Toelatingseisen 2022-2023

Om te beginnen met deze deeltijd opleiding, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt voor toelating. Daarnaast beschik je over een relevante praktijkomgeving.

Persoonlijk Studieadvies op maat gesprek

Voordat je wordt ingeschreven voor een opleiding, heb je altijd een studieadvies op maat gesprek. Dit gesprek is zowel informerend als adviserend.

Meer over Studieadvies op maat

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2022-2023. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Natuurlijk moet je voldoen aan de wettelijke toelatingseisen. Daarnaast moet je bij de start van je opleiding een (relevante) praktijkomgeving hebben, waarin je jouw opdrachten en toetsen succesvol kunt afronden.  

Mogelijkheden praktijkomgeving

Waaraan moet je denken bij een relevante praktijkomgeving?

Wij zetten een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje.

 • Een baan hebben waarin werken en leren op Hbo-niveau mogelijk is 
 • Een werkgever hebben die jou de gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op Hbo-niveau
 • Vrijwilligerswerk doen bij een voor de opleiding relevante organisatie, die jou gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op Hbo-niveau
 • Een bedrijf waarmee je duidelijke afspraken hebt gemaakt om je opdrachten en toetsen ten behoeve van je opleiding te kunnen maken
 • Collega's hebben met minimaal Hbo werk en- en denkniveau, die je kunt consulteren op onderwerpen/thema's die relevant zijn voor je opleiding en het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid 

Weten of jouw praktijkervaring relevant is? Studieadvies op maat!

Hoe weet je nu of jouw praktijkomgeving voldoende relevant is voor jouw studie? Daarover krijg je advies tijdens het Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek over je studie, waarin je onder andere zelf kunt aantonen dat jouw praktijkomgeving relevant is voor je studie. In dat gesprek kunnen wij beoordelen of je praktijkomgeving voldoet aan alle voorwaarden. Heb je nog geen (relevante) praktijkomgeving? Dan adviseren wij je in het Studieadvies op maat over de mogelijkheden voor de start van je opleiding te vinden. 

Onderwijsovereenkomst

Voordat je met je opleiding begint, stellen we vervolgens samen met jou een onderwijsovereenkomst op, waarin je relevante praktijkomgeving wordt vastgelegd. Mocht je die omgeving op dat moment nog niet hebben, dan bespreken we tussentijdse oplossingen met je.

Bij Saxion zijn alle mbo4-studenten welkom. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je ervan bewust bent of er een goede match is tussen jou en de opleiding en waar jouw mogelijke aandachtspunten liggen. Je mentor of studieloopbaanbegeleider kan je hierin adviseren. Ook Saxion biedt mogelijkheden je hierbij te helpen! In tegenstelling tot andere hogescholen hanteert Saxion de landelijke regeling 'Nadere toelatingseisen voor mbo’ers' dus niet. Meer weten?

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja ja ja ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
vwo ja ja ja ja, met Wiskunde A of Wiskunde B

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Heb je bovenstaande vakken niet gevolgd? Dan moet je vóór aanvang van de opleiding deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:

 • Wiskunde A of Wiskunde B 

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma, dan is het wel van belang dat je je realiseert dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen, dan moet je vóórdat de opleiding begint, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

 • toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kan je deelnemen aan het 21+toelatingsonderzoek. Indien je op 1 september van een bepaald jaar wilt beginnen met de opleiding dan moet je uiterlijk op 1 september van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken voor dat studiejaar deel te kunnen nemen.

Een beperkt aantal opleidingen kent een startmoment van het eerste studiejaar per 1 februari. Indien je op 1 februari van een bepaald jaar wilt starten dan moet je, om deel te kunnen nemen, uiterlijk op 1 februari van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken die daarvoor zijn bestemd mee te kunnen doen.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • Onderdeel Nederlands
 • Capaciteitenonderzoek
 • toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je in een aparte brochure over toelatingsonderzoeken. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

 • Niet van toepassing

Toelatingseisen 2021-2022

Zoek je de toelatingseisen voor het lopend studiejaar 2021-2022? Download deze als PDF via de onderstaande link.

Toelatingseisen 2021-2022

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.