Students4Students.png
Corporate

Studentenplatform Students-4-Students: ‘Willen dat de volgende generatie niet dezelfde verhalen hoeft te vertellen als wij’

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

Het lijkt soms zo onschuldig: een grapje over het geloof of een opmerking over een hoofddoek. Toch blijkt dat niet-westerse studenten vaker uitvallen dan westerse studenten en dat komt mede doordat deze groep studenten zich niet begrepen voelt. Met het studentenplatform vanuit de Students-4-Students-campagne hopen Universiteit Twente, ROC van Twente en Saxion die kloof zo snel mogelijk te dichten. “Ik heb altijd gehoord dat ik ongeschikt was en het niet zou halen.”

'Gelijke kansen voor iedereen?'

In juli 2017 lanceerde Jet Bussemaker, destijds Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de landelijke campagne Students-4-Students. Deze campagne, waarin support dóór studenten vóór studenten centraal staat, moet zorgen voor gelijke kansen binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem. Een jaar na de lancering ontving het StudieSuccesCentrum van Saxion vanuit Stichting ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) een subsidie van €300.000,- voor het project ‘Gelijke kansen voor iedereen?’, waarin samen met Universiteit Twente, ROC van Twente en Twentse middelbare scholen een studentenplatform is opgezet om de kansengelijkheid te bevorderen voor niet-westerse studenten. Dit project, dat wordt geleid door docent/onderzoeker Nursel Akdeniz, loopt nog tot maart 2022.

De Students-4-Students-campagne is in het leven geroepen om een onderwijsomgeving te creëren waarin studenten, ongeacht hun culturele achtergrond, gender, opvoeding, sociaal-economische positie of seksuele geaardheid, optimaal kunnen presteren en excelleren. Het daaruit voortgevloeide Twentse studentenplatform richt zich specifiek op niet-westerse studenten. Deze groep valt vaker uit dan westerse studenten en in 2017 ontving Nursel Akdeniz, docent/onderzoeker aan de Academie Mens & Maatschappij en voorzitter van het platform Inclusie, al een Comenius-beurs om te onderzoeken waarom dit zo is. “Veel van deze studenten voelen zich niet begrepen of krijgen te maken met opmerkingen over hun cultuur”, vertelt Nursel. “Daarmee verlies je deze groep studenten en daarom vallen zij ook vaker uit.”

Na haar onderzoek richt ze een studentenplatform op, die inmiddels bestaat uit zes studenten van Universiteit Twente, ROC van Twente en Saxion. Één keer in de week komen ze samen – normaal gesproken bij Saxion, nu uiteraard online – om op de thema’s attitude, studievaardigheden en ouderbetrokkenheid interventies te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor docenten, studieloopbaanbegeleiders en andere medewerkers. Hiervoor werken ze ook samen met bestaande programma’s, zoals de Surprise-training Diversiteit en Inclusie, het 100-dagen-programma en de taalondersteuning van Onderwijs en Student Support. Inmiddels is er een website, zijn ze bezig met een documentaire over gelijke kansen en is er een training ontwikkeld voor de Academie Financiën, Economie en Management.

In een hokje stoppen

“Maar het grootste waar we nu mee bezig zijn is een masterclass over onbewuste vooroordelen”, vertelt Huda Sufyan. Zij is masterstudent aan de Universiteit Twente, docent maatschappijleer aan het Stedelijk Lyceum en voorzitter van het studentenplatform. “Deze vindt plaats op donderdag 11 maart en is toegankelijk voor zowel docenten als studenten. We proberen hiermee te laten zien welke rol vooroordelen hebben in het onderwijs en welke invloed deze hebben op de binding tussen de docent en student. We vertellen hoe je jezelf bewust kunt maken van deze vooroordelen, want die kunnen voorkomen worden.”

Ik doe het om anderen te helpen, maar ik leer er zelf ook veel van. Het is een onderwerp dat heel erg leeft en ik denk dat het ook handig is dat ik als westerse student mijn visie hierop geef.

Forensisch Onderzoek-student Jomy Wechgelaer over haar drijfveren om zich bij het studentenplatform aan te sluiten

En dat is precies een van de redenen waarom ook Jomy Wechgelaer, vierdejaarsstudent Forensisch Onderzoek, zich aansloot bij het platform. Als westerse student had zij lange tijd niet door hoe niet-westerse studenten soms worden benadeeld. “Het is heel waardevol dat ik hieraan mee kan werken”, aldus Jomy. “Ik doe het om anderen te helpen, maar ik leer er zelf ook veel van. Het is een onderwerp dat heel erg leeft en ik denk dat het ook handig is dat ik als westerse student mijn visie hierop geef. Zo wordt het van verschillende kanten belicht.” Nursel: “Eerder hadden we enkel niet-westerse studenten binnen het platform, maar toen kwamen we erachter dat dat natuurlijk ook niet heel divers is. Dan gaan wij de gemiddelde blanke docent uit een dorp misschien ook in een hokje stoppen en dan wordt de kloof alleen maar groter.”

