saxion-deventer-hires-36.jpg

Strategisch HRM

Het Lectoraat Strategisch HRM doet onderzoek naar het effectief vormgeven van strategisch HR en het beïnvloeden en sturen van het gedrag van medewerkers.

Strategisch HRM is in onze visie gericht op het beïnvloeden en sturen van het gedrag van medewerkers binnen de organisatorische context. Enerzijds met als gevolg dat medewerkers in staat zijn bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie. Anderzijds met als gevolg dat medewerkers een groot aanpassingsvermogen ontwikkelen zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de huidige organisatie of met goede kansen de arbeidsmarkt betreden.

Thema's en onderzoekslijnen

Door robotisering, automatisering en nieuwe technologie zullen economieën en de arbeidsmarkt de komende twintig jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar (Vermeend, 2014). Er zijn steeds meer voorbeelden van technologische ontwikkelingen die organisaties en de inhoud van werk onverwacht, snel en fundamenteel veranderen (zie bijvoorbeeld de ‘smart industries’).

  • Strategisch HRM & Serious Gaming
  • De dagelijkse realiteit en de toekomst van de HR professional
  • Leiderschap & HRM
  • Big Data & HR Analytics
  • (Technische) arbeidsmarkt & duurzame inzetbaarheid.
     

Er zijn steeds meer voorbeelden van technologische ontwikkelingen die organisaties en de inhoud van werk onverwacht, snel en fundamenteel veranderen.

Bekijk de website van het lectoraat Smart Industry & Human Capital voor de volgende aangrenzende onderzoekslijnen:

  • Smart Industry & de toekomst van werk
  • Mens-robot samenwerking
  • Leercultuur & learning communities

Het lectoraat is nauw verbonden met de opleiding Human Resource Management en verzorgt daarin diverse afstudeerkringen, hrm labs en toegepaste onderzoeksprojecten.

U kunt ons lectoraat volgen op Twitter, Facebook en Researchgate.

Voor bedrijven

Wilt u uw organisatie op een evidenced-based manier laten doorlichten door onze onderzoekers en hrm-afstudeerders of stagiaires? Ons lectoraat begeleidt afstudeerders op een van de bovenstaande thema's. Wij brengen u graag in contact met onze onderzoekers en afstudeerders. U vindt op deze pagina een overzicht van onze onderzoeksprojecten inclusief bijbehorende contactpersonen. Wij nodigen u graag uit om contact met hen op te nemen! 

Wij nodigen studenten graag uit om te participeren in een van onze onderzoeksprojecten.

Voor studenten

Het lectoraat heeft voor studenten per onderwerp een selectie gemaakt van interessante wetenschappelijke artikelen die je kunt gebruiken voor scripties, werkstukken en presentaties.

Wij nodigen studenten graag uit om te participeren in een van onze onderzoeksprojecten. Veelal is dat in de vorm van een afstudeerproject maar in overleg met onze onderzoekers kan dat ook als onderdeel van de stage, minor of van een honours traject. Instromen is gedurende het hele studiejaar mogelijk. Op deze website vind je een overzicht van de onderzoeksprojecten van het lectoraat inclusief contactgegevens van de onderzoeker. Wij horen het graag als je geïnteresseerd bent!

 

Bekijk het aanbod van de Library Research Group HRM & Smart Industry

Downloads
vrouw telefoon.jpeg

Evenementen van dit lectoraat

Hoe kan een HRM professional het HR beleid van haar organisatie krachtig vormgeven? We doen (promotie) onderzoek naar het op een effectieve manier vormgeven van HRM beleid binnen een organisatie. We ondersteunen mkb organisaties met het afstemmen van hun HRM beleid op het type organisatie en de organisatiestrategie. Deze kennis zetten we om in een simulatiemodel en serious game. Middels workshops voor HR professionals doen wij niet alleen onderzoek naar HRM maar dagen wij HRM professionals, managers en medewerkers uit om effectief HRM beleid vorm te geven op een interactieve manier.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Wat is de toekomst van de hr professional? We doen – samen met zeven andere hogescholen – onderzoek naar de ontwikkelingen in de dagelijkse werkelijkheid van de hr professional. Wat zijn de grootste uitdagingen? Hoe worden hr professionals gewaardeerd door lijnmanagers? Wat is toekomst van de inhoud van het werk van de hr professional? We publiceren regelmatig de uitkomsten op dit type vragen op basis van meerjarige onderzoek.  

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Hoe kunnen leidinggevenden bijdragen aan het stimuleren van de ontwikkeling van hun medewerkers? We doen onderzoek naar best practices m.b.t. het aanjagen van leren en ontwikkeling op de werkplek. We verkennen wat daarin de rol van de direct leidinggevende is en ook hoe hij daarin wordt ondersteund of juist wordt afgeremd door hrm de organisatie.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op op researchgate.

Hoe kunnen we grote hoeveelheden data en analytics gebruiken voor het ondersteunen van besluitvorming? We doen onderzoek naar de toepassingen van big data en ontwikkelden – samen met bedrijven en collega’s van de Academie Financiën, Economie & Management, diverse MOOC’s waarin deelnemers stap-voor-stap leren om grote hoeveelheden data te analyseren met geavanceerde softwarepakketten.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Hoe kunnen bedrijven aantrekkelijker worden voor technici en hoe kunnen technici aantrekkelijker worden en blijven voor bedrijven? We doen onderzoek naar het inrichten van banen en werkomgevingen die aantrekkelijk zijn voor technici en uitdagen tot (permanent leren). Bovendien onderzoeken we de samenwerking tussen bedrijven op arbeidsmarktvraagstukken (regionale arbeidsmarkt) en publiceren we regelmatig onze nieuwste inzichten op het gebied van loopbanen en employability.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op: researchgate.

Looking for information about Strategic Human Resource Management in English?

Visit this page

Nieuws van dit lectoraat