programming-593312_1920.jpg
Corporate

Minoren goede eerste oefening voor Apeldoorns kenniscentrum voor cyberveiligheid

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

In september 2021 opent een nieuw kenniscentrum z’n deuren in Apeldoorn: het kenniscentrum voor een veilige digitale samenleving. Samen met enkele partners hoopt Saxion hiermee bij te dragen aan de veiligheid in een steeds digitaler wordende samenleving. De eerste onderwijsactiviteiten zijn inmiddels up and running. “Deze minoren zijn een mooi eerste vliegwiel om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.”

Kenniscentrum veilige digitale samenleving

Vanaf september 2021 maakt Saxion onderdeel uit van een nieuw kenniscentrum voor een veilige digitale samenleving, dat zich vestigt in Apeldoorn. Samen met de Universiteit Twente, ROC Aventus, Politieacademie, Koninklijke Marechaussee, de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven wil Saxion het kenniscentrum laten uitgroeien tot een nationaal instituut met toonaangevend onderwijs voor reguliere studenten en professionals. Ook moet het de plek zijn waar toegepast onderzoek uitgevoerd wordt naar maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en digitalisering.

Medio april werd bekend dat Saxion samen met verschillende onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven in 2021 een kenniscentrum begint in Apeldoorn. Daarbij is vooral gekeken naar de vraag vanuit het werkveld en die bleek te liggen bij de invloed van de digitalisering op veiligheid. Vanuit Saxion gebeurde er al veel op dat vlak. “En er zit veel overlap tussen het onderwijs en onderzoek waar wij, ROC Aventus, Universiteit Twente en de politieacademie mee bezig zijn”, vertelt Mark Dorenbusch, docent/onderzoeker aan de Academie Bestuur, Recht & Ruimte en nauw betrokken bij de opzet van het kenniscentrum. “Ook bijvoorbeeld het Insituut Fysieke Veiligheid heeft veel relevante kennis en ervaring. De vraag is dan: hoe kun je nog slimmer gebruik maken van die kennis en expertise? Naast het opzetten van onderwijsactiviteiten willen we de onderzoeksagenda’s van de verschillende instellingen beter op elkaar afstemmen en dus meer werken vanuit een gezamenlijke onderzoeksagenda.”

Intensief samenwerken

Een mooi voorbeeld van een onderwijsactiviteit die zich vanaf de opening van het kenniscentrum zal ontspinnen, is een minor die voorlopig nog de werktitel ‘Veiligheid en gastvrijheid’ draagt. Hier zijn de lectoraten Ethiek en Technologie, Hospitality en Maatschappelijke Veiligheid, maar ook de Politieacademie en het werkveld nauw betrokken. “Veiligheid en gastvrijheid zijn vaak interessante polen”, vertelt Irene Rispens, directeur van de Hospitality Business School. “Een zwaarbeveiligde burcht is wellicht heel veilig, maar oogt weinig uitnodigend. Een gemoedelijk gratis festival in een park is weer zeer toegankelijk, maar hoe zit het als er iets vervelends gebeurt? Iedereen merkt dat veiligheid een steeds belangrijker issue is in de gastvrijheidsbranche. Voor studenten in de hospitalitysector is het daarom buitengewoon interessant om intensief samen te werken met studenten, docenten en vertegenwoordigers uit de veiligheidsbranche. Andersom weten die weer alles van veiligheid, maar hoe blijf je tegelijkertijd gastvrijheid uitstralen?”

Deelnemende studenten werken een semester lang interdisciplinair samen aan een echte casus die beide aspecten belicht, bijvoorbeeld rond de intocht van Sinterklaas of het EK damesvoetbal. Het digitale gedeelte van zo’n event krijgt veel aandacht. “Hoe houd je dat veilig en toch ook uitnodigend? Afhankelijk van de casus verdiepen studenten zich in de materie door literatuurstudie en praktijkonderzoek, leren ze van elkaar en het werkveld en schrijven ze adviezen en implementatieplannen.” Ook het daadwerkelijk actief zijn tijdens zo’n evenement en de evaluatie die daarbij hoort, kunnen deel uitmaken van de minor.” Vooral het contact met de opdrachtgever en het opdoen van praktijkervaring staan bij deze minor prominent op de agenda voor de student.”

