Studeren in de regio (foto: Saxion)
Corporate

Anka Mulder over het rapport Elke Regio Telt: ‘Ook in Oost-Nederland moet iedereen goed en bereikbaar onderwijs kunnen volgen'

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Elke student moet goed en bereikbaar onderwijs kunnen volgen, ongeacht in welke regio hij woont. Ook Saxion zet zich daar volop voor in, sinds de regionale verschillen in Nederland steeds verder onder druk staan. Gisteren verscheen het rapport ‘Elke Regio Telt,’ met een aanpak voor de komende jaren. Anka Mulder ondersteunt het advies aan het kabinet: “Iedereen in Nederland heeft recht op bereikbare voorzieningen. Kleinere opleidingen, zoals Civiele Techniek of Elektrotechniek, moeten ook in krimpregio’s blijven bestaan.”

Het klinkt tegenstrijdig, maar in een relatief klein land als Nederland zijn de regionale verschillen aanzienlijk. Niet alleen landschappelijk, qua leefomgeving en in cultureel opzicht, maar ook als het gaat om de kans om goed bereikbaar onderwijs te kunnen volgen. Net als het vinden van een passende baan of de mogelijkheid om gezond oud te worden. In de grensregio's, waaronder Twente en de Achterhoek, is al jaren sprake van achterstanden en krimp, in vergelijking met de economische centrumgebieden van Nederland. “Deze verschillen worden versterkt door de Rijksoverheid, die zijn beleid richt op regio's die al een sterke positie hebben,” zegt Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion. “In andere gebieden brokkelen essentiële voorzieningen af. Het bekende rijtje: de bus, de bibliotheek en inmiddels ook het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo.”  

Noodzakelijke bekostiging 

"Ook voor Saxion en de regio, waarin het aantal leerlingen afneemt, is het noodzakelijk dat het hoger onderwijs een publieke voorziening blijft, waar iedereen recht op heeft. Daarbij heeft het hoger onderwijs een zeer belangrijke extra functie voor Oost-Nederland, die niet los gezien kan worden van het onderwijsaanbod waarover de regio in de basis moet beschikken. Dat betekent: stabiele financiering, aandacht voor regionale verschillen en extra impulsen waar het nodig is om regionale voorzieningen op peil te houden. Hogescholen dragen bij aan een gezond en economisch klimaat in de regio. Met duizenden studenten houden ze de regio vitaal.” Saxion doet dat in Oost-Nederland met ruim 27.000 studenten, verdeeld over de steden Enschede, Deventer en Apeldoorn.  

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende talent en innovatiekracht in deze regio, waar we een krimp in studentenaantallen zien, is het noodzakelijk dat we een stabiele en constante bekostiging voor beroepsonderwijs houden. Dat bevestigt dit rapport.

Anka Mulder
Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion

Leefbaarheid en ontwikkeling van Oost-Nederland 

“Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende talent en innovatiekracht in deze regio, waar we een krimp in studentenaantallen zien, is het noodzakelijk dat we een stabiele en constante bekostiging voor beroepsonderwijs houden. Dat bevestigt dit rapport,” aldus Anka Mulder. “Ook in Oost-Nederland moet iedereen goed en bereikbaar onderwijs kunnen volgen. En ook al worden sommige opleidingen kleiner, het is belangrijk dat ze blijven bestaan. Dat geldt voor de nieuwe lichtingen studenten: zij moeten ervoor kunnen blijven kiezen hun opleiding in de regio te doen. Maar het geldt ook voor de bedrijven, die op hun beurt zitten te springen om deze studenten, als toekomstige professionals die aan de regio verbonden blijven. Ze zijn van groot belang voor de ontwikkeling van Oost-Nederland. Een hogeschoolbekostiging, passend bij de regio, is daarvoor essentieel. Zoals de titel van het rapport al passend aangeeft: Elke regio telt.” Anka Mulder geeft aan dat de conclusies in het rapport in elke regio herkenbaar zullen zijn: “Ik hoop dat het kabinet opvolging geeft aan de aanbevelingen.” 

Nederland als geheel sterker maken 

Het rapport dat gisteren werd aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties, mevrouw Hanke Bruins Slot, moet richting geven aan nieuw beleid om de kansen voor krimpregio's te vergroten. Het advies staat stil bij de aard en omvang van de regionale verschillen en achterstanden. Het moet bijdragen aan een nieuwe aanpak om Nederland als geheel sterker te maken. Hiervoor bundelden drie adviesraden hun krachten: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). 

Lees de uitgebreide samenvatting van het rapport 

Download het volledige advies ‘Elke regio telt!’ (pdf, 6Mb) 

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Sustainable Development Goals Saxion SDG Corporate

Saxion en de Sustainable Development Goals: welke stappen worden gezet?

19 juli 2019
Anka Mulder: ‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’ Corporate

‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’

24 april 2018
Speech Anka Corporate

Anka Mulder stelt dat aanwezigheid hogeschool in regio voorwaarde is voor vitaliteit van die regio