Samen bouwen aan een beter Jemen: Saxion-studenten delen hun hoopvolle verhalen
Onderzoek

Samen bouwen aan een beter Jemen: Saxion-studenten delen hun hoopvolle verhalen

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Bij Jemen denken we al snel aan grimmige nieuwsberichten over hongersnood en burgeroorlog. In die weerbarstige werkelijkheid worden gelukkig ook hoopvolle stappen gezet. Op weg naar stabiliteit. De afgelopen vier jaar ondersteunde het Saxion-lectoraat Weerbare Democratie in Jemen de Youth Leadership Development Foundation (YLDF). In de pas verschenen glossy valt te lezen welk werk Saxion-studenten verzetten om het land te helpen bouwen aan een nieuwe toekomst.

Gerry Stegeman is blij en trots dat de glossy met studentenverhalen er ligt, vertelt ze. “In september 2019 nam ik het stokje van Monique Booijink over, als projectleider vanuit het lectoraat Weerbare Democratie. Op dat moment was er al veel mooi en waardevol werk verzet met de vertegenwoordigers van YLDF in Jemen. Met deze glossy zoomen we specifiek in op wat onze studenten hebben bijgedragen aan het project. Maar ook laten we zien hoe het project heeft bijgedragen aan hun eigen ontwikkeling. We merken dat we vaak uit moeten leggen waarom een hogeschool als Saxion samenwerkt met een jeugdorganisatie in Jemen. De verhalen uit deze glossy helpen ons daarbij.”

Cultureel centrum in hoofdstad Sanaa

De samenwerking tussen Saxion en Youth Leadership Organization startte in 2016. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nuffic als opdrachtgevers viel destijds de keus juist op Saxion. Om als hbo-instelling op praktische wijze ondersteuning te bieden aan YLDF: bij het professionaliseren van deze organisatie en met het opzetten van een cultureel centrum in Sanaa, de centraal gelegen hoofstad, die zo’n 1,7 miljoen inwoners telt. “YLDF is een organisatie, opgericht en opgeleid door vrouwen, die gender hoog in het vaandel heeft,” vertelt Stegeman. “Hoewel YLDF zich op alle jongeren in Sanaa en omgeving richt, heeft de ondersteuning van jonge vrouwen wel speciale aandacht in de sterk masculiene Jemenitische samenleving. YLDF is een NGO (niet-gouvernementele organisatie, red.) en fungeert daarbij ook als kennis- en opleidingsinstantie waar het reguliere onderwijs in Jemen grotendeels weggevallen is.”

Hoewel de situatie in Nederland natuurlijk veel stabieler is dan in Jemen, zag ik dat onze studenten beter gingen begrijpen wat het betekent om te leven onder steeds veranderende omstandigheden.

Gerry Stegeman portret.jpg
Gerry Stegeman, projectleider bij het Saxion-lectoraat Weerbare Democratie

Handboek, video en kaartspel over democratie

De afgelopen vier jaar konden Saxion-studenten onder de vlag van het lectoraat Weerbare Democratie van Willeke Slingerland een belangrijke rol vervullen in het samenwerkingsproject met Jemen. Zo ontwierpen studenten Sociaal Juridische Dienstverlening een handboek, video en kaartspel op het gebied van conflicthantering. Studenten van de opleiding HBO-ICT ontwierpen een prototype voor de nieuwe YLDF-website, die bovendien als intranet voor betere interne informatieuitwisseling kan dienen. Het beveiligen van persoonlijke data maakte onderdeel uit van het project. Net als het opzetten van social media-beleid, waarbij studenten Bestuurskunde betrokken waren. Een projectgroep met Saxion Security Management-studenten bouwde juist weer aan het veiligheidsbeleid van YLDF. Student Mark Jan den Otter vertelt daarover in de glossy: “Ik kom nu tijdens mijn huidige stage bij de Politie dezelfde processen tegen.”

Covid als extra dimensie

Los van de inhoudelijke ervaring, waarover de Saxion’ers in de glossy vertellen, bracht het project de studenten een bijzondere ervaring. Gerry zag het gebeuren, vertelt ze: “Jemen was letterlijk en figuurlijk ver weg voor onze studenten. Vanwege de veiligheidssituatie heeft de samenwerking dan ook volledig online plaatsgevonden. Maar de komst van Covid gaf een extra dimensie aan het project. Het perspectief van de studenten veranderde erdoor. Hoewel de situatie in Nederland natuurlijk veel stabieler is dan in Jemen, zag ik dat onze studenten beter gingen begrijpen wat het betekent om te leven onder steeds veranderende omstandigheden. Dat gaf extra verdieping aan hun ervaring.”

