Duurzame Leefomgeving.jpeg

Dr. ir. Theo de Bruijn (lector)

Dr. ir. Theo de Bruijn (1964) is bestuurskundige. Hij is gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen publieke, semi-publieke en private organisaties, vooral op het gebied van stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid.

...gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen publieke, semi-publieke en private organisaties.

Theo de Bruijn

Hij studeerde Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in 1996 op een onderzoek naar sturing incomplexe netwerken (Bestuurskunde, Universiteit Twente).

Per 1 januari 2014 is Theo de Bruijn benoemd als directeur van IAA Stedenbouw en Landschap, de stedenbouwkundige BV binnen de IAA holding.

Daarnaast is hij als lector verbonden aan de Master of Urban & Area Development (MUAD), een joint degree van Saxion en Hogeschool Utrecht.

  • Regionale transitieagenda Circulair Bouwen, (samen Joke Bults, Liesbeth Engelsman, Bram Entrop, Michiel Smit, Jan Straatman, Rutger Vrielink), provincie Overijssel 2019
  • Sturen of loslaten? Pleidooi voor een actieve rol voor gemeenten, Onderdeel van het Manifest voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte; september 2017.
  • Leiderschap gevraagd in de stad, Een oproep voor een actieve rol voor gemeenten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, blog op Stadszaken.nl; maart 2017
  • de Vries, B., Bugge, K.E. and  de Bruijn, T. (2015), The Role of Regional Strategies in Realising Energy Neutrality in Regions: Experiences from the EU-LEE Project SUSREG, In: Official Conference Proceedings  of The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2015, Brighton, United Kingdom, Nagoya (Japan): The International Academic Forum (IAFOR), pp. 243-255
  • Beleid voorbereiden in netwerken, in: Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap, onder redactie van Michiel Herweijer en Andries Hoogerwerf, Kluwer 2014
  • Duurzame Stadsrandgebieden, samen met Bauke de Vries, Goos Lier en Huib Haccou, gebaseerd op het Interreg IV project Sustainable Urban Fringes, 2013
  • Samen werken aan duurzame ontwikkeling om de toekomst van onze leefomgeving, lectorale rede, 12 maart 2004.

NAAM ORGANISATIE

FUNCTIE

BEZOLDIGD | ONBEZOLDIGD

AANVANG - EINDE

IAA Stedenbouw en Landschap, de stedenbouwkundige BV, IAA Holding Partner/directeur Bezoldigd 2014 - heden
Waterschap Vechtstromen Lid Innovatieraad Onbezoldigd 2020 - heden 
Green Business Club Twente Bestuurslid Onbezoldigd 2015 - heden