Sustainable Building Technology

Sustainable Building Technology

Maatschappelijke vraagstukken waren nog nooit zo uitdagend! Uitdagingen zoals klimaatverandering met als gevolg bijvoorbeeld de energietransitie, of industrialisering in de bouw met als gevolg de digitalisering, vraagt de markt om nieuwe technologieën en businessmodellen. Terwijl de vraagstukken uitdagender zijn, genereren de verwachte veranderingen ook grote kansen voor innovatieve producten en nieuwe diensten.

...wij faciliteren de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

Onderzoekslijnen

Deze onderzoekslijn richt zich op het innovatief en prestatiegericht bouwen en renoveren van woningen. Dit met als focus energetisch renoveren en planmatig onderhoud. Onderzoeksgebieden zijn:

 1. Het meten, monitoren en voorspellen van werkelijke (energetische en thermische) prestaties,
 2. Innovatieve gebouwonderdelen, materialen en installaties,
 3. Total costs of ownership voor de klant (van de klant) en een gezonde business case en
 4. Het optimaliseren en automatiseren van werkprocessen. Hierbij wordt m.b.v. onderzoek, testen en evalueren van kansrijke concepten de opschaling van de verduurzaming ondersteund.
De voorgevel van een pand staat in de stijgers. Een deel van de voorgevel met ramen hangt aan een hijskraan.

We leven in een periode van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Milieu- en klimaatbescherming worden ook in de bouw en infrastructuur steeds belangrijker en vragen naar sociale, innovatieve en duurzame oplossingen. Milieuvriendelijk geproduceerde bio gebaseerde grondstoffen kunnen hier in de bouw substantieel aan bijdragen. Smart, veilig en duurzaam zijn belangrijke sleutelwoorden. De onderzoekslijn “Functionele Biomaterialen” richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om de performance van biologische bouwmaterialen, zoals hout, te verbeteren. Hierbij is te denken aan verbeterde brandwerendheid, verlenging van de levensduur, verminderen van onderhoud, reduceren van luchtvervuiling of grondstof verbruik. Om dit te bereiken wordt nationaal en internationaal samengewerkt met onderzoeksgroepen die actief zijn actief op het gebied van “life science” en chemie.

huis gemaakt van hout

Deze onderzoekslijn richt zich op het sluitend maken van de dataverwerkingsketen in de bouw, van ontwerp via bouw(productie) tot exploitatie. Hierbij staan gebouwinformatiemodellen centraal. Binnen deze lijn werkt SBT aan het integreren van verschillende datamodellen zoals GIS en BIM, het vertalen van 3D pointclouds naar modellen, het aansturen van productieprocessen op basis van customized datamodellen en het beschikbaar stellen van digitale modellen, "digital twins", voor dynamische benchmarking, ter ondersteuning van procesoptimalisatie tijdens het gebruik van gebouw en installaties.

data ter verwerking van een huis.jpg

Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology richt haar activiteiten daarom op het beschikbaar stellen van methoden en gereedschap zoals digitale tools. Hierdoor faciliteren wij de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

bouwplaats.jpeg

De gewonnen inzichten en ontwikkelingen zijn bedoeld om lokale marktpartijen te steunen nieuwe producten en diensten toe te passen. Hierbij focust het lectoraat zich op de interactie tussen gebouwschil (materiaal), gebruiker en installaties met als randvoorwaarde een gezond binnenklimaat.

De bandbreedte aan beschikbare competenties zoals bijvoorbeeld milieutechnologie, architectuur, bouwfysica en installatietechnologie maakt het mogelijk discipline overschrijdende vraagstukken te bewerken. Zo is het team onder andere betrokken bij projecten als: PHYSYCON (TKI Urban Energy), CelluPanel (TFF) en Cityloops (H2020).

 • CelluPanel (TFF)
 • Cityloops (H2020)
 • CO2 en Klima Lessen: Bevorderen van inzicht in samenhang van maatregelen voor energiebesparing, CO2 uitstoot en zomercomfort (TKI Urban Energy)
 • Duurzaam impregneren van vurenhout (SIA RAAK KIEM GoChem)
 • Effect van de (bio)chemische compositie van een biologische hout coating met Aureobasidium pullulans op de brandvertragende eigenschappen (SIA RAAK KIEM GoChem)
 • IEA Annex 71
 • Improved adhesion of a biological coating based on Aureobasidium pullulans using VOC-emissions from wood (SIA RAAK GoChem)
 • INDU-ZERO (Interreg 5B Noordzee Regio)
 • Luchtverontreinigende stoffen als voedingsbron voor micro-organismen (SIA RAAK KIEM)
 • MMIP 3 Future Factory (TKI Urban Energy)
 • MMIP 3/4: Prestatie monitoring Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)
 • Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) (SIA RAAK)
 • PHYSYCON (TKI Urban Energy)
 • Pioneering “Waterzijdig inregelen”: Radiator WaterBalans RRE Enschede
 • Sloopnieuwbouw: een toekomstbestendig bouwconcept i.o.v. Woningcorporatie Wonion
 • Smart TinyLab (EFRO)

Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven, lectoraten en onderwijs worden innovatieve concepten en producten ontwikkeld. Samenwerking is zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Stichting Pioneering

