Header AFT.jpg

Technologies for Criminal Investigations

Accepteer de cookies om deze video te bekijken
Meer over cookies

Het lectoraat Technologies for Criminal Investigations richt zich op het verbeteren en het toepassen van de opsporing met geavanceerde en vernieuwende technologie. Opsporingsvraagstukken staan centraal binnen het lectoraat. Hierbij hoeft de opsporing niet alleen klassiek reactief en reconstructief van aard te zijn (onderzoek op een plaats delict), maar kan juist ook meer proactief van karakter zijn (gericht op detectie). Innovatie en vernieuwende techniek vormt in beide domeinen de rode draad.

Het betreft een jointlectoraat waarin de Politie Academie en Hogeschool Saxion een nauwe samenwerking hebben.

Binnen het lectoraat staan vier onderzoekslijnen centraal: Nanoforensics, Forensische Robotica, Coldcase Research Project, Silent Witness. Binnen de onderzoekslijnen wordt er op drie specifieke aandachtsgebieden gefocust: Moord en doodslag, Ondermijning & Terrorisme en Seriematige brandstichting.

Lector Jaap Knotter over Technologies for Criminal Investigations

Lees meer!

De vier onderzoekslijnen

Nanoforensics maakt gebruik van kennis uit de nanotechnologie om rechercheonderzoek effectiever en efficiënter te kunnen maken. Nanotechnologie richt zich op het kleinst meetbare deeltjes niveau, waardoor niet alleen kleinere sporen gedetecteerd kunnen worden. De techniek die hierop is gebaseerd, is zo klein te maken, dat het allerlei toepassingsmogelijkheden biedt binnen de opsporing (covert vs non-covert). 

De onderzoeken/projecten die onder deze lijn vallen zijn: 

AFT Nanoforensics.png

Forensische robotica maakt gebruik van kennis en expertise uit de wereld van robotica en mechatronica om de opsporing efficiënter te kunnen maken. Niet alleen wordt door inzet van robotica de efficiëntie vergroot, ook kan door slim toepassen van bestaande en nieuwe detectie technieken de crimescene (plaats incident of plaats delict) snel worden onderzocht, zonder het te contamineren.

De onderzoeken/projecten die onder deze lijn vallen zijn:

Coldcase Research Project is gericht op de toepassing van nieuwe techniek en daadwerkelijke uitvoering van onderzoekshandelingen. Operationele coldcase-onderzoeken vormen hierbij de basis. Door er met een frisse blik naar te kijken, nieuw ontwikkelde producten op dit soort casuïstiek te testen (operationele toetsing) en of het aanwezig forensische materiaal aan een second opinion te onderwerpen, kunnen mogelijk nieuwe inzichten worden verkregen. Door onderzoeksgroepen, bestaande uit studenten met een verschillende opleidingsachtergrond, zijn er afgelopen jaren zowel reconstructies gemaakt, maar is er ook nieuw onderzoek verricht.

De onderzoeken/projecten die onder deze lijn vallen zijn:

cold case.jpg

Silent Witness is gericht op innovatie. Innovatieve sporen en nieuwe opsporingstechnieken vormen de basis om de opsporing een nieuw wapen te geven in haar strijd tegen de criminaliteit. Verschillende studenten hebben in de vorm van een LT-onderzoeksgroep, een stage of een afstudeeropdracht binnen Silent Witness geparticipeerd. De huidige onderzoeksverrichtingen zijn voornamelijk exploratief en deels fundamenteel van karakter, waar ook de wereld van datascience wordt betreden.

De onderzoeken/projecten die onder deze lijn vallen zijn: 

Forensisch onderzoek, plaats delict onderzoek

Looking for information in English?

Advanced Forensic Technology English

...het verbeteren van de opsporing met geavanceerde en vernieuwende technologie

Evenementen van dit lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Het team

De onderzoeksgroep van het lectoraat bestaat uit studenten, onderzoekers/docenten, eindgebruikers, forensische onderzoekers, rechercheurs en first responders. Haar doel is gesteld om innovatieve techniek te ontwikkelen die de opsporing kan verbeteren. Technologie, zowel qua ontwikkeling als daadwerkelijk toepassing vormt een speerpunt. Samen met private partners willen wij ervoor zorgen dat de slagkracht van de reactieve en proactieve opsporing wordt versterkt. De veiligheid van zowel first-responders, als de burgerbevolking wordt verbeterd.

geen foto beschikbaar

Monica Mollink

Projectondersteuner lectoraat Technologies for Criminal Investigations

06-10541286
Tatjana.jpg

Tatjana Kuznecova, MSc

Docent/Onderzoeker

06 - 5708 0397 linkedin
Louise Lycklama à Nijeholt.jpg

Drs. Louise Lijcklama à Nijeholt

Docent/Onderzoeker

06 - 2495 0204 linkedin
Gerke.jpg

Gerke Damsma

Docent/Onderzoeker

linkedin
Profielfoto van Dimitar, met microfoontje op

Dimitar Rangelov

Medewerker Onderwijs en Onderzoek

06 - 1604 8126
Laura Jansen AFT.jpg

Laura Jansen

Medewerker Onderwijs en Onderzoek Nanoforensisch

geen foto beschikbaar

Ben van de Kamp

Onderzoeker Nanoforensics

Profielfoto Daniel Sievers

Daniël Sievers

Medewerker Onderwijs en Onderzoek (Chemisch en Fysisch analist)

06 - 8232 5960
geen foto beschikbaar

Yara Kronshorst

Medewerker Onderwijs en Onderzoek

06 - 4040 1582
geen foto beschikbaar

Jim van Etten

Medewerker Onderwijs en Onderzoek

088-0195554 Profiel

Links