Zonnepanelen

Duurzame energievoorziening

De samenleving zoekt naar oplossingen voor een versnelling van de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Deze oplossingen worden gevonden door technologische innovaties, maar die kunnen niet los worden gezien van economische, bestuurlijke, juridische en sociale vraagstukken.

Over het lectoraat Duurzame Energievoorziening

Het lectoraat Duurzame Energievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan dit maatschappelijke onderwerp. Het doel van het lectoraat is te komen tot optimale ontwerpen voor bio-energie en mestraffinage installaties, duurzame warmtenetten en duurzame energie-installaties voor gebouwen en industrie. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe deze installaties, samen met energieopslag, optimaal geïntegreerd en aangestuurd kunnen worden binnen energienetten voor de levering van warmte, koude, elektriciteit en duurzame brandstoffen aan gebruikers.

Het lectoraat werkt in co-creatie samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers. Onze docent-onderzoekers werken nauw samen met studenten die wij opleiden tot ingenieurs die in de praktijk het verschil maken in het ontwerp en de toepassing van nieuwe, duurzame energiesystemen.
 

Richard van Leeuwen.JPG

Dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Duurzame Energievoorziening

06 - 1089 2455 Bekijk profiel
Suzanne Funke.jpg

Suzanne Funke-van de Groep

Project coördinator

088 - 019 1739 LinkedIn

Onderzoekslijnen

Onderzoekslijn 1

In Oost-Nederland wordt veel laagwaardige biomassa geproduceerd in de vorm van mest, agrarische restproducten, snoeihout en zuiveringsslib. Het lectoraat ontwikkelt samen met partners optimale processen en installaties om energie (met name biogas) en grondstoffen (vooral nutriënten) uit deze biomassa te produceren.

Onderzoekslijn 2

In Nederland verwarmen we woningen, kantoren en industriële processen voornamelijk nog met aardgas. Het lectoraat ontwikkelt samen met partners optimale warmtenetten, installatieconcepten en technische oplossingen om te komen tot een aardgasvrije warmtevoorziening.

Onderzoeksprojecten: 

Onderzoekslijn 3

Een toename van decentrale, duurzame energiebronnen leidt tot momenten van overschotten en tekorten van energie binnen het energiesysteem. Het lectoraat onderzoekt de energiebalans van decentrale energiesystemen om de optimale energieopwek- en energieopslagcapaciteiten te bepalen. Daarnaast ontwikkelen wij samen met partners systemen voor monitoring en slimme sturing van energiestromen.

Onderzoeksprojecten:

Illustratie Smart Home

Nieuws van dit lectoraat

Team Onderzoekslijn 1: Energie en grondstoffen uit laagwaardige biomassa

Willem Brus.JPG

Ir. Willem Brus

Docent-onderzoeker

Profielfoto Ivo Gebhart

Ing. Ivo Gebhardt

Docent-onderzoeker

Simon Hageman

Dr. Ir. Simon Hageman

Docent-onderzoeker

Jonathan Montanes.JPG

Jonathan Montanes

Projectleider

Danny Jannink

Ing. Danny Jannink

Medewerker onderwijs en onderzoek

Roy Bulthuis.JPG

Ing. Roy Bulthuis

Researcher NanoBio

Martijn Oversteegen

Dr. Ir. Martijn Oversteegen

Associate Lector

Gerco Pijffers

Ir. Gerco Pijffers

Docent-onderzoeker

Nathalie Penders-van Elk

Ir. Nathalie Penders-van Elk

Docent-onderzoeker

Anne Corine Ijzer.jpg

Anne Corine Ijzer

Hoofddocent & Onderzoeker

Team onderzoekslijn 2: Energietransitie concepten gebouwde omgeving

Profielfoto Ivo Gebhart

Ing. Ivo Gebhardt

Docent-onderzoeker

Willem Brus.JPG

Ir. Willem Brus

Docent-onderzoeker

Martin_Beutink.jpeg

Ir. Martin Buitink

Docent-onderzoeker

Danny Jannink

Ing. Danny Jannink

Medewerker onderwijs en onderzoek

Profielfoto Jeike Wallinga

dr. Jeike Wallinga

Associate Lector

Team Onderzoekslijn 3: Smart energy: systeemintegratie, monitoren en slim sturen

Sandra Wijnant-Timmerman

Ir. Sandra Wijnant-Timmerman

Docent-onderzoeker

Trynke Papa.JPG

Ir. Trynke Papa

Hoofddocent-onderzoeker

Man heeft armen over elkaar en kijkt in de camera

Ir. Edmund Schaefer

Docent-onderzoeker

Evenementen van dit lectoraat