impressie

Lectoraat Regio-ontwikkeling

Het lectoraat Regio-ontwikkeling doet onderzoek naar het ontstaan en (voort)bestaan van levensvatbare ondernemingen en de verbondenheid met hun omgeving. Zo ontwikkelen we als lectoraat samen met onze studenten en partners kennis over welke regionale- en ondernemerscondities van invloed zijn op de ontwikkeling van bestaande en toekomstige (regionale) business ecosystemen. De innovaties die voortvloeien uit onze samenwerkingen dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Onderzoekslijnen

Regionale condities voor business ecosystemen 

We onderzoeken de regionale condities die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een regio voor bedrijven, bezoekers, bewoners, bestuurders, beleggers en ‘bollebozen’, en daarmee aan de ontwikkeling van bestaande en toekomstige (regionale) business ecosystemen.

Poppetje staat op wereldkaart

Innovatie in business ecosystemen

We articuleren, selecteren, programmeren, implementeren en evalueren verbeter- en innovatietrajecten binnen business ecosystemen en individuele ondernemingen.

Regio Ontwikkeling - Ondernemerschap.jpg

Innovatief ondernemerschap

Vanuit leidende transities in de maatschappij articuleren we samen met (aankomende) ondernemers kansen voor innovatief ondernemerschap en mogelijke business proposities. Daarnaast onderzoeken we hoe onderwijs ondernemerschap faciliteert.

Lees hier meer over innovatief ondernemerschap onder (oud-)studenten.

man

Onderwijs 

Het lectoraat is onderdeel van de School of Commerce & Entrepreneurship, heeft nauwe banden met het bachelor onderwijs van de opleidingen Ondernemen & Retail Management, Commerciële Economie en met de bachelor en master-opleidingen van de Hospitality Business School.

 • E6: Ecosystems for Extended-lifetime of End-of-Use Electrical and Electronic Equipment

 • Creatieve maak- en broedplaatsen

 • Kennis- en innovatiewerkplaatsen

 • E-novation Hub

 • De consument terug naar de aantrekkelijke fysieke winkel

 • Innovatief ondernemerschap onder (oud)studenten

 • Innoverde en Fieldlab Energietransitie

 • Digitale Werkplaats Cleantech Regio+ (in samenwerking met lectoraat Data Driven Innovatoin)
 • Regionale identiteit door dik en dun
 • Ontwikkeling Cleantech Regio Monitor: www.cleantechregio.nl/ctr-monitor
 • Webinar Lancering: https://vimeo.com/437190031
 • Onderzoek Regio DNA Bedrijven in de Cleantech Regio
 • Ontwikkeling Creatieve broedplaatsen Twente
 • De Kracht van Oost 2.0: advies kritische tafel
 • Experience the Siege of Grolle : technologische innovatie in cultuurtoeristische belevingsconcepten. Teaser
 • Fieldlab Energietransitie vakantieparken Epe-Veluwe: Startfase
 • Kennis- en Innovatiewerkplaats Voorst vooruit in toerisme
 • Veluws verleden: onderzoek naar (technologisch) innovatieve belevingsconcepten Erfgoedcentrum io. .
 • De ontwikkeling van een operationeel informatie- en expertsysteem om her te gebruiken consumentenelektronica te identificeren, te classificeren en te verwaarden op kansrijke afzetmarkten in de Cleantech Regio. Innovatieproject CirkelWaarde –Fieldlab CIM.
 • Ontwikkeling van een datagedreven Extended-Life Platform om gebruikte consumentenelektronica in circulaire business proposities hoogwaardig te verwaarden op kansrijke afzetmarkten in de Cleantech Regio. Promotie-onderzoek.
 • RAAK-MKB Project ‘Wij zijn een familiebedrijf en hoe communiceren we dat?’ ism Hogeschool Windesheim
 • Innovatieve retailconcepten in de Stationsstraat in Zutphen.
 • Studenten Smart Solutions: Daphne Beukers, Nadia Buiting, Mirjam Corsmit, Suze Donderwinkel, Carlijn Gelhever, Gijs Hogeweg.  Rapportage: zie bijlage.
 • Hergebruik van wasmachines in een regionale circulaire economie (2020). 
 • Studenten Smart Solutions: Elif Uslu, Youssef Slimani, Tim Campen, Anna Cramer, Tim Rondeel
 • In een video wordt de problematiek t.a.v. her te gebruiken wasmachines in de Cleantech Regio geadresseerd
 • Spin-offs, geographical dispersion and knowledge relations. J.C. Bazen (promotie-onderzoek)

 

 • Advies Regionale ontwikkeling Cleantech Regio
 • Advies lid Omgevingsraad Staatsbosbeheer Overijssel
 • Advies lid Platform Gastvrij Gelderland
 • Advies lid Retail Platform Overijssel

Nieuws van het lectoraat

Het team

Pasfoto Frank Stiksma.jpg

Frank Stiksma

Hoofdonderzoeker Circulaire economie (PDEng-traject)

06 - 5178 4355 LinkedIn
Lisanne Bouten.jpg

Lisanne Bouten

hoofdonderzoeker Innovatief Ondernemerschap

06 - 5788 3218 LinkedIn
Almudena Gonzalez

Almudena González Gutiérrez de León

Docent/onderzoeker

06 - 8316 2939 linkedin
geen foto beschikbaar

Roel Koerkamp

Docent/onderzoeker

LinkedIn
geen foto beschikbaar

Jan Willem van der Vloot van Vliet

Docent/onderzoeker

06 - 2399 4691 Profiel
geen foto beschikbaar

Wilco Engelsman

Docent/onderzoeker

Petkovski, I., Fedajev, A., & Bazen, J.C. (2022). Modelling Complex Relationships Between Sustainable Competitiveness and Digitalization. Journal of Competitiveness, 14(2), 79–96. https://doi.org/10.7441/joc.2022.02.05

Nijdam, R. & Flooren, M.J. (2022). Vakantieparken; Toekomstbestendig vanuit duurzaamheidsperspectief. [chapter]. Atlas Cleantech regio (2022), pp. 47-49.

