Studie-inhoud

Het modulair opgebouwde en flexibel te volgen onderwijsprogramma sluit nauw aan bij jouw beroepspraktijk en de huidige stand van de techniek. Je leert alles over het ontwerpen en produceren en technisch verbeteren van producten, machines en constructies, het visualiseren ervan in 3D-tekenpakketten, en de test- en productiefase. Daarnaast krijg je ook modulen op het gebied van communicatie, projectmanagement en onderzoek en kun je invulling geven aan de vrije keuzeruimte met een minor of een zelf samengestelde set modulen.

 • Plaats

  Enschede

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 25 uren / Zelfstudie 20 uren

 • Resultaat

  Bachelor 240 EC

Studieopbouw

De opleiding kent een modulaire opbouw. We gaan uit van een voorkeursroute, maar in overleg is een andere studieroute mogelijk. Je sluit elke module af met een beroepsproduct of toets die 5 studiepunten (EC) of een veelvoud daarvan oplevert. Om je bachelordiploma te behalen heb je 240 EC nodig. Iedere periode van 10 weken volg je maximaal 3 modulen. In totaal dus 12 modulen per jaar. Standaard duurt de opleiding vier jaar. De opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of eerder behaalde studiepunten bij andere opleidingen.

Studieprogramma 

De drie pijlers van de opleiding zijn:

 • Construeren, productie en materialen

 • Werktuigbouwkundige automatisering 

 • Thermische werktuigbouw  

Meer informatie over de introductie, het lesrooster en de boekenlijst vind je op saxion.nl/startersinfo (klik op tab 'startersinfo deeltijd'). 

    Na je propedeuse volgt de hoofdfase. In de hoofdfase volg je verdiepende modulen. In een aantal modulen staat de verdieping op mechanica centraal. Daarnaast staan modules op de rol met thema’s zoals:

    • Regeltechniek

    • Sensoren en actuatoren

    • PLC’s inzetten bij procesbesturing

    • Het beïnvloeden van het gedrag van een dynamisch systeem

    • Warmte-overdracht

    • Het opstellen van wiskundige modellen voor beweging en verandering

    • Onderzoek

    • Pneumatiek en hydrauliek 
      

    Ook werk je samen met anderen aan projecten, bijvoorbeeld op het gebied van kunststoffen, thermodynamica of  automatisering.

    In de hoofdfase is ruimte ingebouwd voor stage en keuzeruimte. Voor de keuzeruimte geldt dat je hierbij ook in overleg met je studiecoach modules van andere opleidingen van de Saxion Parttime School kunt volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan modules bij opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Mechatronica, Elektrotechniek of HBO-ICT. Als je al voldoet aan de eisen van de stage kun je deze eventueel verkorten of overslaan.

    We maken de balans op van wat je aantoonbaar beheerst en waar nog eventuele hiaten zitten. In overleg met de studiecoach en je bedrijf stel je een plan op waarin je je vakmanschap binnen het opleidingskader op alle fronten kunt aanscherpen waar dat nodig is of waar je dat zelf wilt. 

    Centraal staat één hoofdprobleem waaraan je gedurende het semester op systematische wijze werkt. Je draagt bewijsmateriaal aan voor de te toetsen onderdelen en presenteert en verdedigt je resultaten tegenover een panel van deskundigen en begeleiders. 

    Gedurende het traject maak je gebruik van je sociaal-communicatieve vaardigheden, je kennis op het vlak van kwaliteitsmanagement, projectmanagement  en de opgedane modelleringtechnieken. Hiermee schets je naast de technische componenten een zo compleet mogelijk beeld te van je kunde. 

    Omdat je werk in de werktuigbouwkundige sector ook internationaal georiënteerd is, is het mogelijk je afstudeerverslag in het Engels te schrijven. In verschillende modules voorafgaand aan het afstuderen ben je hier op voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de modules English for technical professionals en de Engelstalige literatuur die je gebruikt hebt voor veel vakken.

    Meer over de studieopbouw?

    Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

    Open de Studiegids

    Deeltijd studeren: hoe betaal ik dat?

    Bekijk je mogelijkheden

    Bijspijkeren taal

    Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk dan de tips om je taal bij te spijkeren!

    Jouw studiecoach helpt je!

    Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.

    Studieadvies op maat

    Benieuwd of de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde bij je past? Tijdens een Studieadvies op maat-gesprek, een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator, kijk je samen of de betreffende opleiding of modulen aansluit(en) bij jouw interesses. Uitgangspunten zijn jouw achtergrond, (voor)opleiding, eventuele werkervaring en je loopbaanwensen. Hiervoor meld je je online aan, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

    Studieadvies op maat
    studieadviesopmaat-body.jpg