Duurzame Leefomgeving.jpeg

Dr. ir. Theo de Bruijn (lector)

Dr. ir. Theo de Bruijn (1964) is bestuurskundige. Hij is gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen publieke, semi-publieke en private organisaties, vooral op het gebied van stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid.

...gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen publieke, semi-publieke en private organisaties.

Hij studeerde Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in 1996 op een onderzoek naar sturing incomplexe netwerken (Bestuurskunde, Universiteit Twente).

Per 1 januari 2014 is Theo de Bruijn benoemd als directeur van IAA Stedenbouw en Landschap, de stedenbouwkundige BV binnen de IAA holding.

Daarnaast is hij als lector verbonden aan de Master of Urban & Area Development (MUAD), een joint degree van Saxion en Hogeschool Utrecht.

 • Bruijn, T.J.N.M. de, Haccoû, H.A., Lier, G. (Goos), Vries, B.J. de (2013), Sustainable Urban Fringes - Duurzame Stadsrandgebieden : Toolkit.
 • Bruijn, T.J.N.M. de, Deterd Oude Weme, M., Lier, G. (2012), Leader Zuid Twente: Rendement van projecten
 • Bruijn, T.J.N.M. de, Haccoû, H.A., Leslie, A., Lier, G., Littlewood, S., Oldejans, R., Thomas, K., Vries, B.J. de, Watt, E., Wishardt, M. (2012), Sustainable Urban Fringes - Connecting Urban and Rural. Final report of the SURF project.
 • Bruijn, T.J.N.M. de, Bressers, H., Lulofs, L.J. & O”Toole Jr., (2011). Negotiation-based Policy instruments and Performance: Dutch Convenants and Environmental Policy Outcomes, Journal of Public Policy, 31, 2, 1-22
 • Bruijn, T.J.N.M. de & Vries, B. de (2011). Van de maakbare naar de lerende stad, hoofdstuk 21: De duurzame stad: goed bouwen, prettig wonen. ISBN: 978-90-441-2828-4
 • Lier, G., Bruijn, T.J.N.M. de & Deterd Oude Weme, M. (2011). Rendement van Leaderprojecten
 • Borsboom, J., Kuijpers, M., Rietveld, E., Bugge, K.E., Bruijn, T.J.N.M. de (2011). Een eerste digitale kansenkaart voor de A1-zone (i.s.m. TNO)
 • Hofman, P. S. & Bruijn, Th. de (2010), The Emergence of Sustainable Innovations: Key Factors and Regional Support Structures, in: Joseph Sarkis, James Cordeiro, Diego Vazquez Brust (eds), Facilitating Sustainable Innovation Through Collaboration; a multistakeholder perspective, Springer, 2010: 115-134.
 • Bressers, H., Bruijn, Th. de & Lulofs, K. (2010), Afspraken en overeenkomsten als beleidsinstrument, in: Harrie Aardema, Wim Derksen, Michiel Herweijer, Pieter de Jong (red.), Meerwaarde van de bestuurskunde, Boom Lemma, 2010: 145-154.
 • Bruijn, Th. de & Hof, J. van den (2010), A1-zone Motor van Duurzaamheid: kansenkaart, Kenniscentrum Leefomgeving Deventer.
 • Bruijn, Th. de (2010), Pluk | agenda: Duurzaam Samen Leven, presentatie op de PLUK conferentie, 1 juni 2010.
 • Bruijn, Th. de (2010), Monitoring duurzaam Gelderland, presentatie voor de Provinciale Commissie Leefomgeving, provincie Gelderland, 22 juni 2010.
 • Bruijn, Th. De (2010), The Emergence of Sustainable Innovations: Key Factors and Regional Support Structures, Presentation at the ERSCP-EMSU 2010 conference: ―Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation‖, Delft.