Wierstra, E., Wielsma, A.J., Flooren, M.J., van Helvert, J. (2022). Gastvrij in (familie)bedrijf! Werkboekje voor familiebedrijven in de gastvrijheidssector[book]. ISNB: 978-94-93243-05-7.

Dona, T. (2021). Immersive storytelling : Naar een next level met nieuwe stemmen en nieuwe plaatsen. In: MMNieuws; omgevingspsychologie en erfgoedbeleving.
https://www.mmnieuws.nl/issue/omgevingspsychologie

Nijdam, R. (2021). Het Vakantiepark in Nederland: trends -feiten -scenario's -toekomstperspectief. Vianen: NRIT.
https://www.nritmedia.nl/store/50

Nijdam, R. (2021). Verblijfsrecreatie. In: Vermeulen, T. (Ed.), Korteweg Maris, D. (Ed.), Rooijackers, M. (Ed.), Heslinga, J. (Ed.), Politiek, M. (Ed.), Heerschap, N. (Ed.), Klijs, B., & van Wijk, K. (Ed.) (2021). Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021. CELTH/CBS/NBTC Holland Marketing/NRIT. http://webform1.nhtv.nl/mediatheek/Link.aspx?ID=3758

Bazen, J.C. (2021). Measuring the effects of the Novel-T supported entrepreneurial ecosystem: University of Twente spin-off monitor 2021. [report] 10.13140/RG.2.2.19216.74240.

J.C. Bazen & I. Bazen (2020), Direct processing of sugar beets as alternative source for bioethanol. In: E.V. Viktorova, Sustainable Development: Challenges and Opportunities. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics https://elibrary.ru/item.asp?id=44053552

J.C. Bazen (2020), University spin-offs and economic impact on semi peripheral regions in the Netherlands : Saxion spin-off monitor 2020. (Book) Enschede: Saxion. DOI: https://doi.org/10.14261/F58678F3-DAA8-4422-AAB7C7FCAFA8966D

J.C. Bazen & M.J.W. Flooren (2020), Ondernemerschap bij Saxion studenten, alumni en medewerkers: Een onderzoek naar de economische impact van Saxion spin-offs op de regio. (Book) Enschede: Saxion. DOI: https://doi.org/10.14261/C61C0676-E78F-4DE0-87B82AC2A66D86D9

J.C. Bazen & F.S. Duma (2019), Role of International Educational Projects in Supporting European integration in the Context of Romania. (Peer reviewed) On-line Journal Modeling the New Europe, vol. 26. Cluj: Babes-Bolyai University.     DOI: https://doi.org/10.24193/OJMNE.2019.30.04

J.C. Bazen (2019), Cluj, imagoprobleem of onontdekte parel. Geografie (9/2019). Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. https://geografie.nl/artikel/cluj-imagoprobleem-of-onontdekte-parel

J.C. Bazen (2019), Rusland en de rest in schoolboeken. Geografie (4/2019). Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. https://geografie.nl/artikel/rusland-en-de-rest-schoolboeken

J.C. Bazen (2018), Analysis of the effects of creative hackathons on participants, challenge providers and the entrepreneurial ecosystem. Report of the 20Creathon project. Enschede: Saxion DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29567.05282/1

J.C. Bazen (2018), Migration patterns of university spin-offs: Case study of region Twente, a non-core region in the Netherlands, (Peer reviewed) On-line Journal Modeling the New Europe, vol. 26. Cluj: Babes-Bolyai University.     DOI: https://doi.org/10.24193/OJMNE.2018.27.01

J.C. Bazen & H. van Klink (Eds.) (2018), Trends and developments in the renewable energy sector in Ukraine: a special focus on opportunities and threats for using biomass in the energy transition (Report), 87 pages, Enschede: Saxion  DOI: https://doi.org/10.14261/7E148673-BB0F-4411-A764DC266F2D2AAD  

J.C. Bazen & H. van Klink (2018), Alternative processing technologies for sugar beets: calculation of feasibility of business cases. In: J.C. Bazen & H. van Klink (eds.), Trends and developments in the renewable energy sector in Ukraine: a special focus on opportunities and threats for using biomass in the energy transition, The Hague: Dutch Enterprise Agency (RVO). DOI: https://doi.org/10.14261/7E148673-BB0F-4411-A764DC266F2D2AAD

J.C. Bazen (2018), Regional identity formation: From thick to thin regional identities. Conference proceedings of the Baltic Sea Region Network Conference of June 2018.

J.C. Bazen (2017), Spin-offs in the Novel-T Entrepreneurial Ecosystem: Analysis of the results of entrepreneurship support. Enschede: Saxion. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19038.66887

Dona, T.M. (2020). Storytelling, de local als held van het verhaal, MMNieuws Herfst 2020

Flooren, M.W.J. (2015). Verbindend Verleden: Erfgoed, vrije tijd en regionale identiteit

Nijdam, R. (2020). Het vakantiepark in Nederland-E Book ism het NRIT