Lectorale Rede Somaya Ben Allouch

Technology, Health & Care

Visie 

De zorg- en welzijnssector kan niet zonder toekomstbestendige zorgprofessionals. Professionals die naast kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en welzijn, in staat zijn om technologie en innovaties op een duurzame wijze in te zetten. Dit zal leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg, gepersonaliseerde zorg en tot verlichting van de werkzaamheden van professionals.

Missie

Het lectoraat Technology, Health & Care is nauw verbonden met het practoraat Zorg en Technologie (ROC van Twente). De gezamenlijke missie is om via toegepast onderzoek en onderwijs de optimale match tussen mens en technologie in zorg en welzijn te realiseren. Het lectoraat en practoraat slaan de brug tussen wetenschap en praktijk door interdisciplinaire samenwerking met o.a. studenten, docenten, eindgebruikers (cliënten en professionals), zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Samen met hen beheersen wij de vaardigheden en kennis om een succesvolle transformatie en implementatie van technologie te realiseren in de domeinen zorg en welzijn. 

Onderzoekslijnen

Mensgericht Technologie Ontwerpen

Binnen deze onderzoekslijn dragen we bij aan de acceptatie en implementatie van marktrijpe technologie in het werken en leven van mensen. Wij brengen de wensen, behoeften en ondersteuningsvragen van de eindgebruikers (zowel cliënten als professionals) in kaart, testen prototypes, en bewaken dat de gebruikers goed betrokken worden in het ontwerpproces (co-creatie). Dit doen we samen met technische partners en de praktijk. Hierdoor sluiten de toepassingen aan bij de praktijkcontext en beleving van de gebruikers en vergroten we de kans op een succesvolle acceptatie en implementatie.

Projecten

Vinger op tabled - Connected Care

Acceptatie en implementatie van technologie

Binnen deze onderzoekslijn dragen we bij aan de acceptatie en implementatie van technologie (marktrijp TRL- level 8+) in het werken en leven van mensen. Binnen de domeinen van gezondheid en sociaal werk hebben wij aandacht voor factoren op individueel/team niveau (micro), organisatieniveau (meso) en maatschappelijk niveau (macro). De evaluatie van technologie is een vanzelfsprekend onderdeel van het implementatieproces.

Projecten

Student Social Work achter one-way screen

Human- & Tech Minded professional

Binnen deze onderzoekslijn wordt het competentieprofiel van de human- & techminded professional uitgewerkt en toegepast in het onderwijs en werkveld. Het domein van gezondheid en sociaal werk krijgt steeds meer te maken met inzet van technologie. Het is daarom belangrijk dat professionals toegerust zijn om te werken met technologie en zich hierbij ook comfortabel voelen. Een human- & techminded professional heeft o.a. kennis van vraagstukken rondom technologie en is zich bewust van de relevantie, de voordelen en de risico’s van het gebruik van technologie. Tot slot is zij/hij in staat om systematisch en geïnformeerd afwegingen te maken hoe én onder welke voorwaarden technologie ondersteunend kan zijn voor (kwetsbare) burgers. 

Projecten

Social robotics

Gerelateerd Onderwijs

Het lectoraat Technology, Health & Care is actief betrokken bij het onderwijs van hogeschool Saxion.

Gerelateerd onderwijs:

networks-3017395_1920.jpg

Evenementen van dit lectoraat

Het team

Marjolein den Ouden, lector Technology, Health & Care

Dr. Marjolein den Ouden

Lector Technology, Health & Care

06 - 1237 3687 Profiel LinkedIn
Marloes Postel Saxion.jpg

Dr. Marloes Postel

Associate lector Technology, Health & Care

06 - 1244 3608 LinkedIn
Michaël Lansbergen

Dr. Michaël Lansbergen

(externe) Associate lector

LinkedIn
Profielfoto Jill Alink, in lichte schoolhal

Jill Alink

Managementassistente

06 - 2019 6435
Profielfoto Charlotte Bannink in lichte schoolaula

Charlotte Bannink – van der Helm

Communicatiemedewerker

06 - 1074 6042
Judith Boonstra Saxion.jpg

Judith Boonstra MSc

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 5707 1966 LinkedIn
Marloes Bults Saxion.jpg

Dr. Marloes Bults

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 2094 6213 LinkedIn
Richard Evering Saxion.jpg

Dr. Richard Evering

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1237 0528 LinkedIn
Sjors Groeneveld Saxion.jpg

Sjors Groeneveld MSc

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 5756 2261
Martine Hasselman Saxion.jpg

Martine Hasselman MSc

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1237 1174
Michelle Heineman Saxion.jpg

Michelle Heinemann

Trainee

Christine Jaschinski Saxion.jpg

Dr. Christina Jaschinski

Docent/onderzoeker

06 - 5781 4614 Link
Nicole Ketelaar.jpg

Dr. Nicole Ketelaar

Hoofddocent/Onderzoeker

06 - 2308 2470 LinkedIn
Melissa Laurens Saxion.jpg

Melissa Laurens MSc

Docent/onderzoeker

06 - 2017 9056 LinkedIn
Zohrah Malik Saxion.jpg

Zohrah Malik MSc

Docent/onderzoeker

06 - 1356 8859
Sharon Oude Veldhuis Saxion.jpg

Sharon Oude Veldhuis MSc

Docent/onderzoeker

06 - 3046 7112
Profielfoto Leonie Slots, in schoolaula

Leonie Slots MSc

Docent/Onderzoeker

06 - 8276 0493 LinkedIn
Niek Zuidhof Saxion.jpg

Niek Zuidhof MSc

Docent/onderzoeker

06 - 8238 1157 LinkedIn

Nieuws van dit lectoraat

Contact

Vragen? Neem contact op met ons:

Jill Alink
Managementassistente

E: j.m.alink@saxion.nl
T: 06 - 2019 6435