Students-4-Students
Corporate

Saxion haalt grote subsidie Students-4-Students Campagne binnen

Leestijd Minuten

Tijdens de officiële uitreiking van de Students-4-Students campagne in Den Haag heeft het StudieSuccesCentrum van Saxion een subsidie ontvangen van € 300.000 voor haar projectvoorstel: Gelijke kansen voor iedereen? Een studentenplatform voor de niet-westerse student.

De uitreiking stond in het teken van Leren, Inspireren en Innoveren en werd bijgewoond door Ingrid van Engelshoven, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het projectvoorstel werd door de selectiecommissie als zeer onderscheidend beoordeeld.

Studiesucces en kansengelijkheid

Het doel van het project is om studiesucces en kansengelijkheid voor alle niet-westerse hbo-studenten vanuit het mbo te vergroten met als subdoelen: het optimaliseren van taal- en studievaardigheden door peer-to-peer coaching, het verhogen van betrokkenheid van niet- westerse ouders/verzorgers bij school en onderwijs en een verandering van attitude bij docenten en studenten door verbeteren van docenten- en studentencultuur m.b.t. niet-westerse studenten. 

Niet-westerse studenten worden op dit moment binnen mbo, havo en vwo niet optimaal voorbereid op het hoger onderwijs. Het project wil dit verbeteren door de inzet van een studentenplatform bestaande uit niet-westerse mbo-, hbo- en wo-studenten. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het individu, maar ook voor de omgeving (denk aan betrokkenheid van ouders/verzorgers, docenten en medestudenten). Aan het project is onderzoek gekoppeld in de vorm van een proces- en een effectevaluatie.

Saxion, Universiteit Twente, ROC van Twente en vo- scholen uit de regio gaan samenwerken om het ingediende voorstel vanaf aanstaande september in de praktijk te gaan uitvoeren.
 
Het StudieSuccesCentrum was eerder al succesvol bij het indienen van projectvoorstellen en werkt in het kader van deze projecten samen met onderwijspartners uit de regio aan het verbeteren van de overgang van mbo naar hbo. Naast dit traject voor niet- westerse studenten, gaat het ook om de ontwikkeling van mhbo- routes en een peer- to- peer coachingstraject van en door studenten via de Skillscoach.

Foto: De subsidie werd in ontvangst genomen door Nazira Hussein (student Academie Mens & Maatschappij), Maria Weymans (directeur StudieSuccesCentrum), Rilana Prenger (StudieSuccesCentrum) en Nursel Akdeniz (Academie Mens & Maatschappij).

Gerelateerde artikelen

Campus Deventer Persbericht

Saxion krijgt 600.000 euro voor onderwijsinnovatie uit het Comeniusprogramma

24 mei 2022
Campus Deventer Corporate

Saxion ontvangt 600.000 euro voor onderwijsinnovatie

24 mei 2022
Inge Elsman - foto Thomas Busschers Corporate

‘Voor mij valt er bij Saxion elke dag nog iets nieuws te ontdekken’