Startersinformatie

Het is bijna zover! Binnenkort start je met de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie die je moet weten om goed van start te gaan!

Om goed voorbereid te kunnen starten met je opleiding, is het belangrijk dat je je studieboeken op tijd bestelt. In de Boekenlijst Ad PEP jaar 1 zie je welke boeken er in het eerste jaar van je opleiding gebruikt gaan worden.  

Het lesrooster ontvang je tijdens de introductiebijeenkomst op woensdag 26 augustus om 9:15 uur. In principe zijn alle lessen en toetsen op de woensdag geroosterd, van 8:30 tot 16:00 uur. Hoe de lessen er in september precies uit gaan zien, is nog onbekend door de coronamaatregelen.

MijnSaxion
Saxion heeft een eigen portal: mijnsaxion.nl. Wil je inloggen op MijnSaxion? Gebruik dan de inloggegevens die je van Saxion gekregen hebt bij je aanmelding.

Netwerk
Saxion beschikt over een draadloos netwerk. Met een daarvoor geschikte laptop of tablet kun je overal in het gebouw inloggen en gebruikmaken van internet. Ook vind je op veel plaatsen oplaadpunten voor je accu.

We starten het studiejaar op woensdag 26 augustus met een introductie van 9:15-11:00 uur. (Mogelijk wordt het tijdstip nog aangepast i.v.m. de coronamaatregelen.) Je wordt dan verwacht in Enschede bij de hoofdingang van het Edith Steingebouw, Van Galenstraat 20. De bijeenkomst is gericht op kennismaking met de opleiding en je medestudenten. De lessen starten de week erna op woensdag 4 september, volgens het rooster.

Werkplekleren
De organisatie waar je werkt wordt je leer-/werkplek of je hebt ergens anders een stageplek. Aan het begin van het studiejaar nodigen we alle begeleiders uit om een en ander over de begeleiding op je werk-/stageplek af te stemmen. We maken afspraken over de mogelijkheden om op je werk-/stageplek te werken aan opdrachten vanuit de opleiding.

Na je aanmelding in Studielink voor de Ad PEP deeltijd in Enschede, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. De intakegesprekken voeren we in juni, juli en augustus. Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een werkgeversverklaring mee te nemen. Hierin staat de naam van de organisatie waar je werkt of stage loopt en wie je gaat begeleiden. In de verklaring staat ook dat je minimaal 16 uur per week werkt of stage loopt.

In het verplichte intakegesprek wordt de werkplekeis gecheckt. De werkplekeis vormt een onderdeel van de toelatingseis voor de opleiding. De ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring stuur je vóór het intakegesprek al per mail naar ons op.

Heb je vragen? Mail gerust naar adpep.apoe@saxion.nl of naar teamleider Ad PEP Loes veneklaas.

Wil je meer lezen over het beroep pedagogisch educatief professional en hoe de opleiding eruit ziet? Ga naar de opleidingswebsite van de Ad-opleiding.