Studie-inhoud

Wanneer je Bedrijfskunde studeert bij Saxion leiden wij je op tot een verbindende en zelfbewuste professional die duurzame waarde toevoegt aan bedrijf én maatschappij door nieuwe technologie slim toe te passen, samenwerking te verbeteren en zo organisaties en mensen beter laat functioneren. Je volgt bijna geen klassieke colleges. We geloven erin dat je kennis beter opneemt als je dit direct toepast. Je werkt daarom veelal interactief in groepen, waarbij je jouw individuele ontwikkeling vastlegt in jouw eigen portfolio.

Bedrijfskunde is opgebouwd rondom vier thema’s

In ons onderwijs staat jouw individuele ontwikkeling voorop, waarbij je vanaf dag 1 aan de slag gaat met actuele praktijkopdrachten. Beoordeling doen we vooral aan de hand van feedback en niet met cijfers, je zult dus nauwelijks traditionele toetsen tegenkomen. Regelmatige feedback vormt input voor je ontwikkelgesprekken.
Daarin wordt er aandacht besteed aan jouw individuele ontwikkeling en het groepswerk. Deze ontwikkelgesprekken vormen de basis voor het beoordelingsgesprek. 

Binnen de opleiding Bedrijfskunde staan vier thema's centraal: waardecreatie, processen, samenwerking en professionalisering. 

 • We leren je hoe je een value case ontwerpt en toepast
  Als jonge bedrijfskundige leer je bij ons dat organisaties niet alleen maar draaien om het maken van economische winst, maar dat ook belangrijke maatschappelijke uitdagingen vertaald kunnen worden naar businessmodellen die toekomstbestendige (maatschappelijke) ontwikkelingen stimuleren.
 • We leren je bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen
  We laten je zien hoe je alle activiteiten die plaatsvinden in een organisatie zo goed mogelijk kunt stroomlijnen, zodat de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie op een duurzame manier wordt vergroot. Hierbij benadrukken we de rol die technologie kan spelen en maken we je bewust van de kansen én risico’s.  
 • We leren je hoe je samenwerking ontwerpt en faciliteert
  We geloven dat jij als bedrijfskundige alleen het beste uit organisaties en mensen haalt wanneer je in staat bent om samen te werken. Samenwerken is voor ons de keiharde voorwaarde om tot vruchtbare en duurzame businessdeals te komen. Als bedrijfskundige weet je technologie op een slimme manier toe te passen en continu oog te hebben voor hoe je samenwerking tussen mensen kunt verbeteren.  
 • ​We richten ons op jouw persoonlijke ontwikkeling als mens
  ​We zijn ervan overtuigd dat wanneer jij de leiding neemt in jouw ontwikkeling als persoon, je zult slagen als jonge bedrijfskundige in deze maatschappij. We schenken tijdens onze opleiding daarom veel aandacht aan het verder bijbrengen van vaardigheden en inzichten die jou helpen te worden wie je bent. 

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

De eerste 2 jaarDe basis voor bedrijfskundig professional

In de eerste 2 jaren zal je veel werken aan de basisvaardigheden van een bedrijfskundig professional. Deze jaren ben je nog vooral op school, maar werk je aan echte praktijkopdrachten. De opbouw bestaat uit 4 semesters:

 • Jaar 1, Semester 1: Ontwikkel je eerste bedrijfskundige inzichten
 • Jaar 1, Semester 2: Processen: beter worden in wat je doet
 • Jaar 2, Semester 1: Waardecreatie
 • Jaar 2, Semester 2: Van samen werken naar samenwerken

In het eerste halfjaar maak je kennis met bedrijfskundige inzichten en zal de business case centraal staan. Er is daarbij al veel aandacht voor je toekomstige professionele houding, ook binnen een projectteam. In het tweede halfjaar staan de processen centraal. Je leert een proces in kaart te brengen en vervolgens ga je aan de slag met het verbeteren van een proces. Het tweede jaar begint met een semester dat zich richt op waardecreatie, waarin je waarde-bepalende factoren zoals mensen, technologie en innovatie gebruikt om transformaties te verrichten. In het tweede semester staat het creëren van succesvolle samenwerkingen centraal.

Een semester bestaat uit 19 weken waarin je in groepsverband aan een actuele praktijkopdracht werkt. Dit doe je samen met opdrachtgevers uit de praktijk, docenten en onderzoekers. Je werkt daarbij aan innovatieve en duurzame oplossingen die het functioneren van organisaties verbeteren. In deze praktijkgerichte leeromgeving staan ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal.

In één semester werk je naar een concreet resultaat en gedurende deze periode zal je alle relevante bedrijfskundige vaardigheden leren kennen en kan je deze direct toepassen. Naast je groepsopdracht werk je individueel aan je eigen portfolio. Je ontvangt continu feedback op je vorderingen van je medestudenten, onze experts, docentcoaches en studiecoaches. Ook zullen we je helpen om je eigen persoonlijke leerdoelen te behalen.
 

Studiebelasting

 • 30% Theorie
 • 60% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Studieloopbaanbegeleiding

het derde jaar Ervaar de praktijk en bundel talenten

In het derde jaar ga je een half jaar op stage. Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland. Tijdens je stage krijg je een unieke kijk achter de schermen van (wellicht) jouw toekomstige beroep. Na je stage, volgt het Smart Solutions Semester.  

Smart Solutions Semester
Bij het Saxion Smart Solutions Semester werk je met studenten van verschillende opleidingen samen aan complexe vraagstukken van onze lectoraten en het bedrijfsleven. De oplossing voor deze vraagstukken is niet binnen één vakgebied te vinden. Daarom werk je in interdisciplinaire projectteams, waarbij vernieuwing, creativiteit en samenwerking centraal staan.

Stadscampus Enschede

Leer in de praktijk hoe organisaties werken

Het vierde jaar 

Minor en de bekroning op vier jaar studeren

In het vierde jaar ga je je kennis verbreden of verdiepen. Je kiest voor een minor die aansluit bij je persoonlijke interesses. In het laatste half jaar werk je aan een afstudeeropdracht binnen een organisatie, waarbij je zelfstandig werkt aan beroepsproducten. Het resultaat lever je op in de vorm van een adviesrapport, workshop of training voor de organisatie. Hiermee toon je aan dat je klaar bent voor het 'echte' werk!  

Diploma: Bachelor of Science

Met een Bedrijfskunde-diploma kun je bijna overal aan de slag. Je bent vaardig in waardecreatie, proces-alignment en het ontwerpen van samenwerking. Hierdoor ben je een échte (toekomstbestendige) aanwinst voor bedrijven en organisaties.