Studie-inhoud

In de tweejarige master Health Care & Social Work word je opgeleid tot een ondernemende professional. Je leert de verbinding te leggen tussen innovatie, beleid en onderzoek. Dit doe je binnen de werkvelden zorg en welzijn. In deze dynamische werkvelden is er steeds meer behoefte aan master opgeleide professionals. Professionals met een brede en onderzoekende blik die buiten de gebaande paden kunnen en durven te denken en handelen.

Studieopbouw

De opleiding wordt als deeltijdopleiding aangeboden, duurt twee jaar en is opgebouwd uit 7 modules. De studiebelasting is ca 20 uur per week. Er zijn gemiddeld 2 contactdagen per maand. De opleiding beslaat in totaal 1.680 studiebelastingsuren (SBU).

Studieprogramma 

De opleiding wordt verzorgd door de Academie Mens en Maatschappij en de aan deze academie verbonden lectoraten Social Work en Technology, Health & Care leveren inhoudelijke inbreng. Daarnaast wordt samengewerkt met het lectoraat Smart Health van de Academie Gezondheidszorg.

Modulaire opbouw

De beroepspraktijk staat tijdens de opleiding centraal. Je leert jouw eigen ontwikkeling te sturen en er wordt op jouw leervragen ingespeeld (vraaggestuurd). 

In deze eerste onderzoeksmodule leer je de basisprincipes en de fasen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kennen. Je doet kennis op van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ook ga je bestaande onderzoeksliteratuur beoordelen op kwaliteit en relevantie voor de praktijk.

In deze module leer je vanuit een breed perspectief kijken naar vraagstukken en problemen rondom gezondheid en welzijn. Deze vraagstukken gaan in onze complexe samenleving over grenzen van stad of zelfs land heen. Daarom zijn oplossingen nodig die de individuele patiënt of cliënt overstijgen. Tijdens deze module leer je vanuit een breed perspectief kijken. Welke partijen in de wereld van gezondheidszorg en welzijn spelen een (belangrijke) rol in Nederland? Je ontwikkelt in deze module vanuit een positief-kritische houding een onderbouwde visie op je vak en je wordt je bewust van je eigen positie in het krachtenveld. 

Hoe krijg je actuele, innovatieve thema’s op de agenda? Wie heeft invloed op beslissingen rondom beleid? Als je deze module hebt gevolgd, ben je in staat om zaken op de agenda te krijgen, beslissingen te beïnvloeden, kun je op verschillende manieren naar problemen kijken en robuuste en gedragen oplossingen uit werken. Je leert je te bewegen in de arena waarin de ‘strijd om het beleid’ wordt gevoerd.

Na het volgen van de module ‘Health Promotion’ ben je in staat om een onderbouwd interventieadvies te formuleren waarmee een relevant gezondheids- of welzijnsprobleem aangepakt kan worden. Je maakt voor het opstellen van het advies gebruik van theoretische modellen, literatuur en informatie uit gehouden interviews. Je weet hoe je op overtuigende wijze jouw advies presenteert aan een potentiële opdrachtgever met als doel het advies daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd te krijgen.

In deze uitdagende module komt alles samen: theorie, praktijk en beleid. Je hebt niet alleen je kennis uit het eerste jaar nodig, maar zéker ook je praktijkkennis en ervaring. Welk actueel en relevant vraagstuk uit jouw (beroeps)praktijk vraagt om nader onderzoek? In werkgroepen werk je aan de opzet van een gedegen onderzoeksplan en leg je de basis voor de uitvoer van je onderzoek. 

De meesterproef is het slotstuk van de opleiding. Hierin laat je zien dat je op een systematische manier praktijkgericht onderzoek kunt uitvoeren en dat je de resultaten van dit onderzoek kunt vertalen naar bruikbare toepassingen voor de praktijk.

Implementatie van Technologie in Zorg en Welzijn

Binnen deze module ga je je meer verdiepen in de adoptie en acceptatie van technologie in de domeinen gezondheid en welzijn. Je krijgt inzicht in de rol die technologie in onze huidige samenleving speelt. Ook ga je aan de slag met een actueel verandervraagstuk uit de praktijk en leer je hoe je een innovatie-verandertraject opzet. Met dit traject zorg je voor de toepassing van technologie in jouw organisatie.

Arbeidsparticipatie, gezondheid en welzijn

Werken, mits onder goede omstandigheden, draagt bij aan gezondheid en welzijn. Of het nu gaat om jezelf, je collega’s of de cliënten waarvoor je verantwoordelijk bent. In deze keuzemodule krijg je kennis over het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van al deze spelers. Deze kennis doe je onder andere op via een samenhangend overzicht van thema’s, modellen en instrumenten. Zo kun jij als professional uiteindelijk bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie binnen jouw organisatie.

Ondernemendheid in zorg en welzijn

In de keuzemodule ‘Ondernemendheid’ onderzoek je de innovatiekracht van je eigen organisatie en doe je suggesties ter verbetering daarvan. Je staat vooral stil bij de zichtbare en onzichtbare patronen, waardoor ingesleten manieren van denken en werken in stand blijven. Wat is er nodig om deze patronen te doorbreken om zo een meer op verandering gerichte organisatiecultuur te creëren? Je schrijft hier een opiniërend stuk over.      

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Studieadvies op maat

Ben je benieuwd of de master Health Care & Social Work bij je past? Dan kun je een studieadvies op maat aanvragen. Tijdens dit gesprek kijken we samen of er een juiste match is tussen jou en de opleiding en hoe we je zo goed mogelijk van start kunnen laten gaan.

HCSW+in+text.jpg

Diploma: Master of Arts

Na afstuderen ben je in het bezit van de titel Master of Arts en kun je binnen de domeinen zorg en welzijn aan de slag als leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator of kwaliteitscoördinator.