Studie-inhoud

Je begint breed en specialiseert je tijdens je opleiding. In vier jaar tijd ontwikkel je je tot een young professional met een flinke dosis praktijkervaring en weet je wat bij je past.

Het eerste jaar

Brede propedeuse

Je start met projecten van gemeentes, adviesbureaus en andere bedrijven. Je volgt vakken als 'Activeer je netwerk', recht, beleidskunde, duurzaamheid en economie. Daarnaast doe je ervaring op met het schrijven van adviesrapporten, het omgaan met informatiesystemen en social media. Ook leer je goed te communiceren met bijvoorbeeld wijkbewoners en weet je hoe je wethouders overtuigt van jouw ideeen.

Samenwerken met andere opleidingen

Het eerste jaar volg je samen met studenten van de studieroutes Klimaat en Management, Ruimtelijke Ordening en Planologie, en Stedenbouwkundig Ontwerpen. Deze opleidingen hebben met elkaar gemeen, dat ze werken aan maatschappelijke vraagstukken in een stad of gemeente. Aan het einde van het eerste jaar kies de richting waar je het beste gevoel bij hebt. Je hebt dus nog keuze!

Studiebelasting

 • 55% Theorie
 • 40% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 5% Studieloopbaanbegeleiding

Bestuurskunde is opgebouwd rondom vier thema’s:

 • De slimme stad
  Wat betekent de komst van de zelfrijdende auto, een stad vol sensoren en bewoners die zich organiseren op social media? De impact van technologie op onze omgeving, daar gaat het in Smart cities over.

 • De duurzame stad
  Hoe maken we Nederland klaar voor 2050, terwijl het klimaat verandert en duurzame energie steeds meer gebruikt wordt? Het is de komende tientallen jaren een van de grootste uitdagingen voor ons land.

 • De inclusieve stad
  Iedereen hoort erbij en moet ook van alle basisvoorzieningen gebruik kunnen maken. Oók van duurzame oplossingen. Maar hoe zorg je ervoor dat de stad van iedereen ​is én blijft?

Projecten

 • Toekomstbestendige stad 2050
 • Leefbaarheid in de wijk
 • Ruimte voor initiatief
 • Klimaatbestendige stad

Kennisvakken

 • Bestuur, beleid en politiek
 • Visies op de stad
 • Dynamiek van Besturen
 • Duurzame samenleving
 • Inleiding recht
 • Maak beleid voor de stad
 • Ontwerpen
 • Economie

Technologie

 • Open data in de netwerksamenleving
 • Activeer het netwerk
 • Datavisualisatie
 • Technologie, stad en samenleving

Vaardigheden

 • Communicatie en beleid 
 • Probleemanalyse
 • Studieloopbaanontwikkeling

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaar

Specialisatie, praktijkopdrachten en internationale contacten

In het tweede jaar heb je definitief gekozen voor Bestuurskunde. Je werkt aan steeds complexere vraagstukken, waar verschillende overheden en andere partijen bij betrokken zijn. Je werkt twee dagen per week aan opdrachten uit de praktijk. In de tweede helft van het jaar volg je lessen in het Engels en ontmoet je internationale studenten. Zo leer je hoe het bestuur in andere landen is georganiseerd en weet je welke invloed de wereld heeft op Nederland en andersom.

Projecten in het StadsLAB

Kennisvakken:

 • Samenwerkende Overheid
 • Algemeen Bestuursrecht
 • Financieel management van not-for-profit-organisaties
 • European Policy and politics
 • Circulaire economie en business models
 • European Law
 • Sociologie

Vaardigheden:

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Effectieve communicatie

Het derde jaar

​Stage en minor naar keuze

Het derde studiejaar staat in het teken van je stage en minor. Door keuzes die je maakt voor het type stage en minor, ontwikkel je je op je eigen manier. Je ervaringen uit het StadsLAB in jaar twee neem je in je bagage mee. Parallel aan je stage volg je nog een vak management en organisatie. Deze kennis pas je dus direct in de praktijk toe!

saxion-deventer-hires-11.jpg

Als ik de opleiding in één woord mocht omschrijven dan zou dat ‘hip’ zijn

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaar

Je ‘meesterproef’

​In het vierde jaar laat je zien dat je klaar bent voor het bestuurskundige werkveld. Binnen een of twee van de vier thema’s werk je aan een dossier met enkele afstudeeropdrachten uit de praktijk. Jouw persoonlijke ontwikkeling tot professional met bestuurskundige kwaliteiten staat hier centraal. Net als tijdens de rest van je opleiding staat de samenwerking hier weer centraal. 

Diploma: Bachelor of Arts

Met je diploma Bestuurskunde op zak kun je in de praktijk aan de slag. Door het moderne onderwijs en de praktijklessen uit het StadsLAB weet je nu hoe je de vraagstukken van straks oplost. Het arbeidsmarktperspectief in de regio is op dit moment weer positief!