Stadsbeeld met wolkenkrabbers

Lectoraat Smart Cities

Het lectoraat Smart Cities helpt steden met slimme technologie het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen die de kwaliteit van leven in steden onder druk zetten. De inzet van dit soort technologie vraagt om een sociotechnische aanpak die groepen burgers niet alleen betrekt bij het ontwerpproces, maar ook deel laat uitmaken van de oplossing zelf. Data biedt kansen voor een beter functionerende en democratischere overheid.

Expertises

Dit expertise focust op de ontwikkeling van smartcitytoepassingen met stakeholders. Toepassingen zijn technisch én sociaal: ze zijn nauw verweven met wijken, buurten of dorpen.

Op de plek van de bomen.jpeg

Dit expertise richt zich op het ondersteunen van overheden bij de digitalisering van processen. En met name de inzet van artificial intelligence daarbij.

cdmx-1876845_1920.jpg

Dit expertise focust op het stimuleren van bewustwording, draagvlak en gedragsverandering rondom duurzaamheidsthema's zoals mobiliteit, klimaatadaptatie en de energietransitie

Nieuws van dit lectoraat

Onze focus

Smart Cities heeft een tweetal focusgebieden. Binnen deze onderzoekslijnen komen thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, technologie en AI veelvoudig terug. Een essentiële kernwaarde is dat de samenwerking met inwoners en overheden vaak centraal staat waarbij we de invulling van een project laten afhangen van de vraag die heerst in de maatschappij.

Data gebaseerde toepassingen ontwikkelen voor gebruik in de openbare ruimte die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad en in de regio. Mobiliteit, aantrekkelijke binnensteden en (grond)waterbeheer: daar draait deze focus om. Onze onderzoeks- en ontwikkelprojecten kenmerken zich door een socio-technische aanpak waarin stakeholders en communities betrokken worden in alle fases van het ontwerpproces.

Met behulp van smartcity technologie en open data kunnen steden op een datagedreven manier beslissingen nemen. Dit biedt kansen om het beleidsproces te versnellen en de kwaliteit van beslissingen te verbeteren.

Samenwerken

Smart Cities onderscheidt zich door projecten af te stemmen op de wensen en vraag vanuit de partners en de maatschappij. Wij ondersteunen hierbij gedurende het hele ontwikkelproces van het financieren tot het borgen van de toepassing.

Een samenwerking kan verschillende vormen aannemen:

 • gezamenlijke projectontwikkeling en financiering;
 • netwerkvorming: kom in aanraking met ons brede netwerk van partners;
 • krijg een helpende hand vanuit het onderwijs: samenwerken met of het ondersteunen van studenten behoort tot de mogelijkheden bij een samenwerking met Smart Cities.

Partners van het lectoraat

Logo Kombisol

Kombisol

website
Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

Website
apeldoorn.jpeg

Gemeente Apeldoorn

website
Logo gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

website
Logo Gemeente Almelo

Gemeente Almelo

website
Logo Regio Achterhoek

Regio Achterhoek

website
Logo Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

website
Logo Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

website

Ons onderzoeksteam

Medewerker 

Organisatie 

Functie

Bezoldigd

Datum

 Jaap Reitsma

VidiNexus 

Technisch Directeur 

Onbezoldigd 

Doorlopend

Mettina Veenstra  NWO / CLICKNL

Lid kernteam KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

  

Onbezoldigd

sinds 2020

Mettina Veenstra NWO Commissielid subsidieregeling NWA ORC 

Onbezoldigd 

2022 - 2023
Mettina Veenstra

Waag Society 

Lid board NWA-route Smart Liveable Cities 

Onbezoldigd 

sinds 2020 

Mettina Veenstra

Patching Zone 

Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigd

2012 - 2023 

Mettina Veenstra

NEN Lid Standaardisatie Advies Groep Smart Cities

Onbezoldigd

sinds 2017

Onderwijs

Bij de ontwikkeling van smartcitytoepassingen werken we altijd nauw samen met andere kennisinstellingen, gemeentes, bedrijven en ook het onderwijs. Betrokken studenten van verschillende opleidingen komen terecht in een prettige leeromgeving. Hierbij hebben ze veel keuzevrijheid en doen ze ervaring op binnen het werkveld door samen te werken met onze partners.