Op meerdere onderzoeksgebieden wordt intensief samengewerkt met Stichting Pioneering. Dit is een brancheorganisatie in de Bouw in Oost NL met als doel het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers om nieuwe werkwijzen en producten te ontwikkelen. Twee kenniskringleden van het lectoraat SBT zijn actief lid van het Pioneering expertteam. 

pioneering-klein.jpg

Stichting Pioneering

Het platform van en voor vernieuwers in de bouw

Website

Domijn

De samenwerking met Domijn richt zich op het aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten, waarbij zowel Saxion-onderzoekers, -docenten en -studenten als medewerkers van Domijn betrokken zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om projecten rond energie, binnenklimaat, circulair (ver)bouwen en het reduceren van CO2-emissies. Ook het implementeren van nieuwe technologieën, productieprocessen en samenwerkingsvormen in de keten rond woningbouw en -verhuur zijn onderwerp van onderzoek. Alles is er op gericht om duurzaamheid te verbinden met betaalbaar, comfortabel en gezond wonen. De opbrengsten van het onderzoek vinden hun weg in de praktijk en in pilotprojecten en publicaties, om verder onderzoek en andere vormen van kennisdeling rond verduurzaming in de woningbouw aan te jagen.

Domijn logo.jpeg

Domijn

Website

Fieldlab Efficiënt bouwen met hout

Hout zal als bekendste biobased materiaal in de nabije toekomst nog meer worden toegepast als bouwstof. Onder andere vanwege de toepassingsmogelijkheden, de CO2 opslag in het materiaal, het circulair kunnen toepassen en de uitstraling van hout.

Er zijn veel initiatieven bij marktpartijen, het (hoger)(beroeps)onderwijs en onderzoeksinstituten maar een doorgaande leerlijn ontbreekt. Hierop speelt het Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout (en andere biobased materialen – FiEBH) in door met ROC van Twente de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en regionale partijen de verbinding te zoeken tussen de markt, het onderzoek en het onderwijs middels dit fieldlab. We gaan praktisch onderzoek faciliteren en onderwijs ontwikkelen om hout en andere biobased materialen beter te kunnen inzetten in de bouwkolom en dit thema meer te verweven in het onderwijs op MBO, HBO en WO–niveau.

Fieldlab EBMH smal.png
Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout

Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout

Website

FiDETT: Fieldlab Digitalisering  EnergieTransitie Twente

Het Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente is een samenwerkingsverband waarbij de kennisinstellingen ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente gezamenlijk met lokale overheden en bedrijven strategisch samenwerken. Het doel van FiDETT is de wijkgerichte aanpak ter bevordering van de energietransitie te versnellen door intensieve toepassing van digitale technologieën. Om dit te bereiken werkt FiDETT aan twee thema’s: (1) vernieuwen en verbinden van onderwijs van MBO, HBO en WO en (2) het agenderen en uitvoeren van praktijkgericht en fundamenteel onderzoek m.b.t. nieuwe vormen van samenwerking en methoden.

Het lectoraat Sustainable Building Technology verrijkt het fieldlab door het inbrengen van kennis en competenties op het gebied van gebouwrenovaties, beoordeling van gebouwprestaties, digital modelleren en simuleren van gebouwen en wijken. Voorlopige resultaten van FiDETT zijn de samenwerking tussen studenten en onderzoekers m.b.t. toepassing van een grondradar en de ontwikkeling van een ‘meetfiets’ en ook succesvolle resultaten in het door SIA RAAK KIEM gesubsidieerde project “Digitalisering voor de energietransitie van wijken: Digital Twins en innovatieve ketensamenwerking” (https://www.nwo.nl/projecten/kiemk2001068).

fidett smal.png
coverpage smal.png
Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente

Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente

Website

Smart Tinylab

Het Smart TinyLab voor systeemintegratie in de bouw is een lab waar bouwpartners en bouwgerelateerde bedrijven hun producten in de praktijk kunnen ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren. Dit lab staat in de directe omgeving van Saxion in Enschede en is in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen.

Meer weten?
Het Smart TinyLab, een vierkant gebouw met zwart en witte lambrizering

Nieuws en evenementen van dit lectoraat

Het team

Portret Christian Struck

Christian Struck

Dr. Ir. Lector Sustainable Building Technology

06 - 1323 1884 Dr. ir. Christian Struck (lector)
Foto Saleh Mohammadi.jpg

Saleh Mohammadi

Associate Lector Sustainable Building Technology

06-23748057 linkedin
Profielfoto Caroline Sanders

Caroline Sanders-Gering

Projectcoördinator

06-57130366 linkedin
Annemarie Weersink, Saxion

Annemarie Weersink

Docent/onderzoeker

088 - 019 1572 linkedin
Rick van Rijt

Rick van Rijt

Onderzoeker

Raby Malki

Raby Malki

Onderzoeker

linkedin
Foto Roy Exterkate.jpg

Roy Exterkate

Docent/onderzoeker

linkedin
Stephanie Rensink, Saxion

Stephanie Rensink

Onderzoeker

linkedin
Portretfoto van Twan Rovers

Twan Rovers

Docent/onderzoeker

linkedin
Chris Gieling

Chris Gieling

Onderzoeker

linkedin
Portretfoto van Coen Huijbers

Coen Huijbers

Onderzoeker

linkedin
Foto Jeroen van t Ende.JPG

Jeroen van 't Ende

Onderzoeker

06-23260103

Join our LinkedIn Group

Join here!