Studie-inhoud

Je leert alles over het ontwerpen van systemen en producten van de toekomst. Modulen die je bijvoorbeeld krijgt in de opleiding gaan over programmeren in C++, werken met AC circuits, eenvoudige en complexe elektronica en regeltechniek. Verder krijg je ook modulen op gebied van communicatie, projectmanagement en onderzoek. De opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of eerder behaalde studiepunten bij andere opleidingen in het hoger onderwijs.

 • Plaats

  Enschede

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 15 uren

 • Resultaat

  Bachelor 240 EC

Studieprogramma

De opleiding is modulair opgebouwd, waardoor je je studieprogramma en tempo samen met je studiecoach kunt afstemmen op je werk en privésituatie. 

Let op: de modules die je kunt volgen in het eerste studiejaar staan op deze pagina (onder tab 'het eerste jaar'). De aanvullende inhoudelijke teksten voor modules van de hogere studiejaren volgen nog.

Meer informatie over de introductie, het lesrooster en de boekenlijst vind je op saxion.nl/startersinfo

    In de hoofdfase volg je modulen die een verdieping geven op elektrotechniek. Hoofdthema’s zijn:

    • Modelling of dynamic systems

    • Advanced control

    • Low and High level automation

    • Power Systems /Micro Electronics & Interfacing.

    Voorbeelden van modules zijn:

    • Electrical Drive Design

    • Electromagnetic Compatibility

    • Power Quality (PQ) 

    • Het maken en doorrekenen van opstellingen met sensoren en actuatoren

    • PLC's inzetten bij procesbesturing

    • Het verwerken en bewerken van digitale signalen

    • Beïnvloed het gedrag van een dynamisch systeem

    Daarnaast krijg je ook vakken als: projectmatig werken, English for Technical Professionals. Voor je afstudeerfase volg je een onderzoeksmodule die je voorbereidt op het afstuderen. 

    In de hoofdfase is ruimte ingebouwd voor een keuzeruimte. Voor de keuzeruimte geldt dat je hierbij in overleg met je studiecoach ook modules van andere opleidingen van de Saxion Parttime School kunt volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan modules bij opleidingen als Technische BedrijfskundeBedrijfseconomie of HBO-ICT.

    We maken de balans op van wat je aantoonbaar beheerst en waar nog eventuele hiaten zitten. In overleg met de studiecoach en je bedrijf stel je een plan op waarin je je vakmanschap binnen het opleidingskader op alle fronten kunt aanscherpen waar dat nodig is of waar je dat zelf wilt. 

    Centraal staat één hoofdprobleem waaraan je gedurende het semester op systematische wijze werkt. Je draagt bewijsmateriaal aan voor de te toetsen onderdelen en presenteert en verdedigt je resultaten tegenover een panel van deskundigen en begeleiders. 

    Gedurende het traject maak je gebruik van je sociaal-communicatieve vaardigheden, je kennis op het vlak van kwaliteitsmanagement, projectmanagement  en de opgedane modelleringtechnieken. Hiermee schets je naast de technische componenten een zo compleet mogelijk beeld van je kunde. 

    Omdat je werk in de elektrotechnische sector sterk internationaal georiënteerd is, kun je je afstudeerverslag ook in het Engels schrijven. In verschillende modules voorafgaand aan het afstuderen ben je hier op voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de modules English for technical professionals en de Engelstalige literatuur die je gebruikt hebt voor veel vakken.

    Deeltijd studeren: hoe betaal ik dat?

    Bekijk je mogelijkheden

    Wiskunde

    Wiskunde is een belangrijk vak voor de opleiding Elektrotechniek. Voldoe je aan de toelatingseisen, maar is je wiskundekennis weggezakt? Dan kun je deze bijspijkeren voordat je start met de opleiding. Bekijk de manieren waarop je je wiskundekennis kunt bijspijkeren.

    Taal

    Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk de tips om je taal bij te spijkeren.

    Overige vakken

    Voor overige vakgebieden zoals statica, programmeren en technisch tekenen kun je kijken naar (gratis) open online cursussen. Deze zijn te vinden op websites als Coursera en Khanacademy. Daarnaast kun je natuurlijk ook veel kennisclips en tutorials vinden op Youtube. Succes met de voorbereiding!

    Jouw studiecoach helpt je!

    Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.