Studie-inhoud

De pabo in deeltijd duurt bij Saxion twee of vier jaar. Je volgt het tweejarig traject als je een hbo-Bachelor of wo-getuigschrift hebt. Vanaf het begin van je studie loop je stage. Je krijgt een breed aanbod van vakken, zoals alle basisschoolvakken en pedagogiek-onderwijskunde. Je leert de theoretische kennis, vaardigheden en didactische aanpakken van deze vakken.

  • Plaats

    Deventer

  • Lesdagen

    maandag 08.30-18.00 uur

  • Resultaat

    Bachelor 240 EC

Studieopbouw

De studie is opgebouwd in thema's, te weten: veilige leeromgeving, school en samenleving, stimulerende leeromgeving, onderwijs in internationaal perspectief, preventief handelen en handelingsgericht werken en verbeteren onderwijspraktijk. . Gekoppeld aan dit thema krijg je kennisvakken zoals pedagogiek-onderwijskunde, taal, engels en rekenen-wiskunde. Ook leer je over beroepsvaardigheden en expressie, zoals handschriftontwikkeling, muziek en beweging. Dit alles wordt gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring, zodat je alles direct kunt toepassen.

Starten in september of februari

Je kunt zowel in september als in februari starten met het 2-jarige traject van deze opleiding. Wil je graag de reguliere variant volgen? Dit traject start alleen in september. 

Studieprogramma

Praktijkervaring is essentieel om een goede leraar te worden. Daarom loop je vanaf het begin stage. Kenmerkend is ook het zeer diverse aanbod van vakken. Naast taal en rekenen moet ook je kennis van de andere schoolvakken op een goed niveau zijn. Je krijgt basisschoolvakken als geschiedenis, natuuronderwijs, aardrijkskunde, bewegingsonderwijs en expressievakken. Verder krijg je ook les in onderwijskundige modules.

Lees meer over de toelatingseisen

Toelatingsinformatie

Studeren in deeltijd, naast andere bezigheden, is pittig. Motivatie alleen is niet genoeg, je hebt vooral ook tijd nodig. Om ruimte te creëren voor je studie en stage is het nodig duidelijke afspraken te maken met je gezin en/of werkgever. Misschien heb je extra kinderopvang nodig, of is het nodig om minder te werken.

Voor reguliere deeltijdstudenten is de lesdag in het eerste en tweede studiejaar op maandag en vanaf het derde studiejaar op dinsdag.

Voor deeltijdstudenten in het tweejarige traject is de lesdag in het eerste studiejaar op maandag en vanaf het tweede studiejaar op dinsdag.
 

Een klas vol kinderen: het is de beste manier om te ontdekken of het echt bij je past om te werken als leraar. Daarom loop je als deeltijdstudent vanaf het begin stage, minimaal 50 dagen per jaar. Je ervaart hoe het onderwijswerkveld eruitziet en ontwikkelt relatief snel de benodigde competenties voor het vak. Ook in de afstudeerfase loop je stage. Dit is de eindstage, waarbij je al het onderwijs verzorgt. Saxion regelt een stageplek voor jou. Het is ook mogelijk om een deel van je stage op je werkplek te doen, als je al een baan in het onderwijs hebt.

Wil je jezelf alvast voorbereiden op een aantal vakken? Kijk dan op goed voorbereid naar de pabo

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Zij-instroom traject

Geef je (binnenkort) al les, maar ben je nog niet bevoegd? Dan is het traject 'zij-instroom in het Beroepstraject' geschikt voor jou. Dit traject biedt jou de mogelijkheid om in het basisonderwijs aan het werk te gaan zonder te beschikken over een lesbevoegdheid.

Meer weten? Ga dan naar de pagina over het zij-instroom traject

Deeltijd studeren, hoe betaal ik dat?

Bekijk je mogelijkheden

Bijspijkeren taal

Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk dan de tips om je taal bij te spijkeren!

Jouw studiecoach helpt je!

Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.

🌍 Onze opleidingen dragen bij aan een betere wereld!