Toelatingsonderzoeken

Het kan zijn dat je niet rechtstreeks toelaatbaar bent voor een opleiding bij Saxion omdat je niet voldoet aan de juiste vooropleidingseisen:   

  • Je hebt geen havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4, of
  • je mist een of meer profielvakken die je nodig hebt voor de opleiding die je hebt gekozen, of
  • je hebt met jouw mbo-diploma niveau 4 geen rechtstreeks doorstroomrecht voor de opleiding van jouw keuze.

Als dat bij jou het geval is, dan kun je meedoen aan één of meer toelatingsonderzoeken. Slaag je daarvoor, dan ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

Er zijn twee soorten toelatingsonderzoeken: 

  • een 21+onderzoek
  • een deficiëntieonderzoek:

21+ onderzoek 

Heb je niet het juiste diploma maar ben je 21 jaar of ouder bij de startdatum van de studie op 1 september of op 1 februari? Dan kun je meedoen aan het 21+onderzoek. Het onderzoek bestaat uit:

  • een capaciteiten onderzoek.
  • een examen Nederlands of Engels (voor als je een Engelstalige opleiding of studierichting wilt volgen).

* Inhoudelijke informatie over het 21+ onderzoek vind je in de 'Brochure Toelatingsonderzoek', die te downloaden is op deze pagina (zie rechterzijde).

Kies je voor een economische of technische opleiding van Saxion? Dan moet je daarnaast misschien ook nog een deficiëntieonderzoek doen voor één of meer vakken. Welke vakken dat zijn vind je op de opleidingspagina van de opleiding van jouw keuze, onder het kopje:‘Toelating>21+onderzoek’.

Deficiëntieonderzoek

Heb je wel het juiste diploma maar mis je de juiste profielvakken of mis je deze vakken in je vakkenpakket (bij een oud Havo/vwo diploma van voor 2000), dan kun je een deficiëntieonderzoek afleggen. Afhankelijk van de huidige nadere voorlopleidingseisen, leg je één of meer deficiëntieonderzoeken af. Op de opleidingspagina van jouw opleiding vind je de vakken waarin je zo’n onderzoek moet doen.
Kijk bij het kopje: 'Toelating>Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken'. 

Alle onderzoeken zijn op havo-eindexamenniveau.
 

Planning en duur van de toelatingsonderzoeken

De toelatingsonderzoeken worden vier keer per jaar aangeboden. Aan de ronde in december kun je alleen meedoen als je in februari kunt starten met je opleiding. Afhankelijk van het aantal onderdelen waaraan je deelneemt, kan het onderzoek twee dagen duren.

Herkansing

Je mag elk toelatingsonderzoek één keer herkansen als je de eerste keer geen voldoende haalt. Alleen na de laatste toelatingsonderzoeksronde, rond half juni/begin juli, zijn er geen herkansingsmogelijkheden meer. Meld je dus tijdig aan voor je toelatingsonderzoek. Dan kun je zonodig nog herkansen.

Onvoldoende Nederlands?

Heb je een buitenlands diploma waarmee je toelaatbaar bent en wil je een Nederlandstalige opleiding volgen? Dan moet je aantonen dat jouw Nederlandse taalvaardigheid op niveau B2 is. Dat kan bijvoorbeeld door via DUO het Staatsexamen Programma II te halen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Kosten toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek kost € 60 per onderdeel, maar met een maximum van € 180.

Aanvragen

Als uit jouw verzoek tot inschrijving via Studielink blijkt dat je niet toelaatbaar bent, dan krijg je daarover per mail bericht van Saxion. Je krijgt daarbij een deelnameformulier voor een 21+- en/of een deficiëntieonderzoek. Houd je mailbox goed in de gaten. Heb je binnen vijf werkdagen na je aanmelding via Studielink niets gehoord van Saxion? Neem dan contact op met de Studentenbalie van Saxion.

BELANGRIJK:
Meer informatie (lees deze informatie goed door!):

  • Alle informatie en de voorwaarden over de toelatingsonderzoeken lees je in de 'Brochure toelatingsonderzoeken'.
  • In de handleiding 'Aanmeldprocedure toelatingsonderzoeken' staat hoe je je aanmeldt.

Deze documenten vind je aan de rechterzijde van deze pagina.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met de Studentenbalie van Saxion.