Jan Willem Meinsma en Jantine Kriens (foto: Niki Polman)
Corporate

‘Geloof in eigen kracht’ en ‘regionaal aanpakken’ centrale thema’s bij afscheid Saxion-bestuurder Jan Willem Meinsma

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Op 1 januari 2024 trad Jan Willem Meinsma terug uit het College van Bestuur van Saxion, waar hij sinds mei 2022 deel van uitmaakte. Zijn afscheid werd dinsdagmiddag gemarkeerd met een mini-symposium in Apeldoorn. Daarbij vormde het landelijke rapport ‘Elke Regio Telt’ het uitgangspunt voor de lezing en paneldiscussie over het belang van lokale en regionale samenwerking rond ‘Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe en brug naar Oost-Nederland,’ zoals burgemeester Ton Heerts de stad kenschetste. Jan Willem Meinsma zette zich vanuit zijn bestuurlijke portefeuille de afgelopen jaren in voor de versterking van de samenwerking tussen Saxion, maatschappelijke instanties, de gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven in Apeldoorn.

Meinsma startte in mei 2020 bij Saxion als directeur van de dienst Control, Finance & Audit en maakte twee jaar later de overstap naar het College van Bestuur. Daar was hij verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, inclusief ICT, HRM, Finance en Vastgoed. Ook de speciale aandachtsgebieden Ondernemerschap en de regio Apeldoorn behoorden tot zijn portefeuille. Nu Saxion na een aantal jaren van groei in een fase van krimp en afnemende studentenaantallen is gekomen, maakt Meinsma in de nog resterende lengte van zijn bestuurstermijn plaats voor ‘versterking van de executiekracht’ om ‘een langjarige inspanning’ rond zijn bestuursportefeuille mogelijk te maken. Een stap terug, door een bevlogen en energieke bestuurder, om Saxion juist ruimte te geven bij de regionale opgaven van de komende jaren.

Duurzame investeringen

Het waren dan ook de regionale opgaven die dinsdagmiddag centraal stonden in de lezing van Jantine Kriens, vicevoorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (en vanuit die rol mede-verantwoordelijk voor het in maart 2023 verschenen advies ‘Elke Regio Telt!’). Dat rapport heeft tot doel om bij te dragen aan een nieuwe aanpak van regionale verschillen in Nederland in brede welvaart, met als doel Nederland als geheel sterker te maken. Voor de komende periode benoemde zij dat de energie in de regio’s goed is, maar dat een echte herijking van investeringen een veel duurzamer effect zal hebben dan alleen een uitbouw van de regiodeals.

Jantine Kriens.jpg

Jantine Kriens: “Wees alsjeblieft in Nederland solidair met elkaar. Blijf elkaars problemen zien, want dan zie je ook elkaars krácht."

Verbinding tussen stad en ommelanden

Ook wees Kriens op het risico van ‘denken in de tegenstelling tussen stad en platteland’, een maatschappelijke tendens die zij steeds sterker waarneemt. “Daar gaat ‘Elke Regio Telt’ dus niet over,” aldus Kriens. “Wees alsjeblieft in Nederland solidair met elkaar. Blijf elkaars problemen zien, want dan zie je ook elkaars krácht. Dat geldt hier in Apeldoorn en de regio Oost-Nederland ook. Zoek juist naar de verbinding tussen de stad en de ommelanden. Je hebt elkaar nodig.” Daarbij pleitte zij voor het goed organiseren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, burgers en kennisinstituten, zoals Saxion en de Politieacademie. “Kijk dus zelf als scholen naar wat je kunt bijdragen. En wees concreet en scherp in wat je nodig hebt. Zorg er vooral voor dat je ‘oorzaak’ bent, en géén ‘gevolg’ van de veranderingen. En dus zeg ik: begin morgen,” besloot Kriens haar betoog.

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

In de aansluitende paneldiscussie, onder leiding van Janneke de Graaff, reflecteerde Saxion-bestuursvoorzitter Anka Mulder, samen met burgemeester Ton Heerts en Kathelijne van Kammen als directeur van de Politieacademie, op de betekenis van ‘Elke Regio Telt’ voor Apeldoorn en Oost-Nederland. Saxion en de Politieacademie kennen inmiddels een jarenlange samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. In de afgelopen jaren is die bundeling van kennis verder uitgebreid. Onder andere door de oprichting van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), waarin Saxion, de Politieacademie en de gemeente Apeldoorn samenwerken met ROC Aventus, Universiteit Twente en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Kathelijne van Kammen.jpg

Kathelijne van Kammen (Politieacademie), temidden van samenwerkingspartners Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn) en Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur Saxion). In het panelgesprek gingen zij in op de betekenis van het rapport 'Elke Regio Telt' voor Apeldoorn en de regio Oost-Nederland.

