Vijf studenten bij Saxion
Organisatie

Deelname Saxion in landelijke pilot microcredentials

Leestijd Minuten

In november 2021 is de pilot microcredentials binnen Saxion gestart. Deze pilot komt voort uit de behoefte aan flexibel onderwijsaanbod dat aansluit bij Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Microcredentials bieden onderwijsinstellingen de mogelijkheid om hun onderwijsaanbod te verbreden. Met als doel: individuen én de samenleving ondersteunen in flexibele professionalisering.

Een boost voor Leven Lang Ontwikkelen

Door professionals nog beter aan te spreken via microcredentials kan het Leven Lang Ontwikkelen een boost krijgen. De omvang en waarde maken het aantrekkelijk voor professionals om zich in het hoger onderwijs te specialiseren, bijscholen of omscholen. Ook kunnen microcredentials sneller ontwikkeld worden en zijn deze geschikter om aan te sluiten op een snel veranderende werkcontext en leervraag van professionals.

Daarnaast kunnen professionals bij verschillende opleidingen en instellingen een ontwikkelpad vormgeven. Dit omdat de microcredential ervoor moet gaan zorgen dat behaalde leeruitkomsten ook elders worden erkend.

microcredentials1.png

Landelijke pilot

Saxion doet net als 31 andere hoger onderwijsinstellingen mee aan de landelijke pilot onder regie van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en de koepels Verening Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL).

De pilot richt zich op de doelgroep ‘professionals’ en wil deze groep in staat stellen breed erkend modulair onderwijs te volgen bij hogescholen en universiteiten. Dit door middel van:

  • Samen te werken aan de totstandkoming van een stelsel waarbinnen Microcredentials een erkenbare en herkenbare waarde hebben;
  • Het onderwijsaanbod te verrijken door Microcredentials aan te bieden met een zelfstandige waarde;
  • Procedures rondom het aanbieden, registeren en uitgeven van microcredentials verder te concretiseren; 
  • Het organiseren en verbeteren van (interne) kwaliteitszorg van instellingen die past bij flexibel LLO-aanbod; 
  • Te werken aan (juridische) vraagstukken zodat wettelijke verankering in het stelsel kan volgen.

Omdat microcredentials nog niet zijn opgenomen in Wet op hoger onderwijs heeft het nog geen wettelijk erkende status. Echter heeft het hoger onderwijs in Nederland zich via de koepels VH en UNL gecommitteerd aan de pilot en het huidige kwaliteitskader, waardoor microcredentials die uitgegeven worden binnen de pilot wél een landelijke herkenning en erkenning hebben. Dit betekent dat een professional een microcredential kan inzetten voor erkenning binnen en buiten onderwijsinstellingen.

Microcredentials binnen Saxion

Momenteel worden een aantal modulen en trainingen van Saxion omgezet om te voldoen aan de eisen van microcredentials. Dit gaat om zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen onderwijs. Een belangrijke partner binnen Saxion hierin is de Saxion Parttime School, met haar modulaire aanbod. Echter wordt ook gekeken naar het gebruik van cursorisch onderwijs hierin. Met de kennistransfer van de Academie Mens en Arbeid, ontstaan er mogelijke nieuwe microcredentials. Tevens wordt er gekeken naar het aanbieden van microcredentials op het gebied van digitale transformatie, in de samenwerking met de zone Human Capital van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid (bij de pilot gaat het om een grootte tussen de 3 en 30 EC), maar binnen Saxion wordt de minimale omvang van 5 EC aangehouden conform het Saxion Onderwijsmodel. De microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs en voegt een kwaliteitskeurmerk toe: de (betalende) deelnemer/werkgever kan erop aan dat de cursus zo is opgezet dat leeruitkomsten bereikt worden. De behaalde leeruitkomsten zijn herleidbaar en controleerbaar. 

De uitgifte van een microcredential vindt plaats door middel van Edubadges. In dit geval een specifieke edubadge die te herkennen is aan het logo van een Microcrendential. Daarmee is zichtbaar dat het waardering van een stuk onderwijs betreft wat voldoet aan een specifek landelijk afgesproken kwaliteitskader.     

In het eerste kwartiel verwachten we dat de eerste professionals een microcredential erkenning ontvangen bij het afronden van een module of training. Deze praktische ervaringen zullen gebruikt worden in het verder afstemmen, positioneren en beschrijven van de werkwijze binnen Saxion.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over de pilot binnen Saxion, neem contact op met iemand uit de projectgroep. Bekijk hier meer informatie over de landelijke pilot.

Projectgroep LLO/MC

Ellen Oostenenk
Lud Overkamp
Marjon Smidt
Lonneke Brands     

Gerelateerde artikelen

Saxion_Deventer.jpeg Corporate

Veertig jaar Academie Mens en Arbeid: ‘De groei is nooit ten koste gegaan van de bevlogenheid’

24 november 2022
DaniekMarcus.jpg Onderwijs

Alumnus Daniek is voor Grolsch altijd op zoek naar talent: ‘Ik heb elke dag minimaal één sollicitatiegesprek’

10 november 2022
Twee deeltijd studenten in techniek lab Onderwijs

Wat is het verschil tussen deeltijd en voltijd?