Digital intelligence and business header

Digital Intelligence & Business

Met de opkomst van big data, artificial intelligence en sociale netwerken ontstaan er voor ondernemers kansen om onderscheidend te zijn en new business te genereren. Bij het lectoraat Digital Intelligence & Business staan deze kansen centraal.

Om effectief en verantwoord om te gaan met klant georiënteerde data en -kennis voor het creëren van new business, is onderzoek naar digital intelligence en de kansen die het biedt, belangrijk. Met behulp van het Digital Intelligence werkmodel verkrijgen we inzicht en kunnen we de impact meten en duiden.

Onderzoekslijnen

Artificial Intelligence & Predictions

Focus op het slim combineren van datasets om digitaal klantgedrag te voorspellen. Hiervoor worden tekst- en beeldherkenningsalgoritmen ingezet. 

Deze onderzoekslijn is in ontwikkeling, waarbij er aandacht is voor het verkrijgen nieuwe inzichten en trends in klantgedrag.

Beeld 1.jpg

Digital Strategy

Het toepassen van technieken en instrumenten ter ontwikkeling van de digitale strategie van bedrijven, rekening houdend met trends en ontwikkelingen.

Deze onderzoekslijn is in ontwikkeling. Er is aandacht voor ethische reflectie op de digitale strategie.

Beeld 2.jpg

Digital Business Innovation

Onderzoek naar de implementatie en effecten van digitale kanalen en –campagnes met als doel een integrale benadering van digital intelligence.

Deze onderzoekslijn is in ontwikkeling. Effectmeting speelt een belangrijke rol en social influencing is een belangrijk aandachtsgebied.

Beeld 3.jpg

Nieuws van dit lectoraat