binnen een team of zelfs eenheid. Het gaat over opleiden en ontwikkelen, maar indirect ook over inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaankeuzes. Zelf ben ik ook aan het nadenken om mij verder te ontwikkelen. Hoewel een opleiding hiervoor zeker niet de enige manier is, oriënteer ik mij momenteel wel op een (deeltijd) master. Ik zou graag meer willen leren over de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de medewerker enerzijds (arbeidspsychologie) en het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en de organisatie anderzijds (organisatiepsychologie). Dit betekent dat ook zaken als leiderschap, samenwerking in teams, het wel of niet functioneren van teams, organisatiecultuur en –verandering ruim aan bod komen: iets wat ik ook al in mijn huidige functie kan toepassen.”

Welke tips heb je voor studenten die ook dit beroep zouden willen uitoefenen?

“Kies je stage zorgvuldig, dit telt echt mee als werkervaring! Ga gesprekken aan met professionals in het vakgebied, lees erover, informeer, organiseer een meedraaidag zodat je een goed beeld hebt van het vakgebied. En zelfs als je denkt dat je een goed beeld hebt, zie je dat het in iedere organisatie anders ingericht kan zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat je bepaalde taken en verantwoordelijkheden niet hebt terwijl je die wel had verwacht. Een open deur, maar de ene organisatie is echt de andere niet. Daarnaast kan het zijn dat je niet direct terecht komt op een HRD-functie in een organisatie. Ook andere (HRM- gerelateerde) werkervaring kan heel waardevol zijn om op te doen als je ‘later’ naar een HRD-functie wilt - zelf heb ik bijvoorbeeld bijna drie jaar gewerkt in de uitzendbranche. Hoewel er een bepaald imago heerst vanuit HRM’ers richting de uitzendwereld, is dit vakgebied echt perfect om werkervaring op te doen op het gebied van onder meer gespreksvoering, relatiebeheer, klantcontact en casemanagement.”

Wil jij ook mensen helpen bij hun ontwikkeling?

Kom dan HRM studeren!
Blog: Politiek en cultuur in Washington DC

Daphne Striekwold

Gerelateerde artikelen

IMG_3656.JPG Studentenleven

Blije afgestudeerden ontvangen diploma tijdens walkthrough

10 juli 2020
vrouw in groen vest kijkt in de camera en er zitten studenten omheen Organisatie

Word jij de nieuwe Director of Wellbeing? De 21 HR-banen van de toekomst

23 september 2020
volwassenen in een klassenopstelling Organisatie

Saxion en IVA Opleidingen starten opleiding AOV en Letselschade voor arbeidsdeskundigen