Hbo HRM saxion

Lectoraat Employability Transition

Ons lectoraat doet praktijkonderzoek naar thema’s op het snijvlak van mens, arbeid en en technologie. Samen met organisaties en kennisinstellingen werken we aan aanpakken, instrumenten en tools voor het vormgeven van een leven lang ontwikkelen, een inclusieve samenleving en mensgerichte technologische innovatie.

Onze expertises

Toegepaste Psychologie 

We zetten onze human factors en psychologische expertise in om slim en waardig werk voor iedereen mogelijk te maken.

Strategisch HRM en HRD 

We gebruiken onze HRM en HRD expertise om te komen tot effectieve HR(D) praktijken die een leven lang ontwikkelen stimuleren.

Mens-techniek samenwerking

We ondersteunen organisaties met technologische innovaties waarbij zowel de kwaliteiten van de mens als techniek optimaal gebruikt wordt.

Focus

Het lectoraat wil met haar praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan kwaliteit van arbeid, waarbij een leven lang ontwikkeling een natuurlijk gegeven is en technologie de mens versterkt.   

Inclusieve Samenleving

Het vormgeven van waardige arbeid en passende ondersteuning voor mensen met een beperking, minderheden en andere culturele achtergronden.

Onderzoek

Lifelong Development in a Smart World

Het vormgeven van een leven lang ontwikkelen in organisaties met leergemeenschappen, aantrekkelijke & effectieve (hr)d praktijken en loopbaanbegeleiding.    

Mensgerichte Techniek

Bijdragen aan technologische vernieuwing en digitale transformatie door wederzijdse optimalisatie van mens, techniek en organisatie.

Onderzoeksteam

Onderwijs

Het lectoraat werkt nauw samen met de opleidingen van de Academie Mens & Arbeid (AMA) en de academie Business, Building & Technology (BBT) in de vorm van minoren, labs, afstudeerkringen en onderzoeksprojecten met studenten.  

Podcasts

Luister de podcasts hier.