Studie-inhoud

Je maakt tijdens de opleiding Finance, Tax and Advice kennis met ons belastingstelsel. Dat is complex en verandert steeds. Langzaamaan ontdek jij de weg in deze spannende doolhof van regels en wetten. Ook kun je leren wat de impact is van technologische ontwikkelingen op het fiscale vakgebied. Een groot deel van je studie werk je aan vraagstukken uit de praktijk. Hiermee begin je al in je eerste jaar. Uiteindelijk ben jij de expert die ondernemingen en particulieren de weg wijst.

Aansluiting vooropleiding met hbo

De overstap naar het hbo kan even wennen zijn. Je studieloopbaanbegeleider helpt je graag op weg. Ook houden we bij sommige vakken rekening met je vooropleiding. Je krijgt dus de begeleiding die bij jouw situatie past!

Het eerste jaar

Het eerste studiejaar is een gemeenschappelijk jaar van de 3 bovengenoemde opleidingen, namelijk AccountancyFinance, Tax and Advice en Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). Aan het eind van dit jaar kies je welke van opleidingen het best bij je past en daarvoor schrijf je je voor in het tweede jaar. Je volgt bij ons geen afzonderlijke vakken, maar je werkt vanaf jaar 1 aan casussen ontleend uit de praktijk. Kennis en vaardigheden worden geïntegreerd aangeboden en getoetst. Daarnaast is ook ruim tijd en aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling als student.

Studiebelasting

 • 75% Praktijkgericht onderwijs
 • 15% Professionele ontwikkeling
 • 10% Toegepaste theorie

Het eerste jaar is verdeeld in vier kwartielen die ieder een eigen thema hebben:

In het eerste kwartiel werk je in groepen en individueel aan drie grote opdrachten die allemaal te maken hebben met het starten van een onderneming, namelijk:

 1. Een ondernemingsplan
 2. Een financieringsplan voor de onderneming en
 3. Een boekhouding.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten (werkcolleges, coachingsuren, vragenuren en zelfstudie) waarin je onderliggende kennis en vaardigheden eigen maakt.

In dit kwartiel werk je in groepen en individueel aan drie beroepsproducten die te maken hebben met een grotere onderneming, namelijk:

 1. Een Administratieve Organisatie-beschrijving;
 2. Een aangifte Inkomstenbelasting en omzetbelasting en
 3. Een kosten- en opbrengstenmodel.

In dit kwartiel werk je in groepen en individueel aan drie beroepsproducten die te maken hebben met de afsluiting van een jaar binnen een onderneming, namelijk:

 1. Een aangifte vennootschapsbelasting
 2. Het opstellen van een jaarrekening en
 3. Het samenstellen van een klantdossier.

In dit kwartiel werk je in groepen en individueel aan twee beroepsproducten die te maken hebben met de besluitvormingsprocessen binnen een onderneming, namelijk:

 1. Een dashboard maken voor stuurinformatie en
 2. Een fiscaal-juridische advies uitbrengen.

Het tweede jaar Verdieping en aan de slag in de praktijk

In het tweede jaar heb je je definitieve keuze gemaakt voor de opleiding Finance, Tax and Advice, Accountancy of Finance & Control. Bij jouw keuze voor Finance, Tax and Advice ga je in het tweede jaar met name aan de slag met opdrachten die je ook in de praktijk tegen zult komen bij verschillende ondernemingsvormen. Je gaat de ondernemer zowel zakelijk als privé adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van inkomstenbelasting en vennootscahpsbelasting. Daarom start je in jaar 2 met 2 thema’s:

 1. De IB-ondernemer: de ondernemers die vallen onder de regels van inkomstenbelasting en deze worden daarom IB-ondernemingen genoemd
 2. De Directeur Groot Aandeelhouder en zijn B.V.

Vanaf de tweede helft van het jaar steeds meer vakken die over fiscale wetten en regels gaan. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten over aangifte inkomsten-, vennootschaps,- omzet,- of dividendbelasting of het opstellen van een bezwaarschrift namens de ondernemer. 

Ook ga je werken aan drie belangrijke vaardigheden en kwalificaties, namelijk:

 1. Het zelfstandig uitbrengen van een fiscaal, juridisch en/of financieel advies aan de klant, zodat de klant besluiten kan nemen;
 2. Het zelfstandig uitvoeren van fiscale, juridische, financiële en/of administratieve werkzaamheden voor de klant, zodat de klant voldoet of gaat voldoen aan fiscale verplichtingen;
 3. Het zelfstandig controleren op een juiste toepassing van fiscale wet- en regelgeving door belastingplichtige. Dit ga je doen na een controlevraag door een belastingplichtige of een derde. Dit kan ook de Belastingdienst zijn.

Het Top Talent programma

Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt dan de kans om jouw talent verder te ontwikkelen, zodat je makkelijker overstapt van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info: Top Talent Programma.

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtsvormen
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Jaarrekening/administratie
 • Ondernemings- en faillisementsrecht
 • Sociaal-arbeidsrecht

Het derde jaar

Theorie en praktijk naast elkaar

In het derde jaar ga je gewoon al aan het werk! Je volgt lessen, neemt deel aan activiteiten én je gaat ervaring opdoen in de praktijk. Ook ga je aan de slag met het thema ‘Compliance’. Binnen dit thema leer je alles over het naleven van de belastingwetgeving. Je gaat zelfstandig controleren of een belastingplichtige voldoet aan de wet- en regelgeving.
 

Typen op een laptop

Nu ik als internationaal belastingadviseur werkzaam ben, komt de praktische inslag van het hbo erg van pas

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaar

​Afronding van je studie met een onderzoeks- en adviesopdracht

In het vierde jaar ga je je verdiepen in de thema’s ‘Financial Planning en herstructurering’. Je gaat voor ondernemer een plan opstellen om de financiële doelstellingen voor een bepaalde periode te verwezenlijken. Tijdens het leven van een ondernemer kan er zowel zakelijk als privé van alles gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van een onderneming, een huwelijk, een nieuwe woning, een bedrijfsoverdracht, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding, het aflossen van een hypotheek etc. Aan de hand van het plan ga je de ondernemer adviseren. Je werkt vrijwel geheel in de fiscale adviespraktijk. Het uitvoeren van beroepstaken in de praktijk vervangt de traditionele afstudeerscriptie. 

Daarnaast volg je in het vierde jaar een minor - een verplicht half jaar onderwijs naar keuze, van 30 studiepunten (ects) waarmee je een eigen kleur kunt geven aan je studie. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minor bij Saxion, maar bijvoorbeeld ook voor de doorstroomminor aan de Rijksuniversiteit Groningen of voor de minor Fiscaal Adviseur. 
 

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

De studieroute succesvol afgerond? Dan mag je de titel Bachelor of Science voeren.