bodem en ondergrond

Sustainable Areas and Soil Transitions

Een duurzame leefomgeving, inclusief bodem en ondergrond: ons lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions (SAST) ontwikkelt en deelt kennis waarmee we daaraan bijdragen. We werken aan vier urgente maatschappelijke opgaven: circulariteit, klimaat, energietransitie en erfgoed.

Door het veranderende klimaat en schaarste aan grondstoffen moeten we de komende jaren onze leefomgeving toekomstbestendig maken. Op het snijvlak van hogeschool en samenleving ontwikkelt en deelt het lectoraat SAST kennis waarmee we bijdragen aan een duurzame  leefomgeving. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de rol van bodem en ondergrond, wat kansen biedt, onder meer voor opslag en winning van energie en het realiseren van ondergrondse infrastructuur. Onze kennis stellen we ten dienste van de toekomstige professional (via onderwijs) als de huidige maatschappelijke partijen.

Onderzoekslijnen

Hitte en droogte in de wijk en landelijk gebied: we richten ons op praktische uitvoerbare oplossingen met meerwaarde, aan de hand van gebiedsontwikkeling, nieuwe technieken en participatie.

Gebroken grond

Circulair ketenbeheer van stedelijke infrastructuur. Focus op het transformatieproces van de bouwketen, monitoren en evalueren van circulariteit.

Digitale tekening van personen voor huis met groen dak en vijver

Gebiedsontwikkeling, governance en gebruik ondergrond voor energie-infrastructuur. We werken samen met lectoraten die kijken naar gebouwen, technologie en businesscases.

Vrachtauto rijdt door donkere tunnel

Ontwikkelen toegevoegde waarde vanuit erfgoed en archeologie voor de leefomgeving. Landelijke positie op snijvlak erfgoed, archeologie en ruimtelijke ontwikkeling.

Kaarsrechte weg en beekje tussen weilanden

Focus

Uniek aan het lectoraat SAST is de samenhangende benadering van boven- en ondergrond.  We combineren daarin drie elkaar versterkende perspectieven: technologie, governance en gebiedsontwikkeling. Échte duurzaamheid zit in het slimme samenspel hiertussen.

Bodem en ondergrond spelen een cruciale rol bij maatschappelijke opgaves. Hiervoor moeten bodem en ondergrond duurzaam zijn ingebed in hun omgeving en integraal worden meegewogen bij ruimtelijke keuzes. Wij ontwikkelen methoden en werkwijzen om de waarde van bodem, ondergrond te verankeren en hiermee duurzaam om te gaan.

Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het lectoraat. We gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie: de kwaliteiten kunnen elkaar versterken wanneer ze integraal en vroeg in het proces wordt ingebed. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen verschillende partijen, zowel publiek als privaat.

Twee handen vol aarde

Het Lectoraat staat middenin de samenleving en stelt zeer relevante en actuele maatschappelijke opgaven centraal.

Stefan Nijwening Waterschap Vechtstromen

Nieuws van dit lectoraat

Onze partners

Vechtstromen website website website website website website website website

Resultaten

Onderwijs

Een belangrijke opgave voor het lectoraat is om de student van vandaag voor te bereiden op de wereld van morgen. Via onze projecten brengen we studenten van verschillende opleidingen in contact met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het lectoraat is betrokken bij de volgende opleidingen:

Ons team

Profielfoto Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers

Lector Bodem en Ondergrond

06 - 5109 4383 Dr. ir. Geert Roovers
Profielfoto van lector Theo de Bruijn

Dr. ir. Theo de Bruijn

Lector Duurzame Leefomgeving

Dr. ir. Theo de Bruijn (lector)
Profielfoto Bram Entrop

Dr. ir. Bram Entrop

Associate lector

LinkedIn
wilko van zijverden

Dr. Wilko van Zijverden MSc, MA

Associate lector

06 - 1292 3651 linkedin
Bauke de Vries, Saxion

Drs. Bauke de Vries

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Kristoff Derveaux.jpeg

Kristoff Derveaux MSc.

Docent/ onderzoeker

linkedin
Rik Zeeuwen

Ing. Rik Zeeuwen MSc.

Projectleider/ docent

06 - 2369 9215 LinkedIn
Lianne te Winkel.JPG

Ing. Lianne te Winkel

Projectleider

06 - 1062 2286 LinkedIn
John van den Hof

dr. mr. John van den Hof

Lector/ programmamanager

LinkedIn
Annemarije Kooijman.jpg

dr. ir. Annemarije Kooijman

Hoofd onderzoeker energietransitie

06 - 2214 5845 LinkedIn
Portretfoto Robert Wienk

Ing. Robert Wienk, MA

Docent/ onderzoeker

06 - 1361 1863 LinkedIn
Roeland Emaus.png

Roeland Emaus MSc. MA.

Docent/ onderzoeker

06 -1249 6101 LinkedIn
Jeroen Oosterbaan .jpg

Jeroen Oosterbaan, MA

Docent/ onderzoeker bij de opleiding archeologie

06 -1253 0542 LinkedIn
Wouter Vos.jpg

Dr. Wouter Vos

Docent/ onderzoeker

06 - 5118 4555 LinkedIn
Foto Johan Riezebos

Johan Riezebos

Docent / onderzoeker

06 - 5381 9623 LinkedIn
Profielfoto van Jesse Wijnen

Jesse Wijnen

Docent/ onderzoeker

06 - 4145 8501 LinkedIn