Sustainable Building Technology

Sustainable Building Technology

Maatschappelijke vraagstukken waren nog nooit zo uitdagend! Uitdagingen zoals klimaatverandering met als gevolg bijvoorbeeld de energietransitie, of industrialisering in de bouw met als gevolg de digitalisering, vraagt de markt om nieuwe technologieën en businessmodellen. Terwijl de vraagstukken uitdagender zijn, genereren de verwachte veranderingen ook grote kansen voor innovatieve producten en nieuwe diensten.

...wij faciliteren de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

Onderzoekslijnen

Deze onderzoekslijn richt zich op het innovatief en prestatiegericht bouwen en renoveren van woningen. Dit met als focus energetisch renoveren en planmatig onderhoud. Onderzoeksgebieden zijn:

 1. Het meten, monitoren en voorspellen van werkelijke (energetische en thermische) prestaties,
 2. Innovatieve gebouwonderdelen, materialen en installaties,
 3. Total costs of ownership voor de klant (van de klant) en een gezonde business case en
 4. Het optimaliseren en automatiseren van werkprocessen. Hierbij wordt m.b.v. onderzoek, testen en evalueren van kansrijke concepten de opschaling van de verduurzaming ondersteund.
Een verhuizing wordt op een bouwtekening aangepast

We leven in een periode van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Milieu- en klimaatbescherming worden ook in de bouw en infrastructuur steeds belangrijker en vragen naar sociale, innovatieve en duurzame oplossingen. Milieuvriendelijk geproduceerde bio gebaseerde grondstoffen kunnen hier in de bouw substantieel aan bijdragen. Smart, veilig en duurzaam zijn belangrijke sleutelwoorden. De onderzoekslijn “Functionele Biomaterialen” richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om de performance van biologische bouwmaterialen, zoals hout, te verbeteren. Hierbij is te denken aan verbeterde brandwerendheid, verlenging van de levensduur, verminderen van onderhoud, reduceren van luchtvervuiling of grondstof verbruik. Om dit te bereiken wordt nationaal en internationaal samengewerkt met onderzoeksgroepen die actief zijn actief op het gebied van “life science” en chemie.

huis gemaakt van hout

Deze onderzoekslijn richt zich op het sluitend maken van de dataverwerkingsketen in de bouw, van ontwerp via bouw(productie) tot exploitatie. Hierbij staan gebouwinformatiemodellen centraal. Binnen deze lijn werkt SBT aan het integreren van verschillende datamodellen zoals GIS en BIM, het vertalen van 3D pointclouds naar modellen, het aansturen van productieprocessen op basis van customized datamodellen en het beschikbaar stellen van digitale modellen, "digital twins", voor dynamische benchmarking, ter ondersteuning van procesoptimalisatie tijdens het gebruik van gebouw en installaties.

data ter verwerking van een huis.jpg

Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology richt haar activiteiten daarom op het beschikbaar stellen van methoden en gereedschap zoals digitale tools. Hierdoor faciliteren wij de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

bouwplaats.jpeg

De gewonnen inzichten en ontwikkelingen zijn bedoeld om lokale marktpartijen te steunen nieuwe producten en diensten toe te passen. Hierbij focust het lectoraat zich op de interactie tussen gebouwschil (materiaal), gebruiker en installaties met als randvoorwaarde een gezond binnenklimaat.

De bandbreedte aan beschikbare competenties zoals bijvoorbeeld milieutechnologie, architectuur, bouwfysica en installatietechnologie maakt het mogelijk discipline overschrijdende vraagstukken te bewerken. Zo is het team onder andere betrokken bij projecten als: BouwTex (Raak MKB), PHYSYCON (TKI Urban Energy) en Cityloops (H2020).

 • BouwTex (RAAK MKB)
 • Circulair Kozijn (EFRO)
 • Cityloops (H2020)
 • Compartimenteren (TKI Urban Energy)
 • IEA Annex 71
 • INDU-ZERO (Interreg 5B Noordzee Regio)
 • JRC ELISE Use-Case 2
 • MMIP 3 Future Factory (TKI Urban Energy)
 • MMIP 3/4: Prestatie monitoring Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)
 • Monitoring Basisschool Klein Amsterdam
 • NoM bedrijfshallen II
 • Ontwikkeling Circulaire Woningen (SIA RAAK KIEM)
 • PHYSYCON (TKI Urban Energy)
 • Schimmeltesten - Bepalen eigenschappen kokoshout en PPY
 • Smart Responsive Microbial Coating II (TTF)
 • Smart TinyLab (EFRO)
 • Pioneering “Waterzijdig inregelen”: Radiator WaterBalans RRE Enschede

Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven, lectoraten en onderwijs worden innovatieve concepten en producten ontwikkeld. Samenwerking is zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Stichting Pioneering

Op meerdere onderzoeksgebieden wordt intensief samengewerkt met Stichting Pioneering. Dit is een brancheorganisatie in de Bouw in Oost NL met als doel het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers om nieuwe werkwijzen en producten te ontwikkelen. Twee kenniskringleden van het lectoraat SBT zijn actief lid van het Pioneering expertteam. 

pioneering-klein.jpg

Stichting Pioneering

Het platform van en voor vernieuwers in de bouw

Website

Smart Tinylab

Het Smart TinyLab voor systeemintegratie in de bouw is een lab in oprichting waar bouwpartners en bouw gerelateerde bedrijven hun producten in de praktijk kunnen ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren. Dit lab wordt in de directe omgeving van Saxion in Enschede gerealiseerd en in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

Meer weten?
Smart Tinylab

Nieuws van dit lectoraat

Het team

Foto Caroline Sanders.jpg

Caroline Sanders-Gering

Projectcoördinator

06-57130366 LinkedIn
Annemarie Weersink, Saxion

Annemarie Weersink

Docent/onderzoeker

088 - 019 1572 LinkedIn
Rick van Rijt

Rick van Rijt

Onderzoeker

Raby Malki

Raby Malki

Onderzoeker

LinkedIn
Foto Roy Exterkate.jpg

Roy Exterkate

Docent/onderzoeker

LinkedIn
Stephanie Rensink, Saxion

Stephanie Rensink

Onderzoeker

LinkedIn
Shekiba

Shekiba Kamel - Zewari

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Docent/onderzoeker

Twan Rovers

Docent/onderzoeker

LinkedIn
Chris Gieling

Chris Gieling

Onderzoeker

LinkedIn

Join our LinkedIn Group

Join here!

Evenementen van dit lectoraat