Lectorale Rede Somaya Ben Allouch

Lectoraat Technology, Health & Care

Binnen het lectoraat Technology, Health & Care staan mensen en hoe zij omgaan met technologieën centraal. Alle onderzoeken die binnen dit lectoraat verricht worden, hebben betrekking op adoptie en acceptatie van technologieën door mensen.

De domeinen die centraal staan in de onderzoeken, zijn gezondheid, welzijn en communicatie. Binnen deze drie domeinen worden onderzoeken op verschillende niveaus verricht. Het adoptie- en acceptatieproces kan zich op verschillende niveaus afspelen, namelijk op individueel niveau (micro), op organisatorisch niveau (meso) en op maatschappelijk niveau (macro).

Onderzoekslijnen

Connected Care

Connected care is onderdeel van het bredere begrip 'eHealth'. Binnen deze lijn onderzoeken wij zorg(technologie) waarbij professionals, cliënten, patiënten, mantelzorgers en andere relevante stakeholders verbonden zijn in zowel menselijke als digitale netwerken.

Gerelateerd onderzoek:

Vinger op tabled - Connected Care

Social Robotics

Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar adoptie en acceptatie van 'sociale robots' binnen het domein zorg- en welzijn. 

Gerelateerd onderzoek:

  • Roboregio
Social robotics

Gerelateerd Onderwijs

Het lectoraat Technology, Health & Care is actief betrokken bij het onderwijs van hogeschool Saxion.

Gerelateerd onderwijs:

networks-3017395_1920.jpg

Het Team

Nieuws van dit lectoraat

Contact

Vragen? Neem contact op met ons:

Janet van der Veen - Drijver

Janet van der Veen - Drijver

Management assistent

088 - 019 6864