Bewuster maken

Huda is ervaringsdeskundige. Ze kreeg op de middelbare school al snel te maken met vooroordelen. “Het is heel lastig om als gekleurd persoon een hoog niveau te hebben. Ik zat op het gymnasium, maar heb altijd gehoord dat ik ongeschikt was en het niet zou halen. Opmerkingen waarvan je eigenlijk, diep vanbinnen, weet waar ze vandaan komen, maar dat kun je niet aantonen. Op een gegeven moment ben ik naar de vavo gegaan en dat was echt een wereld van verschil. Daar merkte ik pas: het is niet oké dat ze zo met je omgaan. Maar je bent jong en naïef, legt de schuld bij jezelf. Gelukkig heb ik daar op de universiteit geen last van gehad.”

“Een deel van deze groep valt ook uit omdat ze zich als slachtoffer gedragen”, vult Nursel aan. “Klagen, tegen alles en iedereen aanschoppen. Daarmee kom je niet verder. Het is ook je eigen keus hoe je met zo’n situatie omgaat. En je moet ook niet alles direct op de weegschaal gaan leggen, want soms is het ook onwetendheid. Dan hebben mensen niet in de gaten welk effect een opmerking op je heeft. Dat is soms wel lastig, zeker als je keer op keer zulke reacties krijgt. Daarom zijn we ook bezig om docenten bewuster te maken: als je iemand niet goed kent, is een grapje over een cultuur of geloof niet grappig. Ga het gesprek aan, luister naar de student en benader deze als een persoon met een verhaal.”

Rolmodellen

Een van de interventies die het platform aan het ontwikkelen is, is de inzet van rolmodellen. Zo merktze bij het Toptraject, een doorgaand leerproject dat vmbo-studenten begeleidt richting het hbo, dat er weinig niet-westerse studenten gebruik maken van het traject. “Juist de studenten die zo’n traject nodig hebben, zitten daar bijna niet in. Dan zou je bijvoorbeeld de niet-westerse studenten die daar wél in zitten, kunnen inzetten als rolmodel en ze kunnen gebruiken voor PR-activiteiten en voorlichtingsfilmpjes. Ik gaf een keer voorlichting bij het ROC en achteraf hoorde ik dat er een student was geweest die mij had gezien en nu ook een hbo-opleiding wilden doen. Ze herkennen zich in je verhaal en halen daar motivatie uit.”

Zowel in real life als op tv zie je bepaalde mensen in succesvolle posities, waardoor jij al weet dat je het op die manier kan halen. Ik zie dat ook als ik als docent met een hoofddoek voor de klas sta en al in de eerste maand drie gekleurde leerlingen naar me toe komen dat ze dat zo bijzonder vinden.

Huda Sufyan, masterstudent aan de UT en voorzitter van het studentenplatform, over het belang van rolmodellen

“Wat mensen vaak niet beseffen, is dat we allemaal wel een rolmodel hebben gehad”, vertelt Huda. “Dat is zo vanzelfsprekend, dat je het vaak niet doorhebt. Zowel in real life als op tv zie je bepaalde mensen in succesvolle posities, waardoor jij al weet dat je het op die manier kan halen. Ik zie dat ook als ik als docent met een hoofddoek voor de klas sta en al in de eerste maand drie gekleurde leerlingen naar me toe komen dat ze dat zo bijzonder vinden.” Jomy: “Maar we willen het wel breed aanpakken. Als we alleen niet-westerse rolmodellen gebruiken, denken zij: oh, wij zijn anders, we hebben speciale aandacht nodig. Daarom hebben we ervoor gekozen ook westerse rolmodellen in te zetten.”

Niet dezelfde verhalen

Huda hoopt de komende jaren in de statistieken te zien dat de uitval onder de niet-westerse studenten flink afneemt. Toch is dat niet haar hoofddoel. “Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat mensen met plezier naar school kunnen gaan, zonder dat ze daarbij het gevoel krijgen dat er geoordeeld wordt”, vertelt ze vastberaden. “Ik wil dat de volgende generatie niet dezelfde verhalen hoeft te vertellen als wij, maar dat deze eindigen bij ons.”

Saxion wil een organisatie zijn die diversiteit, talenten en vermogens van medewerkers en studenten optimaal inzet

Lees hier meer over diversiteit binnen Saxion!
Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke én een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

Future of Twente social - bron FC Twente media Business

Saxion kennispartner binnen Future of Twente: ‘Willen iedereen een podium geven’

22 april 2021
Jan Willem Meinsma en Jantine Kriens (foto: Niki Polman) Corporate

‘Geloof in eigen kracht’ en ‘regionaal aanpakken’ centrale thema’s bij afscheid Saxion-bestuurder Jan Willem Meinsma

31 januari 2024
Over het Pioneers in HealthCare Innovatiefonds 2024 Corporate

Pioneers in HealthCare bestaat 10 jaar: regionale zorginnovaties krijgen impuls met voucher