Studie-inhoud

Je doet de kennis op om vanuit diverse invalshoeken keuzes te maken die bijdragen aan een slimme, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Je richt je op het verbeteren en ontwerpen van productieprocessen. Je geeft leiding aan de ontwikkeling van produceten en diensten die van waarde zijn voor de afnemer. Met deze opleiding leer je kritisch te zijn en open en fris naar problemen te kijken. Je bent klaar om de uitdaging aan te gaan!

 • Plaats

  Enschede

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 15 uren

 • Resultaat

  Bachelor 240 EC

De opleiding Technische Bedrijfskunde deeltijd kent een modulaire opbouw. We gaan uit van een voorkeursroute, maar in overleg is een andere studieroute mogelijk. Je sluit elke module af met een beroepsproduct of toets die 5 studiepunten (EC) of een veelvoud daarvan oplevert. Om je bachelordiploma te behalen heb je 240 EC nodig. Iedere periode van 10 weken volg je maximaal 3 modulen. In totaal dus 12 modulen per jaar. Standaard duurt de opleiding vier jaar. De opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of eerder behaalde studiepunten bij andere opleidingen.

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde is modulair opgebouwd. Je kunt je studieprogramma en tempo daardoor samen met je studiecoach afstemmen op je werk en privésituatie. Het curriculum van de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde is opgebouwd rond een aantal thema’s:

 • Mens in organisaties

 • Vaardigheden van mensen

 • Strategie en management

 • Procesmanagement

 • Technologie- en innovatiemanagement

 • Supply chain management 

Meer informatie over de introductie, het lesrooster en de boekenlijst vind je bij de startersinformatie. Deze informatie komt 8 weken voor de start van het nieuwe studiejaar online. 

    Jaar 3 bestaat uit de keuzemodulen en de vakken:

    • Voorbereiding afstuderen
    • Technologie- en innovatiemanagement
    • Operational excellence
    • Quality engineering
    • Strategieontwikkeling
    • Managementgame.

    Jaar 4 bestaat uit stage en afstuderen.

    In de hoofdfase is ruimte ingebouwd voor stage en keuzeruimte. Voor de keuzeruimte geldt dat je in overleg met je studiecoach ook modules van andere opleidingen van de Saxion Parttime School kunt volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan modules bij opleidingen als HBO-ICT, Bedrijfseconomie, Commerciële Economie of Werktuigbouwkunde. Als je al voldoet aan de eisen van de stage kun je deze eventueel verkorten of overslaan. 

    De afstudeerperiode vormt de afsluiting van je opleiding. In jouw afstudeerproject laat je zien dat je zelfstandig een probleem op jouw vakgebied kunt aanpakken en oplossen. Het afstudeerproject is dan ook jouw ‘proeve van bekwaamheid’. Tijdens het afstudeerproject los je een complex probleem op. Onderzoek (literatuuronderzoek of inventarisatie van de state-of-the-art technologie), ontwerp van een oplossing en (een gedeeltelijke) implementatie/realisatie maken onderdeel uit van je afstudeerproject. Zo toon je aan dat: 

    • je bent toegerust met actuele en multidisciplinaire kennis en inzichten;
    • je relevante (wetenschappelijke) kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden toe kunt passen bij het definiëren; analyseren en oplossen van complexe problemen in de beroepspraktijk;
    • je jouw werkzaamheden planmatig verricht en in staat bent passende methodieken uit relevante vakgebieden te kiezen en te gebruiken;
    • je intern en extern kunt communiceren, samenwerken en leiding geven aan jouw afstudeerproject in een arbeidsomgeving.  

    Meer over de studieopbouw?

    Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

    Open de Studiegids

    Jouw studiecoach helpt je!

    Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.

    Meer info over jouw studiecoach
    Studieloopbaanbegeleider

    Deeltijd studeren, hoe betaal ik dat?

    Bekijk je mogelijkheden

    Bijspijkeren taal

    Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk dan de tips om je taal bij te spijkeren!

    Studieadvies op maat

    Je wilt je verder ontwikkelen en overweegt serieus om je in te schrijven voor een deeltijdopleiding of een (mix van) module(n). Maar hoe weet je of de studie die je wil doen bij jou past en hoe je zaken aanpakt?  Wij denken graag met je mee tijdens een persoonlijk Studieadvies op maat.

    technische bedrijfskunde saxion deeltijd.jpg