Studie-inhoud

Het studieprogramma is gebaseerd op het nieuwe beroeps- en opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 en modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat je de mogelijkheid hebt om het programma op flexibele wijze en in eigen tempo te volgen. De opleiding tot verpleegkundige wordt zowel als voltijd-, deeltijd- als duale opleiding aangeboden.

 • Plaats

  Deventer, Enschede

Studieopbouw

De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module sluit je af met een beroepsproduct of toepassingsgerichte toets. Als je de deeltijdopleiding volgt loop je stage. Wanneer je de duale opleiding volgt loop je geen stage, maar behaal je de competenties binnen je eigen werksituatie. je sluit de opleiding af met een praktijkperiode waarin je een zorginnovatie opdracht realiseert en aantoont over alle competenties op eindniveau te beschikken. Je ontvangt je bachelordiploma wanneer je 240 EC hebt behaald. Heb je een verpleegkundige opleiding gevolgd op mbo-niveau? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van 60 EC. Dit betekent dat je de opleiding in drie jaar kunt afronden.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit modulen die in een bepaalde volgorde zijn gezet, de standaardroute. Op basis van wat op dat moment het beste aansluit bij je praktijksituatie bepaal je of je de volgorde van de modulen wilt wijzigen. Ook kun je het tempo van je studie aanpassen. Het programma biedt standaard 3 modulen per periode van 10 weken (een kwartiel) Je kunt zelf bepalen of je meer of minder modulen volgt  in een bepaalde studieperiode.  Je studiecoach helpt je je studie te plannen. In het eerste jaar volg je modulen met onderwerpen als…preventie, klinisch redeneren, geneeskunde, onderzoek, coachen en communiceren, kwaliteitszorg en professionalisering. Een aantal modulen volg je samen met studenten van de opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie.

 

     De werkelijke duur van de opleiding tot hbo-verpleegkundige in deeltijd is afhankelijk van je vooropleiding en je werkervaring. Studenten die een mbov diploma hebben of inservice opleiding (niveau 4) hebben gedaan krijgen een jaar vrijstelling. De opleiding duurt dan drie jaar. Daarnaast zijn er in sommige gevallen, afhankelijk van je opleiding, vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde studieresultaten binnen het hoger onderwijs. Tijdens het intakegesprek kun je dit bespreken met je studiecoach. Nadat je  bent begonnen met de opleiding kun je de vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie.

     Wij bieden de opleiding tot verpleegkundige zowel in deeltijd vorm als in duale vorm aan. Beide opleidingen zijn qua inhoud en opleidingsprogramma gelijk. Studenten kunnen, indien gewenst, ook overstappen van de deeltijdopleiding naar de duale opleiding, of omgekeerd.

     Wat is het verschil?

     Duaal studeren op basis van een onderwijsarbeidsovereenkomst
     Duaal studeren wil zeggen dat je leren en werken combineert, vergelijkbaar met het BBL traject op MBO niveau. Een duale student treedt als werknemer in dienst bij een zorginstelling en krijgt een arbeidsovereenkomst en een salaris.

     De afspraken tussen student en zorgorganisatie worden vastgelegd in een zogenaamde onderwijsarbeidsoveereenkomst (OAO) en betreffen de contractomvang(aantal uur per week) duur van het contract, de studietijd die de werkgever beschikbaar stelt, de studiekosten die geheel of ten dele vergoed worden etc. Deze afspraken kunnen per zorginstelling verschillen.

     Instellingen bieden MBO opgeleide verpleegkundige vaak een duale opleidingsplaats, deze kunnen immers direct aan de slag in de zorg. Maar ook komt het steeds meer voor dat  instellingen ook zij -instromers zonder zorgopleiding een duale opleidingsplaats bieden. Voorbeelden van instellingen die de afgelopen twee jaar een dergelijke opleidingsplaats beschikbaar stelden zijn instellingen in de thuiszorg/ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg,  zoals CarintreggelandLivioTrivium Meulenbelt Zorg (TMZ)Dimence , Sensire en Trimenzo.

     Saxion bemiddelt niet bij het vinden van een duale opleidingsplaats. Je zult zelf zorginstellingen moeten benaderen en daar solliciteren. Zorg ervoor dat je de onderwijsarbeidsovereenkomst voor de start van de opleiding hebt laten ondertekenen door je werkgever.

     Een duale student behaalt de competenties die bij de praktijkperioden horen, gedurende zijn/haar werk en loopt geen stage’s.

     Een duale opleidingsplaats moet ook aan een aantal kwaliteitseisen voldoen:

     • Kwaliteit van het leerklimaat: aanwezigheid van ervaren (hbo)-verpleegkundige(n) die fungeert als rolmodel (in het eerste jaar van de opleiding volstaat een ervaren mbo verpleegkundige als begeleider).De zorginstelling dient de werkbegeleider te faciliteren in tijd voor het uitvoeren van de begeleidingstaak en het beoordelen van beroepsproducten.
     • Voldoende complexiteit van zorg, denk aan zorgproblemen op meerdere functiegebieden, onvoorspelbaarheid van zorg, risicovolle en bedreigende situaties, intensiteit van de zorgverlening, samenwerking met meerdere disciplines,e.d
     • De student moet in de gelegenheid zijn om meerdere beroepsrollen(canmedsrollen) te ontwikkelen. Kwaliteit van zorgverlening.
     • De zorgorganisatie heeft een HKZ  certificaat. Hiermee is de kwaliteit van zorg die de instelling biedt gewaarborgd.

