Academie Mens & Arbeid

Bij de Academie Mens en Arbeid (AMA) houden studenten, docenten en onderzoekers zich bezig met het bestuderen en toepassen van kennis op het snijvlak waar mens, arbeid en organisaties samenkomen.

Voor bedrijven en organisaties

We zijn trots op de goede samenwerking met bedrijven en organisaties in het werkveld van Human Resource Management en Toegepaste Psychologie. Wij zijn zichtbaar aanwezig in verschillende landelijke en regionale netwerken waaronder het Noloc, het Landelijk Opleidingsoverleg TP en HRM en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Nieuwsgierig naar wat we samen kunnen bereiken? 

We denken mee met bedrijven en organisaties over uiteenlopende vraagstukken op het terrein van Toegepaste Psychologie en Human Resource Management. Verschillende onderwijsvormen zijn daarvoor ontwikkeld waarvan de stage- en/of afstudeeropdracht er een is. Andere vormen van samenwerking zijn: de zogenaamde Praktijklabs, het Praktijkjaar, het verzorgen van een gastcollege, participeren als onderzoekspartner bij het lectoraat of als expert deelnemen aan kenniskringen, audits en overige. Veel is mogelijk en bespreekbaar.

Binnen de opleiding HRM zijn er twee specialisaties te onderscheiden: Human Resources Development (HRD) en Human Resources & Business Management (HR&BM). Daarnaast wordt de opleiding ook in het Engels aangeboden met focus op de internationale arbeidsmarkt. Ongeacht de specialisaties lopen de studenten twee type stages. Dat zijn de beroepsvoorbereidende stage in het tweede jaar van de opleiding en de beroepsopleidende stage in het derde of vierde jaar. Binnen de opleiding pakken studenten daarnaast kleinere onderzoeksopdrachten in groepsverband op. Een omvangrijk onderdeel van de opleiding is het afstudeeronderzoek dat plaats vindt in het vierde jaar. Wil je samenwerken, maak dan op het aanmeldformulier duidelijk waar je voorkeur naar uitgaat. 

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie kunnen studenten een keuze maken uit drie specialisaties: Arbeid en Organisatie Psychologie, Gedrag en Technologie, en Gezondheidszorg Psychologie. Tijdens het derde of het vierde jaar plant de student een stage en een scriptieperiode in en zoekt daar zelf een geschikte opdrachtgever voor. De studieonderdelen stage en scriptie kunnen gecombineerd of afzonderlijk van elkaar aangeboden worden. De stageopdracht heeft betrekking op de gekozen studierichting van de student. Tijdens het scriptietraject ontwikkelt de student op basis van onderzoeksgegevens een product dat bijdraagt aan het oplossen van een praktijkvraag van een opdrachtgever. Heb je interesse in het aanbieden van een stageplek of een scriptieopdracht meld je dan aan via het aanmeldingsformulier.

Binnen de onderwijsvorm “Praktijklab” bereiden wij studenten voor op het HRM-vakgebied door aan te slag te gaan met praktijkgerichte vraagstukken. De activiteiten vinden voornamelijk plaats binnen Saxion. Wij dagen bedrijven en organisaties uit om samen met een groep van vijf derdejaars HRM-studenten gedurende tien of twintig weken (afhankelijk van het type lab) te werken aan een HRM vraagstuk dat speelt binnen de eigen organisatie. Ga naar de pagina over praktijklabs voor meer informatie.

InLine is een uitdagend HRM-spel waarin HR-professionals en managers spelenderwijs ontdekken wat de gevolgen zijn van hun beslissingen. Het spel is onderdeel van een onderzoek naar effectief HRM van Saxion en de Universiteit Twente. Promovendus Luuk Collou en Dr. Guido Bruinsma hebben dit spel ontwikkeld om inzicht te krijgen in de gevolgen van HR-initiatieven. 

De raad van advies heeft ten doel - vooral in strategische zin - de goede aansluiting te bevorderen van de onderwijsprogramma’s op de beroepspraktijk.

De volgende leden maken deel uit van de Raad van Advies: Johan Blok, Tanya Bondarouk, Marcel Hurkens, Dick Webbink, Ingomar Kuiter, Marian van Steekelenburg, Jacqueline Santbergen en John Zimmermann.

Elke opleiding binnen AMA heeft een eigen beroepenveldcommissie. De beroepenveldcommissie heeft als doel het realiseren van aansluiting tussen het onderwijsprogramma en het werkveld, en het faciliteren van doorlopende afstemming tussen de opleiding en de beroepspraktijk.

De volgende leden maken deel uit van de beroepenveldcommissie Toegepaste Psychologie: Thomas Krikken, Ineke Sebek, Lieke Teunissen, Janna van der Zijpp, Yorinde Zomer, Max Mertens, Liselot Brinks en Elsbeth Tijssen.

De volgende leden maken deel uit van de beroepenveldcommissie (Internationaal) Human Resource Management: Marieke Langenberg, Rob Besling, René Bosch, Meta Schoenmaker, Arjan Middelkoop, Frank Snellens, Antoinette Tanke, Janny van Meenen, John Zimmermann en Nynke Sönmez. 

NadeAMA is dé netwerkvereniging binnen het werkveld van oud-studenten van de AMA van Saxion Hogeschool. Deze alumnivereniging bestaat uit ruim 500 HR Professionals, re-integratieconsulenten, loopbaanadviseurs, coaches, decanen, klinische-, neuro-, orthopedagogische en organisatiepsychologen. NadeAMA organiseert inspirerende bijeenkomsten om te netwerken en kennis en ervaring te delen.

Academie Mens Arbeid

Onderzoek

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten voeren in nauwe samenwerking met opdrachtgevers praktijkgericht onderzoek uit binnen het Lectoraat Employability in Transition. 

Ons Lectoraat Employability Transition doet praktijkonderzoek naar thema’s op het snijvlak van mens, arbeid en technologie. Samen met organisaties en kennisinstellingen werken we aan nieuwe methoden, instrumenten en tools voor het vormgeven van een leven lang ontwikkelen, een inclusieve samenleving en mensgerichte technologische innovatie.

Nieuws van de Academie Mens & Arbeid

AMA

Onderwijs

Als kennisorganisatie op het brede terrein van mens, arbeid en organisatie verzorgt de Academie Mens en Arbeid (AMA) onderwijs op hbo- en post-hbo niveau binnen Saxion in Deventer en Enschede. 

Management - Associate Degree deeltijd
Deventer, Enschede, Winterswijk 

Ligt jouw passie bij mensen én organisaties? Het in goede banen leiden van arbeid in organisaties? En wil je je kennis en vaardigheden graag verdiepen, verbreden of jezelf bijscholen op het gebied van HRM of Toegepaste Psychologie? Dan zijn de cursussen van de Academie voor Mens en Arbeid (AMA) dé ideale vervolgstap. 

Academie Mens en Arbeid

Contact

Heb je een vraag of wil je graag met ons samenwerken? Neem dan gerust contact met ons op. 

Frontoffice AMA Deventer en Enschede
088 - 019 9170
frontoffice.ama@saxion.nl