De minoren zijn een mooi eerste vliegwiel om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Vanuit daar kunnen we kijken: hoe gaan we deze thema’s breder vormgeven? Hoe kunnen we een kenniscentrum worden waar we met hoogwaardige kennis en expertise op deze terreinen aan de slag kunnen?

Mark Dorenbusch.JPG
Mark Dorenbusch

Up-to-date blijven

Ook de minor Cyber Security, die in september dit jaar al van start gaat, mocht niet ontbreken binnen het kenniscentrum. “We zien in de sector cyberveiligheid enorm veel vraag naar nieuwe mensen”, legt coördinator Eleftheria Makri uit. “En bovendien kun je als Apeldoorn niet de veiligheidsstad van Nederland zijn zonder dat je cyber security daarin meeneemt. Als hbo-instelling willen we dat onze studenten praktijkervaring opdoen en in het kader daarvan is voor ons vooral de samenwerking met het platform Apeldoorn-IT heel belangrijk. Net als met het Safety & SecurityLAB hopen we met hen veel projecten te doen. Natuurlijk is theorie ook belangrijk, maar vooral in dit vakgebied moeten studenten gewoon het veld in. Ze moeten het echt kunnen zien en voelen.”

Eleftheria doet bovendien veel onderzoek op het gebied van cyberveiligheid. “En dat moet wel up-to-date blijven. Zeker in dit veld, waar alles met de minuut verandert. Daarom is het zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van onderzoek belangrijk dat we onderdeel worden van dit kenniscentrum.”

Plek waar samenwerkingen samenkomen

Lector Remco Spithoven gaf het eerder al als reden voor het ontwikkelen van een nieuw excellentietraject: er gebeurt veel rondom digitale cybercrime. Dat ziet ook Christine Vording, samen met Mark coördinator van de minor De Digitale Revolutie, die al aangeboden wordt bij Saxion. “En dat brengt allerlei vraagstukken met zich mee. We zouden het mooi vinden als studenten zich gaan verdiepen in die vraagstukken. We hebben met onze minor het cyberteam van de politie al eens op bezoek gehad en we zijn met de studenten naar de rechtbank geweest, maar we zijn vooral op zoek naar een plek waar we deze samenwerkingen nog beter samen kunnen laten komen. Deze minor is dan een mooie tussenstap.”

Minoren als vliegwiel

Deze minoren zijn echter niet de enige onderwijsactiviteiten die in het kenniscentrum zullen plaatsvinden. Zo worden ook het Safety & SecurityLAB en het Smart Solutions Semester betrokken wordt samen met ROC Aventus en Universiteit Twente gekeken naar een gezamenlijke, doorgaande leerlijn om de doorstroom te verbeteren. Mark: “Dat zijn toch ook aantal andere belangrijke onderwijsactiviteiten die we vorm willen geven. We vinden het belangrijk dat studenten bezig gaan met de nieuwste ontwikkelingen en de meest relevante vraagstukken.” De minoren zijn volgens hem een goede eerste oefening. “Vanuit daar kunnen we kijken: hoe gaan we deze thema’s breder vormgeven? Hoe kunnen we een kenniscentrum worden waar we met hoogwaardige kennis en expertise op deze terreinen aan de slag kunnen? De minoren zijn een mooi eerste vliegwiel om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.”

Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke en een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

Sustainable Development Goals Saxion SDG Corporate

Saxion en de Sustainable Development Goals: welke stappen worden gezet?

19 juli 2019
Gesprek Minister Dijkgraaf en Hogeschool Saxion.jpg Corporate

Nieuwe onderwijsminister Robbert Dijkgraaf spreekt met Saxion-studenten: ‘Het laat zien dat hij er voor ons is’

12 januari 2022
Stadscampus Enschede Corporate

Saxion Jaaroverzicht 2021