     Deeltijd studeren en relevante praktijkomgeving
     De opleiding tot verpleegkundige in deeltijd doen betekent dat je geen contract met een werkgever hebt die jou een opleidingsplaats biedt en geen onderwijsarbeidsovereenkomst, maar dat je wel bij aanvang van je opleiding beschikt over een relevante praktijkomgeving binnen het domein van zorg en welzijn. Je hebt deze relevante praktijkomgeving nodig om de beroepsproducten te maken voor de verschillende modulen. Het hoeft niet een betaalde werkplek te zijn, je mag ook een vrijwilligerscontext gebruiken als relevante praktijkomgeving, en daarnaast meerdere praktijkomgevingen benutten voor verschillende modulen.

     Kenmerken van een relevante praktijkomgeving zijn:

     • er zijn zorgprofessionals werkzaam met een Hbo werk- en denkniveau, die de student mag consulteren over onderwerpen die voor de opleiding relevant zijn;
     • de zorg/welzijns- organisatie biedt géén begeleiding, maar faciliteert de student in het verkrijgen van informatie. Een relevante praktijkomgeving is dus géén stageplaats.
     • afspraken over de manier waarop een student gebruik maakt van deze relevante praktijkomgeving worden vastgelegd in een ‘verklaring relevante praktijkomgeving’.

     Mogelijkheden voor een relevante praktijkomgeving zijn:

     • een betaalde baan in een organisatie waar een student in contact komt met zorgprofessionals en zorgvragers;
     • vrijwilligerswerk bij een voor de opleiding relevante zorg/welzijns-organisatie;

     Wil je weten of jouw omgeving relevant is voor het volgen van de opleiding tot verpleegkundige? Vraag dan een ‘studieadviesgesprek-op-maat’ aan.

     Stageplaats nodig voor de deeltijdopleiding
     Als deeltijd-student heb je voor de twee praktijkmodules (in jaar 2 en jaar 3) en je afstudeersemester een stageplaats nodig. Saxion kan je helpen bij het vinden van deze stageplaats.

     Je kunt als deeltijdstudent aan de opleiding beginnen en eventueel, als je dat wil, in de loop je studie solliciteren naar een duale-opleidingsplaats en dan overstappen op de duale opleiding. Na het eerste of het tweede jaar zijn je kansen op het vinden van een duale-opleidingsplaats groter dan wanneer bij de start van de opleiding.

     Wil je graag de opleiding tot verpleegkundige doen, maar heb je geen zorgachtergrond? Met de duale variant voor zij-instromers is dat mogelijk. Om te kunnen starten heb je een werkgever in de zorg nodig, waarmee je een leer/werk-overeenkomst afsluit. Hiervoor kun je zelf instellingen in jouw regio benaderen met de vraag of zij mogelijkheden hebben voor duale zij-instromers in hun organisatie.

     Dit gebeurt al bij een aantal instellingen, te weten CarintreggelandLivioTrivium Meulenbelt Zorg (TMZ)Dimence en Trimenzo. In samenwerking met deze instellingen hebben we een bijzonder opleidingstraject. Hier worden werken en leren gecombineerd: de kandidaten krijgen een leer-werkovereenkomst bij de betreffende instelling die hiervoor opleidingsplaatsen hebben gecreëerd.  

     Heb je een werk-/leerplek gevonden? 

     Vraag dan een Studie-advies op maat aan om af te stemmen wat er nog meer nodig is om te kunnen starten. Starten kan twee keer per jaar; in februari en september. Het je vragen over, of wil je een studieadvies op maat inplannen neem dan contact op via spsstudieadvies@saxion of 06 - 12 08 7068 

     Meer informatie over de introductie, het lesrooster en de boekenlijst vind je t.z.t. op saxion.nl/startersinfo (klik op tab 'startersinfo deeltijd'). Bij uitval door feestdagen of calamiteiten worden de lessen soms op een ander moment gepland. Verder geldt dat herkansingen doorgaans op de woensdag gepland worden (eind middag en ’s avonds). 

     Wil je alvast weten hoe het jaar ingedeeld is? Bekijk het Saxion Jaarrooster

     Relevante praktijkomgeving

     Naast de wettelijke toelatingseisen moet je ook beschikken over een relevante praktijkomgeving. Dat is een organisatie in de zorg waar je al jouw opdrachten en beroepsproducten voor de modulen van je opleiding succesvol kunt uitvoeren en afronden. Dit geldt ook als je losse modulen volgt.

     Toelatingsinformatie

     Deeltijd studeren: hoe betaal ik dat?

     Bekijk je mogelijkheden

     Bijspijkeren taal

     Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Bekijk dan de tips om je taal bij te spijkeren!

     Jouw studiecoach helpt je!

     Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.