Het artikel gaat verder onder de foto's.

Glossy Jemen 1.jpg Glossy Jemen 2.jpg Glossy Jemen 3.jpg Glossy Jemen 4.jpg Gerry Stegeman portret.jpg Marco en Monique William Sanchez.jpg Glossy Jemen 5.jpg

Gelijkwaardig en open gesprek

Ook de wisselwerking tussen de plaatselijke medewerkers van YLDF en de Saxion-medewerkers en -studenten maakte een mooie ontwikkeling door, vertelt de projectleider. “We hebben altijd samen willen werken op basis van gelijkwaardigheid. Aanvankelijk zagen de Jemenieten ons als de experts en verwachtten ze, in bescheidenheid, dat wij een sterke regierol zouden pakken. Zo wilden wij juist niet werken. Daarom spoorden wij hen aan ook zelf stappen te zetten, met informatie te komen. Het was goed om te zien dat je juist door die insteek een veel gelijkwaardiger en open gesprek met elkaar kunt voeren. Dat geldt ook zeker voor het contact dat ik bijvoorbeeld tussen onze studenten Bestuurskunde en hun samenwerkingspartners bij de YLDF-medewerkers heb zien ontstaan.”

We hebben altijd samen willen werken op basis van gelijkwaardigheid.

Gerry Stegeman portret.jpg
Gerry Stegeman, projectleider bij het Saxion-lectoraat Weerbare Democratie

Online eindcongres na vier jaar samen bouwen

Tijdens een aantal webinars, die het lectoraat en YLDF organiseerden, presenteerden de deelnemers aan het project hun tussentijdse resultaten. Ook het Nuffic sloot daar bij aan. “Het was belangrijk om de deelprojecten goed onderling te blijven verbinden en kennis uit te wisselen over wat er op allerlei terreinen speelde,” vertelt Gerry. Het online eindcongres vormde vervolgens de afsluiting van ruim vier jaar samen bouwen. “Prachtig. Aan dat congres hoefden we vanuit Saxion bijna niets meer te organiseren. We zagen de ontwikkeling die YLDF hierin had doorgemaakt. Alle relevante partners waren online aanwezig: vertegenwoordigers van verschillende overheden en NGO’s in het land, van de ambassade, maar ook van een organisatie als OxfamNovib.

Oase van ontmoeting

En gebouwd is er ook letterlijk. Het cultureel centrum voor jongeren en jonge vrouwen in Sanaa opent inmiddels bijna de deuren. Met een bibliotheek, een filmhuis, kinderopvang, café, sportschool en trainingscentrum wordt het een oase van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. “Het moet een veilige plek zijn in Sanaa, met een professionele uitstraling. Mensen moeten er gezien willen worden. Dat klinkt misschien bijzonder, maar juist dat geeft het centrum bestaansrecht en status.”

Tastbaar resultaat

Alle betrokkenen in Jemen geven aan hoe belangrijk dit tastbare resultaat is, vertelt Stegeman. Het centrum kan als voorbeeld dienen voor andere organisaties, op andere plekken in het land. “Jemen heeft een complexe geschiedenis en nog steeds een complex heden,” besluit ze. “Maar met dit project van de afgelopen vier jaar, hebben we samen willen bouwen aan een betere toekomst voor jonge vrouwen in Jemen. Dat het onze studenten ook een waardevolle en leerzame ervaring heeft opgeleverd, kan iedereen lezen in de glossy.”

De glossy ‘Overview of student work for Yemen and Saxion: Supporting the transition process and good governance’ is online beschikbaar via Saxion Bibliotheek en het lectoraat Weerbare Democratie.

Project in Jemen haakt aan bij Sustainable Development Goals

Met het ondertekenen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) benadrukte Saxion dat het de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Deze SDG’s moeten wereldwijd een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze richten zich op zeventien speerpunten. Marco Strijks, die ook bij het project in Jemen betrokken was, vertelde er eerder over: “Ons project in Jemen haakt direct aan bij de SDG’s op het gebied van educatie, het verminderen van de genderkloof en het bewerkstelligen van meer veiligheid in de wereld.”

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Beril Sirmacek Organisatie

Aan het woord: Beril Sirmacek, associate lector AI Smart Cities

20 juli 2021
100dagenprogramma (6).jpg Onderwijs

Comeniusbeurs voor personaliseren 100 dagen-programma

13 juli 2021
HavoToekomst.jpg Onderwijs

Twee jaar Havo van de Toekomst: ‘De olievlekwerking vindt plaats’