Studie-inhoud

In twee jaar leidt Saxion jou op tot een pedagogisch educatief professional in de voorschoolse opvang of tot leraarondersteuner in de onderbouw (groep 1/2 ) van het (speciaal) basisonderwijs. Je verdiept jouw kennis en inzicht in het werken met jonge kinderen op zowel pedagogisch als educatief gebied.

 • Plaats

  Enschede

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 40 uren / Zelfstudie 23 uren

 • Resultaat

  Associate degree 120 EC

Studieopbouw

De ad PEP duurt twee jaar: vier semesters van een half studiejaar.

Je volgt onderwijs in blokken (modules) van tien weken. Dit wordt een kwartiel genoemd; acht weken onderwijs, gevolgd door twee toetsweken. Ieder kwartiel werk je aan een beroepsproduct waarin theorie en praktijk samenkomen.

In het eerste jaar staan de volgende twee thema’s centraal:

 • Ontwikkelings- en opbrengstgericht werken
 • Pedagogische en educatieve kwaliteit in de begeleiding

Het onderwijs is het eerste jaar gerelateerd aan deze thema’s. Je krijgt de volgende vakken:

 • Pedagogiek en educatie
 • Ontwikkelingsdomeinen zoals taal- en denkontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve en muzikale expressie
 • Eigen vaardigheden
 • Professionele ontwikkeling

In het tweede jaar staan de volgende 2 thema’s centraal:

 • Samenwerken in het IKC
 • Profilering en afstuderen 

Je wordt getoetst op diverse manieren, namelijk:

 • Kennistoetsen
 • Toetsing op de werkplek door werkplekdoelen
 • Beroepsproduct
 • Portfolio (elk semester)

Binnen de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Je ziet jouw begeleider wekelijks bij de lessen en bij de leergroepen professionele ontwikkeling. In deze lessen staan intervisie en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Het werkplekleren, leren in de praktijk, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarvoor is het noodzakelijk dat je ten minste zestien uur per week werkt of stage loopt. Een werkplek heeft de voorkeur. Dat kan zijn in de kinderopvang, de voor- of vroegschoolse educatie of de onderbouw van het primair onderwijs. De kennis en inzichten uit je opleiding pas je direct toe in de praktijk.

Weten of deze studie voor jou haalbaar is?

Wil je graag meer diepgang in je werk met jonge kinderen en je verder ontwikkelen op pedagogisch en educatief gebied, maar twijfel je of deze opleiding haalbaar is voor jou? Vraag een gesprek aan met studieleider Loes Veneklaas via het aanvraagformulier 'Studieadvies op maat'. Ga op die pagina direct naar het aanvraagformulier 'Studieadvies op maat'.

Studieadvies op maat aanvragen
leven lang leren