 • Bruijn, Th. de, Bressers, H. & Lulofs, K. (2009), Environmental Negotiated Agreements in the Netherlands, Environmental Politics.
 • Bruijn, Th. de  & Hof, G.J.J. van den (2009), Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling; Een onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzame aanpak van de ontwikkelingsvarianten voor de voormalige vliegbasis Twente, Saxion
 • Bruijn, Th. de (2009), Sustainable Strategies for Urban Fringes, Paper presented at UPE8, ―Sustainability Issues and Challenges for Spatial Planning in 21st Century Cities and Regions‖, Kaiserslautern, Germany
 • Bus, A. & Bruijn, Th. de (2009), Kiezen voor duurzame ruimtelijke kwaliteit voor Deventer in 2030 begint met nadenken over de kantoren en bedrijfsruimtemarkt!, Lectoraat Duurzame Leefomgeving Saxion.
 • Lier, G. & Bruijn, Th. de (2009), Economische effecten stadsrandgebied, Saxion.   
 • Bruijn, Th. de, Bressers, H. & Vikolainen, V. (2008), Handhaving in Leeuwarden; Een onderzoek in opdracht van de Rekenkamer Leeuwarden, Enschede: CSTM, Universiteit Twente, CSTM Studies en Rapporten nr. 338 ISSN 1381-6357, pp. 1-51.
 • Bruijn, Th. de (2008), Samenwerken in beleidsnetwerken, in: A. Hoogerwerf en M. Herweijer (red.), Overheidsbeleid; Een inleiding in de beleidswetenschap, Alphen aan den Rijn: Kluwer, ISBN 9789013051926, 8e druk: pp. 299-319.  
 • Bruijn, Th. de (2008), Climate Change as a Challenge, keynote at student meeting for the visit of Al Gore, 14 Oktober.
 • Bruijn, Th. de (2008), Een duurzaam perspectief voor plattelandskernen, gastlezing voor CDA Deventer, 22 April.
 • Bruijn, Th. de (2008), Duurzame ontwikkeling; een groene draad in Overijssel, gastlezing voor de provincie Overijssel, 13 maart 2008.
 • Bruijn, Th. de & Zeeuwen R. (2008), Gevraagd: vakmensen voor de uitdagingen van morgen, in: Stedelijk Interieur Jaargang 5 # 5: 42-43.
 • Bruijn, Th. de (2008), Eeuwige aandacht voor stadsrand op zijn plaats, in: De Roskam 3 oktober 2008: 19.
 • Bruijn, Th. de & Zeeuwen, R. (2008), Gevraagd: vakmensen voor de uitdagingen van morgen, in: Stedelijk Interieur Jaargang 5 # 5: 42-43.
 • Bruijn, Th. de, Ham, W. van der & Winkler, T. (2008), Duurzaam rendement gebiedsontwikkeling, Deventer: Saxion, Uitgavenreeks Duurzame Leefomgeving.
 • Hofman, P.S., Bruijn, Th. de (2008), The Emergence of Sustainable Innovations: Key Factors and Regional Support Structures,  paper prepared for the 2008 conference of the Greening of Industry Network,: Facilitating Sustainable Innovations: Sustainable Innovation as a Tool for Regional Development, Leeuwarden, the Netherlands, June 26-28, GIN2008 Conference Proceedings ISBN 978-90-365-2786-6, pp. 1-12.
 • Nijhof, A., Bruijn, Th. de & Honders, H. (2008), Partnerships for Corporate Social Responsibility; A review of concepts and strategic options, in: Management Decision, ISSN 0025-1747 Vol. 46 No. 1:152-167.
 • Nijhof, A., Karssing, E., Wirtz, R. & Bruijn, Th. de (2008), En nu doorpakken! Gedragsverandering in de Nederlandse bouwsector, Assen: Van Gorcum, ISBN 9789023244424: pp. 1-182.
 • Vries, B. de, Bus, A. & Bruijn Th. de (2008), Kansen voor duurzaamheid in Opbroek, Rijssen; Inspiratiedocument, Deventer: Saxion, Uitgavenreeks Duurzame Leefomgeving.