Toelatingseisen 2023-2024

Om te beginnen met deze deeltijd opleiding, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt voor toelating. Daarnaast beschik je over een relevante praktijkomgeving.

Persoonlijk Studieadvies op maat gesprek

Benieuwd of deze opleiding bij je past? Vraag dan een Studieadvies op maat gesprek aan. Dit gesprek is zowel informerend als adviserend.

Meer over Studieadvies op maat

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2023-2024. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Om te kunnen starten met de opleiding geldt de algemene eis dat je moet beschikken over een praktijkomgeving voor minimaal 8 uur per week. Bij voorkeur is dit een juridisch relevante werkomgeving (een werkplek waar je veel met recht en juridische vraagstukken te maken krijgt), zodat je waar mogelijk de opdrachten direct in jouw werkomgeving kunt toepassen. Dit is geen vereiste om te kunnen starten met de opleiding. Op een later moment in de opleiding (tijdens de stage-module) is het hebben van een juridisch relevante werkomgeving wel verplicht. De opleiding zal je tijdig over informeren en in begeleiden. 
Voordat je met de opleiding start, ontvangen we graag het formulier ‘Verklaring praktijkomgeving’ ingevuld retour. Dit formulier kun je hier downloaden.   

Mogelijkheden praktijkomgeving

Waaraan kun je denken bij een relevante praktijkomgeving? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje.

 • Een baan waarin werken en leren op hbo-niveau mogelijk is 
 • Een werkgever die jou de gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op hbo-niveau
 • Vrijwilligerswerk bij een voor de opleiding relevante organisatie, die jou gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op hbo-niveau
 • Een bedrijf waarmee je duidelijke afspraken hebt gemaakt om je opdrachten en toetsen ten behoeve van je opleiding te kunnen maken
 • Collega's met minimaal hbo werk- en denkniveau, die je kunt consulteren op onderwerpen/thema's die relevant zijn voor je opleiding en het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid 

Weten welke mogelijkheden jij hebt voor het vinden van een praktijkomgeving? Studieadvies op maat!

Heb je nog geen praktijkomgeving en wil je weten welke mogelijkheden er voor jou zijn om te kunnen starten met de opleiding? Dit bespreken we graag met je tijdens het Studieadvies op maat. In dit persoonlijke gesprek bespreken wij met jou de voorwaarden om te mogen starten en de mogelijkheden voor het vinden van een (juridische) praktijkomgeving. 

Betaalt jouw werkgever?

Betaalt je werkgever de kosten van jouw opleiding? Dan kun je hieronder de garantieverklaring downloaden. Deze laat je invullen door je werkgever en ontvangen we graag uiterlijk 15 januari (als je in februari met de opleiding start) of 15 augustus (als je in september met de opleiding start).

Je werkgever vult op dit formulier zijn/haar betaalgegevens in voor een juiste facturatie. Download de garantieverklaring. Het ingevulde formulier kun je vervolgens uploaden in SIS (via Studielink).

Bij Saxion zijn alle mbo4-studenten welkom. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je ervan bewust bent of er een goede match is tussen jou en de opleiding en waar jouw mogelijke aandachtspunten liggen. Je mentor of studieloopbaanbegeleider kan je hierin adviseren. Ook Saxion biedt mogelijkheden je hierbij te helpen! In tegenstelling tot andere hogescholen hanteert Saxion de landelijke regeling 'Nadere toelatingseisen voor mbo’ers' dus niet. Meer weten?

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja ja ja ja
vwo ja ja ja ja

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Heb je bovenstaande vakken niet gevolgd? Dan moet je vóór aanvang van de opleiding deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:

 • Niet van toepassing

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma, dan is het wel van belang dat je je realiseert dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen, dan moet je vóórdat de opleiding begint, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

 • Niet van toepassing

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kan je deelnemen aan het 21+toelatingsonderzoek. Indien je op 1 september van een bepaald jaar wilt beginnen met de opleiding dan moet je uiterlijk op 1 september van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken voor dat studiejaar deel te kunnen nemen.

Een beperkt aantal opleidingen kent een startmoment van het eerste studiejaar per 1 februari. Indien je op 1 februari van een bepaald jaar wilt starten dan moet je, om deel te kunnen nemen, uiterlijk op 1 februari van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken die daarvoor zijn bestemd mee te kunnen doen.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • Onderdeel Nederlands.
 • Capaciteitenonderzoek.

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je in een aparte brochure over toelatingsonderzoeken. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

 • Niet van toepassing

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.