Studie-inhoud

In twee jaar leidt Saxion jou op tot een pedagogisch educatief professional in de kinderopvang, naschoolse opvang of tot leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs. Je verdiept jouw kennis en inzicht in het werken met jonge kinderen op zowel pedagogisch als educatief gebied. Met deze opleiding ben je breed inzetbaar in IKC’s, het onderwijs, de kinderopvang (en soms in de jeugdzorg).

 • Plaats

  Enschede

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 40 uren / Zelfstudie 23 uren

 • Resultaat

  Associate degree 120 EC

Studieopbouw

De ad PEP duurt twee jaar: vier semesters van een half studiejaar.

Je volgt onderwijs in blokken (modules) van tien weken. Dit wordt een kwartiel genoemd; acht weken onderwijs, gevolgd door twee toetsweken. Ieder kwartiel werk je aan een beroepsproduct waarin theorie en praktijk samenkomen.

In het eerste jaar staan de volgende thema’s centraal:

 • Observeren en ontwikkeling
 • De ontwikkelingsgerichte leeromgeving
 • Handelingsgericht werken
 • Pedagogisch en educatief begeleiden en coachen van kinderen (uitstroomprofiel educatie)/Pedagogische en educatieve kwaliteit in de begeleiding (uitstroomprofiel jonge kind)

Hierbinnen komen de volgende aspecten aan bod:

 • Pedagogiek en educatie
 • Ontwikkelingsdomeinen zoals taal- en denkontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve en muzikale expressie
 • Eigen vaardigheden: taal- en rekenontwikkeling maar ook coaching en creatieve ontwikkeling
 • Professionele ontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding

In het tweede jaar staan de volgende 2 thema’s centraal:

 • Samenwerken in het IKC
 • Profilering en afstuderen

Zowel de inhoud van de vakken als het afstudeeronderzoek zijn in beide leerjaren gerelateerd aan het gekozen uitstroomprofiel (jonge kind (0-7 jaar) of educatie (7-12 jaar)).

Je wordt getoetst op diverse manieren, altijd in relatie tot de praktijk:

 • Kennistoetsen
 • Toetsing op de werkplek door werkplekdoelen
 • Beroepsproducten
 • Portfolio (elk semester)

Binnen de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Je ziet jouw begeleider wekelijks bij de lessen en bij de leergroepen professionele ontwikkeling. In deze lessen staan intervisie en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Het werkplekleren, leren in de praktijk, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarvoor is het noodzakelijk dat je ten minste zestien uur per week werkt of stage loopt. Een werkplek heeft de voorkeur. Dat kan zijn in de kinderopvang, het primair of speciaal basisonderwijs of de naschoolse opvang. De kennis en inzichten uit je opleiding pas je direct toe in de praktijk.

Uitstroomprofiel 0-7 jaar

Kies je voor het uitstroomprofiel 0-7 jaar, dan word je opgeleid tot meewerkend voorman in de kinderopvang. Je leert hoe je, door praktijkonderzoek, analyses en een planmatige aanpak, de kwaliteit en het pedagogisch beleid positief kunt beïnvloeden. Je weet hoe je collega’s kunt coachen en hoe je samen een rijke omgeving kunt creëren voor alle kinderen. Ook heb je een voortrekkersrol op het gebied van samenwerking en communicatie. 

Uitstroomprofiel 7-12 jaar

Als je kiest voor het uitstroomprofiel 7-12 jaar, dan leer je hoe je de docent kunt ondersteunen in de vormgeving van het onderwijs. Je helpt bij het goed uitvoeren van passend onderwijs en inclusie, biedt ondersteuning aan kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen en helpt bij het creëren van een rijke leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat. Je leert hoe je aansluiting kunt vinden bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van kinderen en wordt uitgedaagd om initiatief te nemen in de samenwerking met andere (zorg)professionals. Vanuit praktijkgericht onderzoek doe je aanbevelingen op het gebied van kwaliteit en beleid.
 

Weten of deze studie voor jou haalbaar is?

Wil je graag meer diepgang in je werk met jonge kinderen en je verder ontwikkelen op pedagogisch en educatief gebied, maar twijfel je of deze opleiding haalbaar is voor jou? Vraag een gesprek aan met studieleider Loes Veneklaas via het aanvraagformulier 'Studieadvies op maat'. Ga op die pagina direct naar het aanvraagformulier 'Studieadvies op maat'.

Studieadvies op maat aanvragen
leven lang leren