Het lectoraat is betrokken bij de volgende opleidingen:

 • Het inzetten van storytelling in een mobiliteits-communicatiecampagne

 • Stimuleren van duurzaam reisgedrag bij gebruikers van een Mobility-as-a-Service-platform

 • Het effectiever en efficiënter maken van sessies en bijeenkomsten

2022

2020

 • Weltevreden, J., Effing, R., Ectors, I., Raessens, B., Bruins, R., Brengman, M., Trampe, D., Veenstra, M., Vos, I., Willems, K., van de Sanden, S., Netten, N. & Steeman, M. (2020). Data-driven retail. Retail Innovation platform.
 • Veenstra, M. (2020). Data voor Vitale Binnensteden. Smart Cities; Enschede, Netherlands
 • Broekhuijsen, B.J., Welmers, M.L., de Boer, P.J., van der Heijden, R.J.M.M., van Kan, J., Kornet, J., Kruse, Th., Schager, R., Veenstra, M.J.A., de Zwart, R., Perotti, R. & van der pol, R. (2020). Open urban platform

2019

2018

 • Groot, B.P., Effing, R, Veenstra, M.J.A., (2018) Urban Media Trends for Enabling Citizen Participation in Urban Planning: Old Wine in New Barrels?. EGOV-CeDEM-ePart 2018 proceedings. Danube University Krems, Austria, 3-5 September 2018. Edition Donau-Universität Krems, forthcoming.
 • Primus, N.J.C., Effing, R., Groot, B., Veenstra, M.J.A., & De Vries, S.A. (2018). Innovative public participation in the 21th century: Assessing Initiatives with the IParticipation Index Based on Cases from Municipalities in the Netherlands
 • Geurs, K.G., Gkiotsalitis, K., Fioreze, T., Visser, G. & Veenstra. (2018) The potential of a Mobility-as-a-Service platform in a depopulating area in the Netherlands: An exploration of small and big data
 • Geurs, K. T., Gkiotsalitis, K., Fioreze, T., Visser, G. & Veenstra, M., 2 Nov 2018, Population Loss- The role of Transportation and Other Issues. Franklin, R. S., Van Leeuwen, E. S. & Paez, A. (eds.). 1 ed. Academic Press, Vol. 2. p. 57-79
 • Van Os, R., Visser, G. et al. (2018). Mobiliteit in Oost-Gelre. Rapportage Nulmeting Netmobil. Arnhem: Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

2017

 • Spil, T. A. M. , Kwast, J. & Effing, R. (2017). Smart City Participation: Dream or reality? A comparison of participatory strategies from Hamburg, Berlin & Enschede. In Dwidvedi et al. Digital Nations – Smart Cities, Innovation & Sustainability, 16th  IFIP Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2017, Delhi, India, 21st – 23rd November 2017 (Forthcoming).

2016

 • Van Aggelen, A., de Boer, V., Groen, M., Meys, W., Reitsma, J., Bonestroo, W. & Veenstra, M. (2016). Observe: Semantic Context-based Content Recommendation for Adaptive Public Screens. Proceedings of ICT.OPEN
 • Hallema, G., Veenstra, M., & Bank, S. (2016, June). The impact of rhetorical devices in text on public displays. In Proceedings of the 5th ACM International Symposium on Pervasive Displays (pp. 148-153). ACM.
 • Veenstra, M. (2016, April). Verbonden en verbindend. De openbare ruimte in de smart city. Lectorale rede. Saxion University of Applied Sciences
 • Effing, R., & Groot, B.P. (2016). Social Smart City: Introducing digital and social strategies for participatory governance in smart cities. In H. J. Scholl, M. Janssen, M. Wimmer, & E. Tambouris (Eds.), EGOV 2016 5-8 sep (IFIP, Lecture Notes of Computer Science)  Guimarães, Portugal: Springer Berlin / Heidelberg.
 • Spil, A. A. M., Effing, R., & Both, M. P. (2016). Enable, Engage and Evaluate: Introducing the 3E Social Media Strategy Canvas Based on the European Airline Industry. In K. Y. Dwivedi, M. Mäntymäki, M. N. Ravishankar, M. Janssen, M. Clement, L. E. Slade, … C. A. Simintiras (Eds.), Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly: 15th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2016, Swansea, UK, September 13–15, 2016, Proceedings (pp. 15–30). inbook, Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-0_2
 • Brandenburg, S., Roosen, T., & Veenstra, M. (2016). Toward an Adapted Business Modeling Method to Improve Entrepreneurial Skills among Art Students. Artivate: A Journal Of Entrepreneurship In The Arts, 5(1), 25-33.
 • Effing, R. & Spil, A.A.M. (2016). The Social Strategy Cone: Towards a Framework for Evaluating Social Media Strategies. International Journal of Information Management, Elsevier, 36.
 • Effing, R., Van Hillegersberg, J., & Huibers, T.W.C. (2016). Social Media Indicator and Local Elections in the Netherlands: Towards a Framework for Evaluating the Influence of Twitter, YouTube, and Facebook. In M. Z. Sobaci (Ed.), Social Media and Local Governments SE – 15 (Vol. 15, pp. 281–298). Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_15
 • Van de Pas, J., Van Bussel, G.J., Veenstra, M. & Jorna, F. (2016), Digital Data and the City. An exploration of the building blocks of a Smart City Architecture. In D. Baker, & W. Evans (Eds.), Digital information strategies. From applications and content to libraries and people, Chandos Digital Information Review Series- (Vol. 2, pp. 185-198). Amsterdam: Chandos Publishing

