Lectorale Rede Somaya Ben Allouch

Technology, Health & Care

Visie 

De zorg- en welzijnssector kan niet zonder toekomstbestendige zorgprofessionals. Professionals die naast kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en welzijn, in staat zijn om technologie en innovaties op een duurzame wijze in te zetten. Dit zal leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg, gepersonaliseerde zorg en tot verlichting van de werkzaamheden van professionals.

Missie

Het lectoraat Technology, Health & Care is nauw verbonden met het practoraat Zorg en Technologie (ROC van Twente). De gezamenlijke missie is om via toegepast onderzoek en onderwijs de optimale match tussen mens en technologie in zorg en welzijn te realiseren. Het lectoraat en practoraat slaan de brug tussen wetenschap en praktijk door interdisciplinaire samenwerking met o.a. studenten, docenten, eindgebruikers (cliënten en professionals), zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Samen met hen beheersen wij de vaardigheden en kennis om een succesvolle transformatie en implementatie van technologie te realiseren in de domeinen zorg en welzijn. 

Onderzoekslijnen

Mensgericht Technologie Ontwerpen 
Human-centered technology development

Binnen deze onderzoekslijn dragen we bij aan de (door)ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen voor de domeinen gezondheid en sociaal werk. Wij brengen de wensen, behoeften en ondersteuningsvragen van de eindgebruikers (zowel cliënten als professionals) in kaart, testen prototypes, en bewaken dat de gebruikers goed betrokken worden in het ontwerpproces (co-creatie). Dit doen we samen met technische partners en de praktijk. Hierdoor sluiten de toepassingen aan bij de praktijkcontext en beleving van de gebruikers en vergroten we de kans op een succesvolle acceptatie en implementatie. Bij het onderzoek hanteren we de methodieken Double Diamond en Design Thinking.

Projecten

Vinger op tabled - Connected Care

Acceptatie en implementatie van technologie
Acceptance and implementation of technology

Binnen deze onderzoekslijn dragen we bij aan de acceptatie en implementatie van technologie (marktrijp TRL- level 8+) in het werken en leven van mensen. Binnen de domeinen van gezondheid en sociaal werk hebben wij aandacht voor factoren op individueel/team niveau (micro), organisatieniveau (meso) en maatschappelijk niveau (macro). De evaluatie van technologie is een vanzelfsprekend onderdeel van het implementatieproces. 
Onderzoeksmethodieken die wij hanteren zijn:

  • NASSS framework 
  • Normalization Process Theory
  • Implementatieplan ZONMW
  • Diffusion of innovations (Rogers)

Projecten

Student Social Work achter one-way screen

Human- & Tech Minded professional

Binnen deze onderzoekslijn wordt het competentieprofiel van de human- & techminded professional uitgewerkt en toegepast in het onderwijs en werkveld. Het domein van gezondheid en sociaal werk krijgt steeds meer te maken met inzet van technologie. Het is daarom belangrijk dat professionals toegerust zijn om te werken met technologie en zich hierbij ook comfortabel voelen. Een human- & techminded professional heeft o.a. kennis van vraagstukken rondom technologie en is zich bewust van de relevantie, de voordelen en de risico’s van het gebruik van technologie. Tot slot is zij/hij in staat om systematisch en geïnformeerd afwegingen te maken hoe én onder welke voorwaarden technologie ondersteunend kan zijn voor (kwetsbare) burgers. 
Onderzoeksmethodieken die gehanteerd worden zijn:

  • V-model (den Ouden)
  • UTAUT (Venkatesh)
  • Diffusion of innovations (Rogers)
     

Projecten

Social robotics

Gerelateerd Onderwijs

Het lectoraat Technology, Health & Care is actief betrokken bij het onderwijs van hogeschool Saxion.

Gerelateerd onderwijs:

networks-3017395_1920.jpg

Samenwerking / consortia

Evenementen van dit lectoraat

Het team

Nieuws van dit lectoraat

Contact

Vragen? Neem contact op met ons:

Jill Alink
Managementassistente

E: j.m.alink@saxion.nl
T: 06 - 2019 6435