Drone
Onderzoek

Saxion ontvangt 1 miljoen subsidie voor de ontwikkeling van drone met robotarm

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Met een toekenning van €1 miljoen onderzoekssubsidie vanuit de regeling RAAK-PRO en het bedrijfsleven kan Saxion met een aantal samenwerkingspartners de komende jaren enorme stappen zetten in de ontwikkeling van een autonome en modulaire vliegende hand. Het wordt wereldwijd de eerste praktische toepassing in zijn soort.

Abeje Mersha, associate professor bij het Saxion-lectoraat Mechatronica, is hoofdcoördinator van het zogeheten MARS4Earth-project en vertelt: “Over vijf tot tien jaar vinden we het allemaal heel normaal dat dit soort robotdrones ons helpen om een duurzamer en veiliger leven te leiden.”

Vliegende robotarm

Drones zijn inmiddels gemeengoed geworden. Uitgerust met een camera geven ze ons een paar extra ogen op grote hoogte of juist op moeilijk bereikbare plekken. Niet alleen om prachtige filmbeelden te maken, maar ook om inspecties uit te voeren op plaatsen waar we zelf lastig kunnen komen. Wanneer we deze drones ook uitrusten met sensoren, helpen ze bovendien om schadelijke stoffen of bepaalde geuren te detecteren. Met het MARS4Earth-project gaat Saxion, met een aantal samenwerkingspartners, nu een stap verder. Door het toevoegen van roboticatechnologie ontwikkelt het lectoraat Mechatronica een vliegende robotarm, die op verschillende terreinen kan worden ingezet. Abeje Mersha legt uit:

“We kunnen deze vliegende robotarm toepassen voor inspectie en onderhoud, safety en security en op het terrein van de landbouw. Bij het opwekken van groene energie zetten we wereldwijd steeds meer windmolens en zonnepanelen in. Die bevinden zich vaak op hoge en moeilijk bereikbare plekken. Wie op grote hoogte of ver uit de kust, onder barre weersomstandigheden, onderhoud aan deze installaties moet plegen, loopt risico. Er gebeuren regelmatig ongelukken mee. Een autonome vliegende robotarm zorgt in dat soort situaties voor enorme verbetering. Niet alleen qua veiligheid trouwens: met de inzet van deze drones hoeven installaties minder lang stilgelegd te worden. De zogeheten downtime neemt af en het rendement neemt toe. We kunnen zo ook meer schone energie uit deze installaties halen.”

In de landbouwsector worden nu nog veel chemicaliën gebruikt. Die hoeveelheid gif kan in de toekomst enorm afnemen, als we in staat zijn onze gewassen veel gerichter te monitoren en verzorgen.

Abeje
Abeje Mersha

Drones in landbouw

Op het gebied van landbouw biedt de vliegende robotarm bovendien een belangrijke nieuwe toepassing. In de strijd tegen gewassenbederf zijn de drones in staat betere inspecties te verrichten en heel lokaal in te grijpen. Letterlijk. Bijvoorbeeld door het nemen van gewassen-samples, die in laboratoria nader onderzocht worden. “In de landbouwsector worden nu nog veel chemicaliën gebruikt. Die hoeveelheid gif kan in de toekomst enorm afnemen, als we in staat zijn onze gewassen veel gerichter te monitoren en verzorgen. Dat draagt bij aan schoner voedsel en een schonere planeet,” aldus Abeje.

Samenwerking met bedrijfsleven

In het onderzoek wordt nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Deze toegepaste insteek maakt het MARS4Earth-project dan ook uniek. Abeje vertelt: “Tot nu toe is er op Europees niveau wel enig wetenschappelijk onderzoek naar de combinatie van deze technologieën gedaan, maar dat gebeurde alleen in labs, onder gecontroleerde omstandigheden. Wij gaan echt onderzoek doen naar het ideale ontwerp en de realisatie van een vliegende robotarm die autonoom kan handelen, modulair is opgebouwd, de fysieke interactie met andere objecten aan kan gaan in een outdoor-omgeving én toepasbaar is in de drie domeinen. Dit gaat het eerste prototype ter wereld worden dat op dit niveau operationeel is. We vragen bedrijven om usecases in te brengen. Zowel op het gebied van inspectie en onderhoud, landbouw als veiligheid. Het bedrijfsleven speelt echt een belangrijke rol, ook straks in de validatie van deze technologie in de operationele omgeving.”

MARS4Earth

MARS4Earth staat voor ‘Modulair Aerial Robotic Systems for Sustainable Living on Earth’. De partners uit de diverse domeinen van het onderzoeksconsortium zijn: Groningen Seaports, Field Lab Zephyros, AmperaPark (Energie), Drone4Agro, Wageningen University & Research (Landbouw), Brandweer Twente, DronExperts (Veiligheid), Hogeschool Saxion, NHL-Stenden, Universiteit Twente, WUR en Fieldlabs TValley en Space 53 (Onderzoek).

Het Saxion-lectoraat Mechatronica werkt als penvoerder van het onderzoeksconsortium nauw samen met een aantal externe onderzoekspartners. Naast onderzoekers dragen studenten van Saxion-opleidingen als Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Technische Informatica, Elektrotechniek en HBO-ICT inhoudelijk bij aan het project. 

Workshop 'Vliegende Hand'

“Voor de workshop ‘Vliegende Hand’, op 25 november in Enschede nodigen we bedrijven uit om input en ideeën te leveren. Daarmee willen we er voor zorgen dat het project maximale waarde aan de samenleving gaat bieden,” vertelt Abeje. “Mijn persoonlijke doel is om met deze robotarm mee te bouwen aan een schonere en veiligere aarde. Dit soort baanbrekende technologische toepassingen helpen ons op weg naar die duurzame wereld.”

Subsidie

Saxion ontvangt €1 miljoen subsidie voor het MARS4Earth project vanuit de regeling RAAK-PRO en het bedrijfsleven. RAAK-PRO heeft €700.000 aan financiering toegekend; de consortiumpartners dragen gezamenlijk €300.000 bij. Met RAAK-PRO bevordert Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De regeling richt zich op het versterken van de onderzoekscapaciteit van betrokken lectoraten, altijd in nauwe samenwerking met het nationale kennisnetwerk en de beroepspraktijk.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Sarah Coombs is SURF Research Support Champion 2022.jpg foto via SURF Onderzoek

Sarah Coombs is SURF Research Support Champion 2022: 'Haar kracht is dat ze het werk van de onderzoeker begrijpt'

11 mei 2022
Haarwerken voor alopecia - ontwerpen voor taboes (foto Tessa Majenburg) Onderzoek

Hoe ontwerp je voor taboes? Bijvoorbeeld voor iemand met alopecia?

10 mei 2022
Thierry Tartarin Onderzoek

Digitaal ontmoetingsplatform Drone Fusion brengt drone-onderzoekers samen in drie klikken: ‘Mensen zijn blij dat het er eindelijk is’