2015

 • Jorna, F. & Veenstra, M. (2015). Setting up smart city ecosystems. Essential building blocks. In: Proceedings of CSC 2015. (forthcoming)
 • Van Bussel, G.J., Smit, N. & van de Pas, J.H. (2015) ‘Digital Archiving, Green IT and Environment. Deleting Data to Manage Critical Effects of the Data Deluge’ in: Electronic Journal of Information Systems Evaluation  18:2, 187-198
 • Van de Pas, J.H. & van Bussel, G.J. (2015) ‘”Privacy Lost – and Found?” The information value chain as a model to meet citizens’ concerns.’ in: Electronic Journal of Information Systems Evaluation,  18:2, 109-209
 • Veenstra, M., Wouters, N., Kanis, M., Brandenburg, S., Te Raa, K., Wigger, B. & Vandemoere, A. (2015). Should Public Displays be Interactive? Evaluating the Impact of Interactivity on Audience Engagement. In: Proceedings of International Symposium on Pervasive Displays 2015, Saarbrücken, Germany. (forthcoming)

2014

 • Effing, R. (2014, November 12). The social media participation framework: studying the effects of social media on nonprofit communities. Ph.D. Thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3990/1.9789036537490
 • Van de Pas, J.H. & van Bussel, G.J. (2014) ‘Privacy lost – and found? Some aspects of regaining citizens’ privacy by means of PET in the age of Big Data’. in: Proceedings of the 8th European Conference on Information System Management and Evaluation University of Ghent, Belgium 11-12 September 2014,278-286.
 • Van de Pas, J.H. (2014) ‘Ad Fontes – Books on shelves! Delivering free access to information in the public library of 2025’. In: New Library World 115, 5/6, 272-284
 • Van de Pas, J.H. & Ekkel, L.F. (2014) ‘Hoe actief zijn studenten écht tijdens een onderwijsproject? Pilot-onderzoek naar het meetbaar maken van de activiteit van de individuele student in een project-onderwijssetting. In: Onderzoek voor Onderwijs 43, juli (2014), 5-10.

2013

 • Effing, R., Holtslag, J., Ten Klooster, A., Vonhögen, R., Wieringa, A., Wielstra, S.,, Huibers, T.W.C., Van Hillegersberg, J. (2013). De sociale netwerk kerk. (R. Effing, Ed.). Utrecht: Uitgeverij Kok.
 • Effing, R. (2013). Kerk in verbinding: op weg naar een sociale netwerkkerk. Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 38(3), 295–306. Retrieved from http://communio.nl/wp/product/nummer-3-nieuwe-evangelisatie-in-het-jaar-van-het-geloof/
 • Effing, R. (2013). Social Media Strategy Design. In 2nd Scientific Conference Information Science in an Age of Change, Insitute of Information and Book Studies, University of Warsaw, 2013. Warsaw. Retrieved from http://www.lis.uw.edu.pl/nauka/?page_id=24&lang=en
 • Effing, R., Van Hillegersberg, J., & Huibers, T. W. C. (2013). Social Media Participation and Local Politics: A Case Study of the Enschede Council in the Netherlands. In Electronic Participation: 5th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2013 (pp. 57–68). http://doi.org/10.1007/978-3-642-40346-0_6
 • Withaar, R., Ribeiro, G., & Effing, R. (2013). The Social Media Indicator 2: Towards a Software Tool for Measuring the Influence of Social Media. In ePart 2013 – Informatik 2013 16, Koblenz. Trauner AG. Retrieved from http://doc.utwente.nl/87126/
 • Groen, M., Meys, W. & Veenstra, M. (2013). Creating Smart information services for touristsby means of dynamic open data. In: Proceedings of UBIComp 2013 (Zürich, Switserland, September 8-10, 2013), pp. 1329-1330. Publicatielink
 • Kanis, M., Steur, C., Kievit, W., Versluis, S., Blaauw, D., Bolten, M. & Veenstra, M. (2013). Using an interactive model for designing public displays. In: Proceedings of Geodesign Summit Europe 2013 (Herwijnen, The Netherlands, September 19-20, 2013).
 • Van de Pas, J.H. (2013) ‘A framework for public information services in the twenty-first century’. In: New Library World 114, 1/2, 67-79
 • Veenstra, M., Wouters, N. (2013), Handboek schermen in de publieke ruimte. Van intentie tot gebruik, Interactive Public Spaces, Amsterdam, December 2013

Gerelateerde lectoraten