Duurzame bekostiging

Zo onderkende Anka Mulder de uitspraak van Jantine Kriens dat een duurzame bekostiging van de regio’s en het hoger onderwijs meer oplossingen biedt dan ‘alleen’ de regiodeals en incidentele gelden om krimp-opleidingen nog enkele jaren te laten voortbestaan. “De standaard-instelling in Nederland, laat ik zeggen ‘de default in het beleid’, werkt in het nadeel van grote delen van ons land. Bij ons leidt dat tot 23 miljoen euro aan jaarlijkse bezuinigingen. Ik hoop dat we met ‘Elke Regio Telt’ echt een rapport in handen hebben dat zorgt voor erkenning van alle regio’s. Ook die van ons, want Apeldoorn en Oost-Nederland vormen een hartstikke kansrijke regio. De samenwerking is ontzettend goed. We zetten hier met alle samenwerkingspartners écht iets op de kaart. En dat doen we zelf,” aldus Mulder.

Het CVD als katalysator

Daarbij benadrukte Kathelijne van Kammen vanuit de Politieacademie hoe belangrijk het is regionale partners te hebben, met wie je letterlijk om tafel kan, rond onderwijs, onderzoek en ondernemerschap: “Veiligheid bleek een belangrijke gemeenschappelijke deler in onze jarenlange relaties met partners uit de regio. Dus wij zijn al begonnen om onze kennisinfrastructuur, in de stad en de ommelanden, te versterken.” Van Kammen noemde daarbij de synergie die ontstond door de ambitieuze gemeente Apeldoorn en de interesse voor regionale bedrijven in “de kennis die wij hebben en maken.” Uitdagingen waren er ook: “We hebben elk onze eigen focus en opdracht, dus als samenwerkingspartners maken we al die normale fases bij het aangaan van samenwerking door: je begint mooi, daarna blijkt het ingewikkelder te worden, dan moet je even terug naar de basis, en ga je samen weer een stap verder. Maar er staat nu een brede kennisinfrastructuur rond veiligheid en digitalisering, waarbinnen het CVD een katalysator is om onze onderlinge samenwerking te versterken. We hoeven niet meer ‘alles met iedereen’ te doen. Dat helpt om te focussen,” concludeerde Van Kammen.

Ton Heerts.jpg

Burgemeester Ton Heerts sprak over 'handelen vanuit kracht en niet vanuit het gevoel achtergesteld te zijn.'

Handelen vanuit kracht

Burgemeester Ton Geerts markeerde Apeldoorn als “hoofdstad van de Veluwe, die de sprong over de IJssel heeft gemaakt.” Zo is er niet alleen samenwerking in de Regio Stedendriehoek, met Zutphen en Deventer en de omliggende vijf gemeenten, maar kijkt Apeldoorn ook nadrukkelijk naar de Achterhoek en Twente. “Als er daarná nog anderen mee willen doen, mogen ze aanschuiven,” aldus Heerts. Een opmerking die kon rekenen op bijval vanuit de zaal. “Als je daar eventueel Zwolle ook nog aan toevoegt, dan spreek je ineens over Landsdeel Oost. Dat is een heel ander uitgangspunt: je handelt vanuit kracht en juist niet vanuit het feit dat wij ons achtergesteld zouden voelen. Apeldoorn is inmiddels op weg naar een half miljoen inwoners, een kwart miljoen werkenden, 50.000 bedrijven en 30.000 studenten,” somde de burgemeester op. Kijkend naar het Veiligheidsprofiel van Apeldoorn roemde Heerts bestuurders Mulder en Van Kammen als de “founding mothers” van het CVD, waarbij zij nadrukkelijk ook nationale samenwerkingpartners aan het centrum verbonden hebben. “Een stap op weg naar een veilig Nederland én een veilig Europa,” aldus Heerts.

Jan Willem Meinsma (foto: Niki Polman)

Vertrekkend College van Bestuur-lid Jan Willem Meinsma, rond wiens afscheid het minisymposium was georganiseerd.

Tomeloze energie

En zo stonden ‘geloof in eigen kracht’ en ‘regionaal aanpakken’ centraal tijdens het inhoudelijke gedeelte van de middag. Typeringen die ook aangehaald werden bij het afscheid van Jan Willem Meinsma. Bestuursvoorzitter Anka Mulder én Karl Dittrich (voorzitter van de Saxion Raad van Toezicht) benoemden beiden Meinsma’s tomeloze energie en daadkracht rond zijn portefeuilles en zijn aandachtsgebied Apeldoorn. Overigens net als zijn mensgerichtheid en toegankelijke aard: dicht op de werkvloer, met oog voor iedereen die aandacht kon gebruiken. Meinsma zelf besloot de middag met enkele bespiegelingen en een dankwoord, waarbij hij aangaf de ontwikkelingen bij Saxion de komende jaren met veel belangstelling te blijven volgen. Zelf gaat hij zich de komende tijd onder andere toeleggen op mediation en het voortzetten van een groot aantal maatschappelijke activiteiten, die hij een warm hart toedraagt. Zo koos hij er dinsdagmiddag voor om, in plaats van cadeaus, een cheque voor de stichting VluchtelingenWerk Nederland in ontvangst nemen: tekenend voor zijn niet aflatende aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.

Fotografie: Niki Polman

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Onderzoek

LLO-Katalysator in Twente: ‘hardlopen’ voor de energietransitie

11 juli 2024
Henrike Branderhorst, nieuw lid Raad van Toezicht Saxion Corporate

Henrike Branderhorst nieuw lid Raad van Toezicht Saxion

10 juli 2024
Corporate

Saxion en Oost NL verstevigen samenwerking voor meer impact in de regio Oost-Nederland