Studie-inhoud

De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) duurt bij Saxion 2 of 3 jaar. Je volgt het 2-jarige traject als je al een hbo- of wo-diploma hebt. Praktijkervaring is essentieel. Daarom loop je direct vanaf het begin stage. Het brede aanbod vakken is onderverdeeld in theoretische en onderwijskundige modules. Je leert de theorie van de basisschoolvakken en krijgt bijvoorbeeld les in pedagogiek, orthopedagogiek en didactiek.

  • Plaats

    Deventer

  • Lesdagen

    maandag 8.30-15.45 uur

Studieopbouw

De studie is opgebouwd in thema's, te weten: veilige leeromgeving, school en samenleving, stimulerende leeromgeving, onderwijs in internationaal perspectief, preventief handelen en handelingsgericht werken. Gekoppeld aan dit thema krijg je kennisvakken zoals pedagogiek-onderwijskunde en taal. Ook leer je over beroepsvaardigheden en expressie, zoals handschriftontwikkeling en beweging. Dit alles wordt gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring, zodat je alles direct kunt toepassen.

Starten in september of februari

Je kunt zowel in september als in februari starten met het 2-jarige traject van deze opleiding. Wil je graag de reguliere variant (3 jaar) volgen? Dit traject start alleen in september. 

Studieprogramma

Praktijkervaring is essentieel om een goede leraar te worden. Daarom loop je vanaf het begin stage. Kenmerkend is ook het zeer diverse aanbod van vakken. Naast taal en rekenen moet ook je kennis van de andere schoolvakken op een goed niveau zijn. Je krijgt basisschoolvakken als geschiedenis, natuuronderwijs, aardrijkskunde, bewegingsonderwijs en expressievakken. Verder krijg je ook les in onderwijskundige modules als ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en didactiek.

Studeren in deeltijd, naast andere bezigheden, is pittig. Motivatie alleen is niet genoeg, je hebt vooral ook tijd nodig. Om ruimte te creëren voor je studie en stage is het nodig duidelijke afspraken te maken met je gezin en/of werkgever. Misschien heb je extra kinderopvang nodig, of is het nodig om minder te werken.

Voor reguliere deeltijdstudenten is de lesdag in het eerste en tweede studiejaar op maandag en vanaf het derde studiejaar op dinsdag.

Voor deeltijdstudenten in het tweejarige traject is de lesdag in het eerste studiejaar op maandag en vanaf het tweede studiejaar op dinsdag.
 

Een klas vol kinderen: het is de beste manier om te ontdekken of het echt bij je past om te werken als leraar. Daarom loop je ook als deeltijdstudent vanaf het begin stage, minimaal 50 dagen per jaar. Je ervaart hoe het onderwijswerkveld eruitziet en ontwikkelt relatief snel de benodigde competenties voor het vak. Ook in de afstudeerfase loop je stage meer. Dit is de eindstage, waarbij je al het onderwijs verzorgt.

Wil je jezelf alvast voorbereiden op een aantal vakken? De pabo biedt je de mogelijkheid om je vooraf voor te bereiden op een aantal vakken onder meer in de vorm van een zomercursus. Dit scheelt behoorlijk in je studielast tijdens het eerste jaar.

Elke pabo-student in ons land moet in het eerste jaar de landelijke pabo Citotoets rekenen halen. Je hebt drie toetskansen in dat eerste jaar van je opleiding. Haal je de toets niet, dan moet je helaas stoppen met de pabo. Voel jij je onzeker over rekenen? Volg dan de rekencursus! De cursus wordt online aangeboden.

Nieuw: zij-instroom traject

Geef je (binnenkort) al les, maar ben je nog niet bevoegd? Dan is het traject 'zij-instroom in het Beroepstraject' geschikt voor jou. Dit traject biedt jou de mogelijkheid om in het basisonderwijs aan het werk te gaan zonder te beschikken over een lesbevoegdheid.

Meer weten? Ga dan naar de pagina over het zij-instroom traject. 

Toelatingsinformatie

Deeltijd studeren, hoe betaal ik dat?

Bekijk je mogelijkheden

Bijspijkeren taal

Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk dan de tips om je taal bij te spijkeren!

Jouw studiecoach helpt je!

Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.